- می توانیم متغیری را در خارج از حلقه تعریف کرده و مقادیر آن را در هر دور بر اساس نیاز برنامه تغییر دهیم، در این مثال متغیر loop به همین صورت به کار رفته است.

- اگر از امکان View Source در مرورگرها استفاده کنیم، خروجی دستورات جاوا اسکریپت در سورس معمول صفحه دیده نمی شود اما در HTML DOM وجود دارد و با ابزارهای توسعه دهندگان (Developer Tools) در مرورگرهای مختلف قابل روئیت و استخراج است.