این یک سند ساده اچ تی ام ال است، کاربرد تگ های اصلی در این سند به خوبی مشخص شده است.