آگهی
article

استفاده از JOIN و ساخت پرس و جوی ترکیبی در MySQL

mysql-join

مطالبی که تا این لحظه از بخش آموزش مقدماتی MySQL فرا گرفته ایم معمولا برای حالت های متداول و کار با جداول به صورت مجزا کافی خواهند بود، اما در برنامه نویسی های پیشرفته تر و در طراحی ساختار برنامه های پیچیده نیاز به نوشتن پرس و جوهای ترکیبی و برقراری تعامل بیشتر بین جداول موجود در دیتابیس است، این نیاز سبب شده که قابلیت دیگری تحت عنوان JOIN (و مشتقات آن) به دستورات MySQL اضافه شود که به کمک آن می توان پرس و جوهای ترکیبی نوشت و بین جداول مختلف ارتباط برقرار کرد، در ادامه در مورد آن بیشتر خواهیم گفت.

ساخت جداول فرضی با دستور CREATE


برای درک بهتر نحوه عملکرد دستور JOIN پیش از هر چیز لازم است که چند جدول و ستون فرضی با مقادیری از پیش تعریف شده بسازیم که در زیر پرس و جوی آن را ملاحظه می کنید.
نکته: پیش از اجرای کدهای زیر باید از طریق برنامه phpMyAdmin دیتابیسی با نام فرضی test بسازید، دقت کنید که Collation دیتابیس بر روی utf8_persian_ci تنظیم شده باشد.
<?php
$con = mysql_connect("localhost","root","");
if (!$con){
    die('اتصال برقرار نشد: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db("test", $con);
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

mysql_query("CREATE TABLE tbl_1(
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY(id),
name VARCHAR(255),
skill VARCHAR(255)) ENGINE=MyISAM "
)
or die(mysql_error());

mysql_query("ALTER TABLE tbl_1
DEFAULT CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_persian_ci;"
)
or die(mysql_error());

mysql_query("CREATE TABLE tbl_2(
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY(id),
language VARCHAR(255),
count VARCHAR(255)) ENGINE=MyISAM "
)
or die(mysql_error());

mysql_query("ALTER TABLE tbl_2
DEFAULT CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_persian_ci;"
)
or die(mysql_error());

echo "جدول با موفقیت ساخته شد!<br>";

//اطلاعات اولیه به صورت آرایه
$name_skill = array('علی' => 'HTML', 'ساسان' => 'PHP', 'پدرام' => 'Ajax');
$language_count = array('HTML' => 9, 'PHP' => 3, 'Ajax' => 6);

//ذخیره در دیتابیس
foreach($name_skill as $key => $value){
    mysql_query("INSERT INTO tbl_1 (name, skill) VALUES('$key', '$value')")
    or die(mysql_error());
}
foreach($language_count as $key => $value){
    mysql_query("INSERT INTO tbl_2 (language, count) VALUES('$key', '$value')")
    or die(mysql_error());
}

echo "اطلاعات با موفقیت افزوده شد!<br>";

mysql_close($con);
?>
پرس و جوی بالا دو جدول با مقادیری از پیش تعریف شده ایجاد می کند، در جدول نخست لیست کاربران به همراه مهارت برنامه نویسی آنها به صورت زیر قرار دارد.
id     name     skill
1     علی       HTML
2     ساسان     PHP
3     پدرام     Ajax
در جدول دوم عنوان هر زبان برنامه نویسی و به فرض تعداد برنامه نویس موجود و مسلط به آن زبان درج شده.
id     language      count
1       HTML           9
2       PHP            3
3       Ajax           6
همان طور که ملاحظه می کنید بین دو جدول در ستون های skill و language ارتباطی متقابل وجود دارد (هر دو ستون عناوین مربوط به زبان های برنامه نویسی را در خود دارند)، بنابراین به فرض اگر بخواهیم مسابقه ای بین افراد هم مهارت برگزار کنیم و نیاز به محاسبه تعداد رقبای اسامی موجود در جدول اول باشد، به ناچار باید در پرس و جوی خود هم از اصلاعات جدول اول (اسامی و مهارت آنها) و هم از اطلاعات جدول دوم (مهارت و تعداد شرکت کننده) استفاده کنیم، هرچند این کار با نوشتن دو پرس و جو نیز امکانپذیر است، اما حرفه ای تر آن است که به کمک JOIN و مشتقات آن (INNER JOIN، LEFT JOIN، RIGHT JOIN، OUTER JOIN) یک پرس و جوی ترکیبی نوشته و به هدف خود برسیم، بدین ترتیب می توان نوشت:
$resutl = mysql_query("SELECT tbl_1.name, tbl_2.count FROM tbl_1 INNER JOIN tbl_2 ON tbl_1.skill = tbl_2.language")
or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($resutl)){
    echo $row['name']. ' : ' .$row['count']. '<br>';    
}
که خروجی دستور بالا به صورت نمونه زیر خواهد بود.
علی : 9
ساسان : 3
پدرام : 6
نکته: برای تعریف شرط در هنگام استفاده از دستور JOIN (و مشتقات آن)، از عبارت ON استفاده می شود.
برای آشنایی بیشتر با JOIN و مشتقات آن، در ادامه به صورت موردی این دستور را بررسی می کنیم.

