تغییر اندازه فونت - روش اول:
کاهش اندازه فونت | افزایش اندازه فونت | اندازه فونت پیش فرض
تغییر اندازه فونت - روش دوم:
کاهش اندازه فونت | افزایش اندازه فونت | اندازه فونت پیش فرض


تغییر اندازه فونت - روش سوم:
اندازه فونت کوچک | اندازه فونت بزرگ | اندازه فونت حالت پیش فرض

نمونه متن در تگ p


برای بررسی تغییراتی که هر کدام از روش های بالا در خروجی HTML صفحه ایجاد می کنند می توانیم از امکان Developer Tools در مرورگرها استفاده کنیم، به طور مثال با زدن دکمه F12 در مرورگر فایرفاکس این امکان در دسترس است.