این یک متن فارسی با استفاده از خاصیت font-face در css3 است!


با افزودن src و local این امکان وجود دارد که ابتدا فونت مورد نظر در سیستم کاربر جستجو گردد و در صورت عدم نصب، فونت از سرور بارگذاری شود.