- باکس بالا از ترکیب سه تصویر کوچک طراحی شده با فتوشاپ و کدنویسی HTML و CSS ایجاد شده است.
- در بلاک میانی، تصویر پس زمینه در راستای محور y ها تکرار و همپوشانی شده است.