حالت INNER JOIN


حالت اول از مشتقات دستور JOIN به صورت INNER JOIN می باشد، در این حالت می توان به مواردی مشترک از هر دو جدول دسترسی داشت، نتیجه پرس و جو شامل برخی موارد از جدول اول به همراه برخی موارد دیگر از جدول دوم (بر اساس شرط تعیین شده) خواهد بود، مثال:
SELECT tbl_1.skill, tbl_2.count FROM tbl_1 INNER JOIN tbl_2 ON tbl_1.skill = tbl_2.language
خروجی این حالت به صورت زیر خواهد بود.
skill     count
HTML       9
PHP        3
Ajax       6
ملاحظه می کنید که با اجرای پرس و جوی بالا ردیف های زیر از جدول اول:
HTML
PHP
Ajax
و ردیف های زیر از جدول دوم به عنوان خروجی برگردانده می شوند:
9
3
6

حالت LEFT JOIN


نوع دیگر از مشتقات دستور JOIN به صورت LEFT JOIN است که در این حالت تمام ردیف های جدول اول صرف نظر از شرط تعیین شده به همراه ردیف های جدول دوم (بر اساس شرط تعیین شده) به عنوان خروجی برگردانده می شوند، مثال:
SELECT tbl_1.skill, tbl_2.count FROM tbl_1 LEFT JOIN tbl_2 ON tbl_1.id = tbl_2.count
خروجی پرس و جوی بالا به صورت زیر خواهد بود.
skill     count
HTML      NULL
PHP       NULL
Ajax       3
نکته: ردیف هایی که در جدول دوم بر اساس شرط تعریف شده انتخاب نشوند، با مقدار NULL برگردانده می شوند.

حالت RIGHT JOIN


مشابه حالت LEFT JOIN، حالت RIGHT JOIN است که در این صورت ردیف ها از جدول دوم صرف نظر از شرط تعیین شده انتخاب و ردیف های جدول اول بر اساس شرط انتخاب می شوند، مثال:
SELECT tbl_1.skill, tbl_2.count FROM tbl_1 RIGHT JOIN tbl_2 ON tbl_1.id = tbl_2.count
خروجی پرس و جوی بالا به صورت زیر خواهد بود.
skill     count
NULL        9
Ajax        3
NULL        6

حالت OUTER JOIN


حالت آخر از مشتقات JOIN به صورت OUTER JOIN یا FULL JOIN است که در این صورت می توان دو پرس و جوی مبتنی بر JOIN را با عبارت کلیدی UNION (اجتماع) به هم مرتبط نمود، مثال:
SELECT tbl_1.skill, tbl_2.count FROM tbl_1 LEFT JOIN tbl_2 ON tbl_1.id = tbl_2.count UNION SELECT tbl_1.skill, tbl_2.count FROM tbl_1 RIGHT JOIN tbl_2 ON tbl_1.id = tbl_2.count
نتیجه پرس و جوی بالا به صورت زیر خواهد بود.
skill     count
HTML      NULL
PHP       NULL
Ajax       3 
NULL       9
NULL       6
sectionدسته بندی: آموزش مقدماتی » MySQL
related مطالب بیشتر:
» محدودسازی، گروه بندی و مرتب سازی نتایج در MySQL
» حذف مقادیر از MySQL با دستور DELETE
» استفاده از WHERE در پرس و جوی MySQL
» آموزش MySQL، سیستم مدیریت پایگاه داده
» به روز رسانی ردیف ها در MySQL با UPDATE
commentنظرات (۳۶ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: علی
زمان: ۱۵:۰۴:۴۳ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۱
آموزش خیلی مفیدی بود
من یه سوال هم داشتم یا بهتر بگم راهنمایی
----------
من برای نمایش جدیدترین کاربرام از این دستورات استفاده می کنم که البته به جای نام کاربری تصویر اون کاربر رو نشون دادم
{php}
$host = "localhost"; // نام هاست
$username = "root"; // Mysql نام کاربری
$password = ""; // Mysql کلمه عبور
$db_name = "photo"; // نام پایگاه داده
$tb_name = "users"; // نام جدول
@$checkbox = $_POST['checkbox'];

// اتصال به سرور و پایگاه داده
$con = mysql_connect("$host", "$username", "$password")
or die("اتصال امکان پذیر نیست");

