برای ایجاد منوی شناور از خاصیت position، float، left و bottom استفاده می شود.
برای حذف اسکرول افقی (احتمالی) از خاصیت overflow-x با مقادیر hidden استفاده می کنیم.