- قابلیت باکس های گوشه گرد بدون استفاده از تصویر، در نسخه های قدیمی مرورگر اینترنت اکسپلورر به خوبی پشتیبانی نمی شود.
- با توجه به اینکه امروزه اغلب مرورگرها از CSS3 پشتیبانی می کنند استفاده از روش کدنویسی بر تصویر ارجحیت دارد.