// انتخاب پایگاه داده
mysql_select_db("$db_name")
or die("انتخاب پایگاه داده میسر نیست");

// انتحاب و محاسبه تمام ردیف های موجود
$sql = "SELECT * FROM $tb_name ORDER BY `userid` DESC LIMIT 3";
$result = mysql_query($sql);
$count = mysql_num_rows($result);
{/php}

{php}
while($rows=mysql_fetch_array($result)){
{/php}

<img src="{php} echo $rows['avatar']; {/php}" class="avatar" border="none" height="80" width="90" >

{php}
}
{/php}
خوب حالا شاید یه کاربری که تازه عضو شده هنوز وقت نکرده یه تصویر واسه شناسش انتخاب کنه یا آپلود کنه
میخوام واسه همچین کاربرایی یه تصویر پیش فرض قرار بدم
تو یکی از پروژه ها یه همچین دستوری دیدم که تست کردم ولی جواب نداد
WHERE `image` != 'default.png'
یعنی نتیجه این میشد
$sql = "SELECT * FROM $tb_name WHERE `image` != 'default.png' ORDER BY `userid` DESC LIMIT 3";
یه مثال برام بزنید لطفا
منتظر راهنماییتون هستم
سپاس و خسته نباشید
پاسخ: 
ابتدا باید ببینید مقادیر پیش فرض برای ستون avatar چیست (یا مقدار خالی است یا یک عبارت به فرض default.png)، سپس قسمت زیر را ویرایش کنید:
{php}
while($rows=mysql_fetch_array($result)){
$avatar = $rows['avatar'];
if($avatar == ''){
$avatar = 'default.png';
}
{/php}

<img src="{php} echo $avatar {/php}" class="avatar" border="none" height="80" width="90" >

