بر عکس ویژگی margin که فاصله دو بلاک یا دو لایه را در صفحات وب تعیین می کند، ویژگی padding میزان فاصله و حاشیه ی محتوای درون یک بلاک را مشخص می کند.

با تنظیم مقادیر margin-right و margin-left به صورت auto، بلاک div در وسط صفحه تنظیم می شود.