با استفاده از Date و setTimeout می توان تاریخ و زمان را به صورت داینامیک نمایش داد.