{php}
}
{/php}
نویسنده: علی
زمان: ۰۰:۰۵:۱۱ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
خیلی هم عالی
ممنون از راهنمایی که کردین
سپاس و خسته نباشید
نویسنده: علی
زمان: ۲۰:۴۱:۱۸ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
اگه بخوایم لیست کاربرها رو به صورت اتفاقی انتخاب کنه دستورات باید به چه شکل باشن؟
و اینکه اگه بخوایم مثلا ده کاربر اخر رو از جدول نشون بده چی؟
پاسخ: 
برای نمایش اتفاقی باید از تابع RAND در پرس و جوی MySQL خود استفاده کنید، برای انتخاب آخرین ردیف ها نیز از ASC یا DESC و همچنین LIMIT استفاده کنید (برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به بخش آموزش مقدماتی مراجعه یا در وب جستجو کنید).
نویسنده: محسن
زمان: ۱۷:۰۰:۱۹ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
سلام ببخشید میشه این مشکلم رو حل کنید
من دو تا جدول دارم. توی جدول a یه فیلد (سر فیلد) دارم بنام car که مقدارش بسته به انتخاب کاربر میتونه benz یا bmw یا fiat باشه و توی جدول b سه سر فیلد دارم بنام benz, bmw, fiat که مقدارشون عدد 5 ,10 ,15 هست حالا میخوام طوری از دستور select استفاده کنم که اگه فیلد car جدول اول برابر با هر کدوم از سه ماشین بود مقدار همون ماشین توی جدول دوم برگرده شبیه یه چنین چیزی
select  (select car from a where id=2) from b where id=2
پاسخ: 
سلام
به نظر برای مورد شما چون تنها وجه اشتراک دو جدول مقادیر و نام ستون ها است، تنها می توان در دو پرس و جوی مجزا (یک پرس و جو برای گرفتن نام خودرو) و سپس استفاده از آن در پرس و جوی بعدی به عنوان نام ستون (به صورت داینامیک) به نتیجه مورد نظر رسید، حالت های JOIN در صورتی کاربرد دارند که بین مقادیر دو جدول اشتراک وجود داشته باشد.
نویسنده: رضا
زمان: ۱۵:۴۶:۴۶ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
با سلام و خسته نباشید
من 10 عدد جدول دارم که هیچ یک از فیلدهای آن 10 جدول با هم مشابه و عین هم نیستند به جز فقط فیلد ID که در تمامی جدول ها وجود دارد من چگونه می توانم ارتباط بین هر جدول را برقرار کرده و با زدن یک دستور select مثلا 1 رکورد از هر جدول را به نمایش بگذارم.
با تشکر
در صورت امکان سریع راهنمایی کنید من درگیر این مسئله هستم
پاسخ: 
سلام
JOIN در موقعیت جداول شما کاربردی ندارد، باید از پرس و جو با جداول چندگانه استفاده کنید، مثال:
SELECT * FROM table1, table2 WHERE table1.id = table2.id;
نویسنده: مهدی صفری
زمان: ۲۰:۱۸:۲۴ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۹
سلام در مورد create table view در php کمی آموزش دهید
با تشکر
پاسخ: 
سلام
تا آنجا که اطلاع داریم، مبحثی به این عنوان در PHP و MySQL وجود ندارد! شاید منظورتان گرفتن خروجی از دیتابیس به صورت HTML و در قالب جدول است که در این صورت باید به مبحث SELECT FROM مراجعه کنید، در کل اگر با نحوه گرفتن خروجی آشنا باشید، اینکه به چه صورتی از آنها استفاده کنید به خودتان بستگی دارد.
نویسنده: مسعود
زمان: ۰۲:۵۶:۵۶ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
با سلام و احترام
من جدول اخباری دارم که این رو تو یک ستونی به نمایش گذاشتم حالا جدول دیگه ای به نام نظرات هم دارم. حالا میخوام تو این ستون اخباری که تعداد نظراتشون بالا بود بیاد اولین سطر: من از کوئری زیر استفاده کردم اما فقط یک خبر اونم بدون اینکه تعداد نظرش بالا باشه نشون میده مشکلم به نظرتون کجاست؟
("select * from `news` inner join `comments` on `news`.`id`=`comments`.`id` group by `news`.`id` order by count(`comments`.`id`)   desc limit 19");
پاسخ: 
سلام
مشخص نیست ارتباط جدول news با comments در چیست، به عبارتی توضیح نداده اید که چگونه نظرات به یک خبر تعلق می گیرد (در چه ستونی، id مربوط به یک خبر در جدول comments ذخیره می شود؟)
نویسنده: مسعود
زمان: ۲۳:۱۸:۵۳ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
من جدول news رو دارم که توش id title body و سایر موارد رو داره یه جدول دیگه به نام comments دارم که توش id newsid name email body رو دارم که از از طریق newsid یک نظر رو به خبر ارتباط میدم حالا هم من از همین طریق میخوام اون ستونی که اخبار رو با بیشترین نظر ارائه بده!!!
پاسخ: 
با توجه به اطلاعات ارائه شده، به نظر با پرس و جوی زیر به هدفتان می رسید:
SELECT news.title, news.body FROM news LEFT JOIN comments ON news.id = comments.newsid GROUP BY comments.newsid ORDER BY COUNT(comments.newsid) DESC
نویسنده: مجید
زمان: ۱۸:۰۰:۰۷ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
سلام
اگه روی یه جدول که مثلا 20 هزار سطر داره که هر سطر مختص به یک کاربر هستش بیایم یه تریگر از نوع update تعریف کنیم که تحت شرایط خاص فیلد خاصی رو update میکنه (برای هر کاربر) ایا این مساله باعث کندی جدول میشه یا اصلا چنین کاری درسته یا راحل جایگزین وجود داره؟
پاسخ: 
سلام
سوالتان مبهم و کلی است، کند شدن دیتابیس به عوامل زیادی مربوط می شود، ممکن است دستور تریگر به خودی خود باعث کندی نشود اما تعداد دفعات، نوع و محتوای دستور، حجم اطلاعات، هم زمانی یا مجزا بودن دستورات، قدرت سخت افزاری سرور و... در عملکرد دیتابیس موثر خواهند بود.
نویسنده: رضا
زمان: ۰۹:۲۰:۰۶ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
سلام میخواستم بدونم سیستم پیام ها در پایگاه داده به چه شکل تعریف میشه مثلا باید برای هر پیام کاربر یک فیلد از نوع fulltext تعریف کنیم؟ و اینکه چه تعداد فیلد باید برای هر کاربر تعریف کنیم در حالی که نمی دونیم چقدر پیام میده؟ برای مثال همین پیامهایی که کاربران سایت شما میدن در چه نوع فیلدی ثبت میشه و ایا جدولش باید از نوع myisam باشه؟. با تشکر
پاسخ: 
سلام
به نظر اطلاعات شما در رابطه با پایگاه داده MySQL کافی نیست، لذا توصیه می کنیم ابتدا موارد مقدماتی را از ابتدا مطالعه کنید!، به هر صورت تعداد و نوع ستون ها بستگی به هدف شما دارد، به فرض برای نام پیام دهنده می توانید یک ستون از نوع VARCHAR با مقادیر 255 کاراکتر داشته باشید، برای پیام ها از نوع TEXT و...
