- برای نمایش یا به روزرسانی نتیجه در این صفحه ابتدا باید فایل update.php در نوار آدرس مرورگر فراخوانی شود. [فراخوانی فایل update.php]
- آپدیت در هنگام تست برنامه به صورت دستی انجام می شود اما در پروژه های کاربردی می تواند به فرض با فراخوانی صفحه توسط کاربر یا بازدیدکننده سایت و به صورت خودکار صورت گیرد.
- عددی که در کادر نتیجه نمایش داده می شود با هر فراخوانی فایل update.php تغییر خواهد کرد (پس از هر آپدیت اندکی صبر کنید!).