متن با پس زمینه شفاف - خاصیت Opacity و Filter

متن با پس زمینه شفاف - کانال Alpha روش RGBAمیزان فعلی شفافیت: 0.5
- برای مشاهده تفاوت و بررسی تاثیر تغییرات روش Opacity و روش RGBA بر عناصر صفحه می توانیم از Range اسلایدر بالا استفاده کنیم (صرفا سازگار با مرورگرهایی که از HTML5 پشتیبانی می کنند!).
- برای سازگاری با تمام مرورگرها از خاصیت Filter و Opacity در کنار هم استفاده کرده ایم.
- همان طور که گفتیم شفافیت در خاصیت Opacity به صورت کلی بر روی عنصر والد و عناصر فرزند اعمال می شود (شامل متن، رنگ و تصویر پس زمینه) که در این مثال نیز با تغییر میزان شفافیت بلاک div اصلی متن درون آن (تگ p) به همان صورت تغییر می کند، اما در صورت استفاده از کانال Alpha در روش RGBA میزان شفافیت صرفا روی رنگ پس زمینه عنصر هدف تاثیرگذار است و سایر عناصر صفحه وب از جمله متن و تصاویر را شامل نمی شود.