موتور جدول نیز می تواند MYISAM یا INNODB باشد (ترجیح با MYISAM مگر اینکه با کاربردهای INNODB آشنا باشید).
نویسنده: رضا
زمان: ۱۹:۲۳:۱۱ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
ممنون در خصوص تعداد فیلدهای text چی مثلا ما سایتی داریم که هر کاربر میتونه بی نهایت پیام بده مثل سایت شما چه تعداد باید برای هر کاربر فیلد text در نظر بگیریم؟
پاسخ: 
ستون و سطر دو مفهوم متفاوت هستند، اطلاعات کاربران به صورت سطرها در هر ستون قرار می گیرد، درست شبیه برنامه هایی مانند Excel، یعنی یک ستون name می تواند حاوی هزاران سطر با مقادیر متفاوت باشد (به آموزش های مقدماتی رجوع کنید).
نویسنده: رضا
زمان: ۲۱:۵۹:۱۸ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
ببخشید من با مفاهیم پایگاه داده اشنایی نسبی دارم
آیا منظور شما اینه که یک فیلد text برای هر کاربر وجود داره که تمام پیام های اون رو شامل میشه؟ یا اینکه برای هر پیام باید یک فیلد text جداگانه داشته باشیم؟ اگه مورد دوم منظور شماست در نتیجه ما باید چه تعداد فیلد text برای یک کاربر در نظر بگیریم در حالی که نمی دونیم چه تعداد پیام ارسالی داره
پاسخ: 
نوع برداشت شما از دیتابیس صحیح نیست! در جداول شما ستون ها را مشخص می کنید و سطر های اطلاعات معمولا به صورت خودکار (تا جایی که ظریفیت جدول یا ستون id اجازه دهد) ذخیره می شوند، مثال:
id     name       comment
1 Ali متن پیام
2 Kourosh متن پیام
3 Mehrdad متن پیام
نویسنده: رضا
زمان: ۱۶:۱۰:۴۴ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۷
ممنون مطلب رو گرفتم فقط برای سایت هایی که کاربران قابلیت ثبت نام دارن و میتونن به هم پیام بدن باید جدول رو به چه شکل طراحی کرد
پاسخ: 
طراحی جدول بستگی به نیاز شما دارد، در اینگونه سایت ها هم می توان با یک جدول کارهای مورد نظر را انجام داد، در هر صورت منطقی نیست که ساخت جدول در دیتابیس مبتنی بر تعداد کاربران باشد! به فرض می توان یک ستون برای دریافت کننده پیام در نظر گرفت (که می تواند تا حد ممکن ردیف اطلاعاتی داشته باشد)، هر پیامی که ارسال می شود یک دریافت کننده مشخص (در ستون مربوطه) دارد و لذا اطلاعات درهم نمی شود!
به نظر تمام مشکلات شما از عدم آشنایی کافی با نحوه طراحی و استفاده از جداول و ستون ها در دیتابیس است.
نویسنده: مسعود
زمان: ۲۲:۱۵:۲۹ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
با سلام و احترام
من برای قسمت نظرات ارسال پاسخ به هر نظر رو گذاشتم و قسمت ارسال نظر جدول comments و برای پاسخ ها جدول replaycomments اولا میخواستم بدونم این روش درسته یا نه؟ بعد حالا من قسمت ارسال نظر رو مشکل ندارم بیننده میاد نظر میده و نظرش تو comments همچنین با گرفتن newsid آیدی خبر ذخیره میشه الان مشکلم تو ارسال پاسخ هست که ایا باید join کنم که نظر اصلی ثبت بشه و نظراتی که زیر مجموعه اون هستند زیر اون ثبت بشه یا نه فرق داره؟
من تو جدول replaycomments آیدی خبر newsid و همچنین آیدی نظر اصلی رو commentsid رو سایر اطلاعات رو دریافت می کنم! من بصورت عادی توی حلقه اول نظر اصلی بعد حلقه بعدی پاسخ ها رو دریافت می کنم اما پاسخ ها فقط به نظری که اول ارسال شده زیر اون قرار می گیره؟
پاسخ: 
سلام
دوست گرامی بدون بررسی دقیق کدها و ساختار دیتابیس شما نمی توان درک درستی از هدف و مشکلتان داشت، اما در کل طراحی ساختار دیتابیس در اکثر موارد یک کار سلیقه ای است و روش خاصی برای آن وجود ندارد (یعنی هم می توان در یک جدول تمام موارد را خلاصه کرد هم اینکه برای هر بخش اصلی، یک جدول جداگانه در نظر گرفت)، البته افراد با تجربه تر معمولا تمام موارد را مد نظر می گیرند، اگر واقعا ایجاد دو جدول ضرورت داشت، هیچ ایرادی بر این کار متصور نیست (منتها باید نحوه استفاده از پرس و جوهای ترکیبی و کار با آرایه ها، حلقه ها و... را به خوبی بلد باشید).
نویسنده: مسعود
زمان: ۲۳:۵۲:۵۸ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۴
بله کاملا متوجه شدم. ارایه و حلقه ها رو هم میدونم. ولی خب مساله اصلی من این بود که میخواستم ببینم با این روش انجام میشه یا خیر؟
من با کوئری زیر کامنت ها رو دریافت میکنم
 function getComments ($newsid)
{
$result = mysql_query("SELECT * FROM comments WHERE newsid = '$newsid' AND active=1 ORDER BY id DESC
");
یعنی جدول اصلی من comments هست که کوئری رو بصورت بالا دریافت کردم و نظرات رو نشون میدم. حالا جدول دیگه ای دارم به نام replaycomments که توش ستون id و commentsid رو دارم commentsid ای دی اصلی جدول comments رو دریافت میکنه و نشون میده که این پاسخ برای اون نظر هست. حالا میخوام اون جدول رو با این اتصال بدم که کامنت اصلی رو نشون بده و جواب های نظر رو زیر اون نشون بده. ممنون میشم یه راهنمایی بفرمایید. یه پیشنهادی هم دارم یه انجمن هم راه بندازید بهتر میشه. یا یه چیزی مثل question answer
پاسخ: 
برای این کار می توانید از LEFT JOIN استفاده کنید، مثال:
SELECT comments.name, comments.text, replaycomments.replay
FROM comments
LEFT JOIN replaycomments ON comments.id = replaycomments.commentsid
LIMIT 0 , 30
نکته: این فقط یک پرس و جوی فرضی و جهت راهنمایی است، ممکن است با توجه به ساختار جدول نیاز به تغییراتی باشد، خروجی پرس و جو از طریق توابعی مانند mysql_fetch_array قابل تجزیه است، همچنین برای درک بهتر ابتدا به صورت تستی در برنامه phpMyAdmin پرس و جو را امتحان کنید.
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مواردی که به کلی خارج از موضوع این مطلب هستند را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم، غیرضروری و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ کوتاه و مختصر داده خواهد شد!
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- تمام یادداشت ها بررسی و برای هر کاربر زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.

