نمایش متن اتفاقی (روش ساده):
متن یا تصویر شماره 5
نمایش متن اتفاقی (روش پیشرفته):
متن یا تصویر شماره 6
متن یا تصویر شماره 1
متن یا تصویر شماره 3

- برای تست کد و نمایش نتایج اتفاقی صفحه را رفرش کنید.
- در روش ساده از تابع rand استفاده می کنیم.
- در روش پیشرفته از ترکیب تابع rand، آرایه و حلقه ها استفاده می کنیم.