پس از نوشتن عبارت مورد نظر در فیلد نام، در فیلد زمان یا در یک فضای خالی صفحه وب کلیک کرده و اندکی منتظر بمانید، تابع ajaxRequest در رویداد onchange اجرا شده و پاسخ سرور در فیلد زمان نمایش داده می شود.