پاسخ های برنامه در این بلاک نمایش داده می شود.

- با فشردن دکمه "ارسال مقادیر" مقدار از فیلد input دریافت و از طریق تابع sendRequest به فایل php-file.php ارسال و با برنامه نویسی PHP در فایل متنی text-file.txt ذخیره می شود.
- با فشردن دکمه "دریافت اطلاعات" مقدار از طریق تابع receiveResponse از فایل متنی text-file.txt دریافت و در بلاک show-result نمایش داده می شود.
- وظیفه نمایش پاسخ های برنامه را تابع displayContent بر عهده دارد.
- برای نوشتن فایل متنی از Ajax + PHP و برای خواندن اطلاعات فایل متنی از Ajax استفاده کرده ایم.

نکته: برای جلوگیری از دوباره نویسی احتمالی محتوای فایل متنی توسط سایر کاربران، در پیش نمایش آنلاین از شیوه سشن (به جای فایل متنی) استفاده شده است، به عبارتی در پیش نمایش آنلاین تابع sendRequest، receiveResponse و کدنویسی فایل PHP ویرایش شده اند، در صورت کپی و بررسی سورس کدها در لوکال هاست یا سرور شخصی لطفا از محتوای ارائه شده در آموزش اصلی استفاده کنید.