پس از ارسال درخواست آژاکسی، پاسخ سرور در بلاک div نشان داده می شود.