وبگو | آموزش برنامه نویسی و مهارتهای وب
استایل این لینک از خاصیت های سلکتور a پیروی می کند.
وبگو | آموزش برنامه نویسی و مهارتهای وب
استایل این لینک علاوه بر سلکتور a از خاصیت های کلاس تعریف شده blink پیروی می کند، برای ایجاد حالت لینک چمک زن از خاصیت animation در CSS بهره برده ایم.
استایل این لینک در بلاک div با کلاس فرضی link درج شده و از خاصیت های این کلاس در کنار سلکتور a پیروی می کند.