5 × 2
 refresh
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
form امین ایرانی
در:
سلام ممکنه بفرمایید چجوری از تگ span واسه ی عکس استفاده کنیم؟
۱۸:۲۸:۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

form فرزانه
در:
سلام تو بررسی کدهای نوشته شده برای یک وبسایت در قسمت login برای یوزر و پسورد نوشته شده form-control-feedback و form-control من از کجا...
۱۱:۴۵:۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

form سحر
در:
سلام من وقتی میخوام توی قسمت صفحات جداگانه وبلاگم گزینه ادامه مطلب رو بیارم باید چیکار کنم چون فقط قسمت نوشته جدید همچین قابلیتی...
۱۵:۰۸:۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

form علی
در:
با سلام و درود فراوان یه کد جاوا دارم می خوام هر ثانیه نام یه فایل یا پوشه ای رو بگیرم برای مقایسه تا...
۱۱:۰۶:۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

form علیرضا
در:
با سلام مجدد در پاسخ یکی از کامنت هایم فرمودین که جهت فراخوانی (اجرای) یک فایل در سرور راس ساعت مشخص و صرف...
۱۱:۲۸:۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

form علیرضا
در:
سلام اگر بخواهیم صفحات سایت رأس ساعت مشخصی مثلا ساعت 12 ظهر رفرش بشه چه کدی رو باید استفاده کنیم. ممنون
۰۴:۴۳:۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

form علی
در:
با سلام من یه فانکشن نوشتم چطور میشه از توی جاوااسکریپت اون رو صدا بزنم در حقیقت می خوام از توی جاوا یه فانکشنی...
۲۰:۵۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

form رویا
در:
سلام. خسته نباشید من جدیدا در بلاگفا وبلاگی راه اندازی کردم اما مشکلی دارم. وقتی قسمتی از متن رو انتخاب میکنم و لینک میکنم،...
۱۹:۵۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

form علی
در:
چطور میشه همزمان با کلیک بر روی «تعویض کد» یعنی کد زیر: پوشه ساخته بشه. با سپاس
۰۹:۵۰:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

form علی
در:
با سلام... من یه متغیر تعریف کردم مثلا رو بهش متصل کنیم ممنون از پاسختون.
۰۶:۱۶:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

form یاسمن
در:
سلام یه برنامه ای که رشته رو به عنوان password دریافت کنه و کاراکتر فاصله نباشد طول رشته هم از 8 تا 50 باشه عدد...
۱۸:۵۲:۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

form مرتضی ق
در:
سلام خسته نباشید. یک سایت اصلی و مادر دارم مثلا www.m.com حالا سه سایت دیگر زیر مجموعه مثلا m1 و m2 و m3 من...
۱۸:۲۵:۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

form میترا
در:
با سلام ببخشید مطلبتون خیلی خوب بود یه سوال من با فتوشاپ انلاین کار می کنم نمی دونم چرا نمی تونم باهاش...
۱۸:۱۵:۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

