متن در کلاس block - مقدار دهی پیکسلی
متن در کلاس layer - مقدار دهی درصدی
بلاک والد در کلاس main - مقدار دهی پیکسلی
متن در آی دی my-css - مقداردهی با em

علاوه بر بلاک های div، خاصیت های عرض و ارتفاع در css بر روی سایر تگ ها مانند جداول، پاراگراف ها، تصاویر و... نیز می توانند تاثیر گذار باشند.