متن در کلاس block - مقدار دهی پیکسلی
متن در کلاس layer - مقدار دهی درصدی
بلاک والد در کلاس main - مقدار دهی پیکسلی
متن در آی دی my-css - مقداردهی با em

در استایل نویسی کاربردی معمولا از مقدار دهی پیکسلی و برخی مواقع از مقدار دهی درصدی یا em استفاده می شود (به طور مثال برای طراحی قالب های سازگار با گوشی های تلفن همراه)؛ سایر موارد در امورات عادی کاربرد زیادی ندارند.