form fatemeh
در:
پاراگراف زیر را داریم. چه تنظیماتی در CSS و HTML نیاز است تا در صفحه وببدرستی نمایش داده شود؟ میشه برا جواب این سوال...
۱۶:۳۲:۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

form علی
در:
با سلام و عرض ادب من یه فانکشن تعریف کردم و کدهای فایل ajax-loading-message.php رو درونش گذاشتم
۰۸:۴۲:۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
form Maryam
در:
سلام .. من میخاستم کدی بنویسم که خروجی آن دکمه on .. of باشه که با زدن دکمه رنگ پس زمینه تغییر کند ممنون میشم...
۰۲:۲۱:۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
form amir
در:
سلام ممنون از سایت خوبتون چطور میشه با جاوااسکریپت ایجکس و پی اچ پی بتونم تمامی جدول های دیتابیس رو هر کدوم با یه...
۲۰:۴۵:۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
form علی
در:
با سلام و عرض ادب بسیار سایت پر محتوایی دارید تبریک... می خواستم بپرسم اگر بخواهیم مثلا کاربر روی یک لینکی در سایت...
۰۷:۲۲:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
form Edward ASharp
در:
سلام میشه همين فایلای کاملشو به من بدید؟
۰۰:۰۲:۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
form میکاییل
در:
سلام من پروزه ای دارم با mvc نوشته شده و در روت سایت فایل htacsess دارم که کد های زیر توشه ...
۰۲:۳۰:۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
form mahdi
در:
سلام استاد عزیز ، این درسته که با node.js دیگه نیازی به یادگیری php نخواهیم داشت؟
۲۲:۳۹:۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
form امیر مهدی
در:
سلام ممنونم از اینکه کمکم کردید ولی من منو رو با زیر منوها می خواستم کد شما زیر منوها رو از بین برد. منظور من...
۲۲:۳۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
form امیر مهدی
در:
سلام. من در طراحی منو سایت با مشکل برخوردم. من منو خودم رو ساختم و متوجه شدم که منو من مقداری فضا از سمت چپ...
۱۹:۲۴:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
form امین
در:
خیلی خیلی ممنون از اینکه جواب دادید اما الان که امتحان کردم مجموع همه ی سفارشات رو میزنه یعنی اگر 3 نفر سفارش دادن...
۱۳:۴۶:۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
form امین
در:
درود به شما خسته نباشید یک سوال داشتم خیلی گشتم اما پیدا نکردم من دیتابیسی برای مثال invert دارم میخوام یک صفحه...
۰۱:۰۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
form امیر
در:
عالی بود. سپاس گذارم
۱۰:۱۹:۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
form فرامرز اسماعیلی
در:
سلام خسته نباشید. من داخل ویرایشگرهای notepad++ یا Braket دستور html رو می نویسم یعنی فایل متنی به صورت index.html رو می خواهم اجرا کنم...
۲۲:۴۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
form پری
در:
سلام بعضی از سایت ها وقتی اهنگ بعدی رو پلی میگنیم اهنگ قبلی که در حال پخش است به طور خودگار قطع میشود میشه این...
۱۴:۲۲:۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
form ilia Delbar
در:
خیلییییییییییی خوبه! فقط دلم می خواد یه برنامه درست کنم رنگ ها رو نشون بده (رنگ تگ ها)
۱۳:۱۵:۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
form زهیر صفری
در:
با سلام چطور میتونم تاریخ تولد فرد ایرانی رو بگیره مثلا از input و سن فرد رو در input بعدی نمایش بده میتونید...
۱۲:۳۸:۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
form حبیب
در:
با سلام بنده از طریق مودم خانه به اینترنت وصل شدم هم با کامپیوتر و هم با موبایل. اما ای پی در هر...
۰۳:۱۲:۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
form امین
در:
سلام خسته نباشید امیدوارم جوابمو بدید من داخل یک صفحه این کد جاوا رو دارم میخوام خروجی که میده رو داخل...
۱۳:۴۴:۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
form امیر هادی نجاتی
در:
ممنون از شما. این قسمت (استفاده از جاوا اسکریپت برای غیر فعال کردن کلیک راست) واقعا به دردم خورد .
۲۱:۰۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
form لیلا
در:
سلام ، ببخشید من میخوام یک مدرک رو در سایت آپلود کنم ولی ارور زیر رو میده . میشه راهنماییم کنید. ممنون
۱۴:۵۲:۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
form زهرا جعفری
در:
با سلام بنده میخواهم در جاوااسکریپت یک textbox داشته باشم که در آن یک دکمه چشمک زن بذارم وسط متن و وقتی روی...
۱۰:۰۱:۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
form جواد
در:
سلام. مقادیر و اطلاعاتی از یک سایت دیگه با همین متد file get contents میگیرم که روی لوکال هاست سرعتش خوبه، روی سرور هم بد...
۲۲:۰۳:۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
form علی رضایی
در:
در خط آخر خطای نحوه ارسال آرگومان می دهد. خطای syntax است یا دستور مورد دارد؟
۱۳:۲۹:۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
form علی
در:
سلام میخوام مطالب مرتبط با موضوعات سایتم رو در پایین اونها نمایش بدم چجوری میتونم این کار رو بکنم
۰۱:۲۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
form امیرحسین
در:
با سلام. من تو css میخوام از اتریبیوت border-radius استفاده کنم ولی وقتی مقدارشو مثلا توی div زیاد میذارم متن داخل div بیرون میاد میخواستم...
۱۹:۵۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
form امیرعلی
در:
با سلام بنده میخواستم بدانم که میشود تگ div را با این روش ها پنهان کرد من میخواهم افزونه ی وردپرسی را...
۱۲:۳۹:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
form یوسف رضایی
در:
با سلام و خسته نباشید خواستم بپرسم خروجی یک فرم (با چند گزینه) بر روی برووزر که اماده برای ارسال برای سرور هست را توی...
۱۱:۱۴:۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
form سعیده
در:
سلام من یه اهنگ که تو وبلاگم میزارم صفحه پخش اهنگ میاد و بلندگوش ولی اون مثلث پلی کنندش نمیاد یعنی عملا واسم...
۱۵:۴۱:۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
form مجید اسکندری فر
در:
سلام حدود 700 تصویر رو در وبلاگم بارگذاری کردم و حدود 6000 بازدید داشته علت عدم نمایش تصاویر بارگذاری شده در وبلاگم چیست؟ خیلی زحمت...
۱۰:۳۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
form علیرضا
در:
سلام، ممنون از مطلب کاملتون یه نکته رو هم من اضافه کنم برای کاملتر شدن مقاله، هر آدرس آی پی از یک شناسه هاست...
۰۹:۳۷:۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
form mahdi
در:
سلام استاد عزیز ، خیلی ممنون از راهنمایی ، انجامشون میدم، فکر میکنم همه این کارارو بلد باشم فقط WYSIWYG رو اصلا نشنیده بودم که...
۰۷:۱۸:۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
form معصومه
در:
سلام، امروز دیدم که عکس های وبلاگم حذف شده چرا؟ چطور میتونم برشون گردونم؟ عکس ها رو از سایت پیکو فایل آپلود میکردم، هرچقدرم سعی...
۱۴:۵۳:۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
form mahdi
در:
سلام استاد عزیز و گرامی ، یه درخواستی داشتم ازتون میخوام اگه براتون ممکنه من رو در جاوا اسکریپت بسنجی که بدونم چیا بلدم...
۱۴:۱۸:۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
form امیر
در:
با سلام، خدمت دوستان عزیز دو جدول به نام‌های Messages و Comments موجود هستند. در جدول Comments فیلدی به نام IDElement وجود دارد که...
۰۵:۲۹:۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
form ehsan hoseini sianaki
در:
سلام خیلی عالی و کاربردی بود. خسته نباشید.
۲۳:۰۰:۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
form امید
در:
با سلام و عرض ادب فیلتری میخوام که تعداد جوابهای فیلترهای سایت tse بورس که با جاوا نوشته شده رو بگه مثلا قرار...
۰۰:۱۰:۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
form احسان
در:
سلام ببخشید من هر کار میکنم تو گوشی اندروید با Html یه عکس رو در سایت خودم بزارم هیچی نمیشه فقط یه علامت عکس میاد...
۲۲:۲۸:۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form hasti
در:
سلام . وقت بخیر . میشه مثالی بزنید که right over join برابر با inner join (داخلی) بشه . /با order و customer/ ...
۲۰:۰۵:۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form میثم
در:
سلام مجدد من دیگه اینقدر با این کدها ور رفتم دیوونه شدم. این کل تابع منه. شما می تونید برای حل مشکلی که...
۱۷:۳۰:۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form میثم
در:
سلام در تکمیل سوالی که خدمت شما عرض شد: ببینید ما دو تا فیلد فایل داریم توی اولی عکس اپ میشه و توی...
۱۶:۲۶:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form ماردین
در:
سلام من میخواستم ببینم چکار کنم که اولین query رو بدون حذف بقیه query ها حذف کنم
۱۵:۵۲:۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form میثم
در:
سلام یه سوال خدمت شما داشتم. من با جاوا اسکریپت میخوام بخش فایل توی فرمم رو چک کنم. توی فرم 2 تا فیلد...
۱۱:۴۷:۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form amir mtf
در:
سلام ببخشید من میخواستم در تگ این‌پوت برخی از کلمات و علامت ها رو حذف کنم. یک درخواست دیگر هم دارم اگه میشه کد...
۱۲:۳۷:۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
در انتظار بررسی: ۰