article

دریافت و نمایش پیج رنک گوگل با PHP

php-google-page-rank

در فضای رقابتی وب پیج رنک گوگل یا Google Page Rank که به اختصار به آن PR هم می گویند یکی از مهم ترین و جنجال برانگیزترین مباحث بین مدیران سایت ها و وبلاگ های مختلف بوده و در لحظه نگارش این مطلب کماکان هست، تا جایی که برخی به هر روشی که شده سعی می کنند رنک صفحات خود را بالا برده و در این راه متاسفانه به روش های غیرحرفه ای نیز متوصل می شوند! به هر صورت در این مطلب بحث ما در خصوص اینکه چگونه پیج رنک خود را افزایش دهیم یا مسائل از این دست نیست، بلکه می خواهیم ببینیم چگونه می توانیم با زبان برنامه نویسی PHP عدد پیج رنک گوگل سایت یا وبلاگ خود را به دست آوریم، البته نمی خواهیم نحوه ساخت ابزار نمایش پیج رنک گوگل را آموزش دهیم بلکه می خواهیم روش پایه و مبنای اصلی کار برای برنامه نویسان که همان مقادیر عددی است که گوگل برای آدرس سایت ها و وبلاگ های درخواست شده بر می گرداند را با PHP دریافت کنیم، اینکه از این عدد چطور استفاده کنیم بستگی به ایده های ذهنی و سلیقه برنامه نویس دارد.

نکته: با توجه به اعمال تغییرات جدید در سیاست های گوگل در زمینه عدم نمایش عمومی رنک صفحات وب از ماه مارس 2016، متاسفانه تمام روش های دریافت رتبه از کار افتاده اند و به تبع روش ارائه شده در این آموزش نیز تا اطلاع ثانوی عمل نخواهد کرد و کاربردی نخواهد داشت.

پیج رنک گوگل چیست؟


بد نیست قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم مروری داشته باشیم بر اینکه پیج رنک گوگل چیست؟
در پاسخ باید گفت پیج رنک الگوریتمی پیچیده برای آنالیز آدرس های URL از لحاظ میزان ارزشمندی و محبوبیت در بین کاربران فضای وب است، مبنای ارزشمندی URL بر اساس تعداد و اهمیت صفحاتی است که به آن آدرس پیوند خروجی داده اند، یعنی هرچه تعداد بیشتری به یک آدرس پیوند دهند و همچنین خود صفحه لینک دهنده پیج رنک بالاتری داشته باشد، ارزشمندی URL هدف به همان نسبت افزایش می یابد.
در این الگوریتم گوگل نمره ای از 0 تا 10 برای هر آدرس URL در نظر می گیرد، هر چه این عدد بالاتر باشد یعنی گوگل برای آن URL ارزش بیشتری قائل است و در هنگام نمایش نتایج در لیست جستجو احتمالا رتبه بهتری به آن می  دهد، البته در نمایش نتایج جستجو پیج رنک تنها یکی از فاکتورهای تعیین کننده است، الگوریتم های گوگل آنقدر پیچیده شده اند که بسیاری از عوامل را درهنگام نمایش مطالب سایت ها و وبلاگ ها در لیست نتایج جستجو دخیل می کنند، علاوه بر این نوع امتیاز دهی گوگل به سایت ها و وبلاگ هایی که به فرض به تعداد زیادی لینک خروجی می دهند با سایت ها یا وبلاگ هایی که تنها به چند عدد لینک بسنده می کنند فرق دارد، بعضا دیده شده گوگل حتی رتبه سایت های تبلیغاتی و پُر از لینک خروجی را به شدت کاهش داده و باعث غافلگیری کسب و کارهای مبتنی بر وب شده است!
به لحاظ تجاری عنوان پیج رنک (Page Rank) توسط گوگل ثبت شده است اما به لحاظ سابقه تاریخی این عنوان ابتدا متعلق به دانشگاه استنفُرد امریکا (Stanford University) بود و امتیاز آن در سال 2005 توسط شرکت گوگل از این دانشگاه خریداری شد، به تدریج با پیروی از گوگل سایر رقبای جدی آن نیز تا حدودی این معیار را در الگوریتم های جستجوی خود اعمال کرده اند و اکنون کسب پیج رنک بالاتر یکی از فاکتورهای مهم داشتن جایگاه بهتر در لیست جستجو و موفقیت بیشتر در وب است.

پیج رنک گوگل از چه آدرسی قابل دریافت است؟


در اصل پیج رنک گوگل را باید روی تولبارهای نمایش پیج رنک که در مرورگرهای مختلف تحت عنوان پلاگین نصب می شوند دریافت کرد، این تولبارها با ایجاد درخواست به آدرس
toolbarqueries.google.com
و ارسال URL مورد نظر در پاسخ عددی بین 0 تا 10 را دریافت می کنند و آن عدد را به اشکال مختلف پردازش کرده و معمولا به صورت نمادهای گرافیکی نمایش می دهند.
نکته: برای صفحاتی که هنوز رتبه ای ندارند هیچ چیزی دریافت نمی شود.

دریافت پیج رنک گوگل با کدهای PHP


زبان برنامه نویسی PHP این امکان را دارد که با ایجاد شبیه سازی نحوه کار ابزارهای تولبار مرورگرها، به صورت مستقیم آدرس یک لینک را ارسال و عدد برگردانده شده توسط گوگل را دریافت و نمایش دهد (توجه کنیم که گوگل با هدف نمایش پیج رنک در سرویس تولبار خود این امکان را در دسترس عموم قرار داده است و در واقع با PHP به نوعی این تولبار را شبیه سازی می کنیم)، در زیر به درج و بررسی یکی از بهترین کدهایی که تا کنون در این خصوص نوشته شده است می پردازیم، یادآور می شویم چندی پیش گوگل در سرویس تولبار پیج رنک خود تغییراتی اعمال کرد که موجب از کارافتادن برخی از کدهای مشابه شد اما این کد در لحظه نگارش این مطلب با سیستم جدید گوگل تطابق دارد:
<?php
//آدرس لینک جهت دریافت پیج رنک گوگل
$website = 'https://webgoo.ir';

//انتقال به صفحه پیش فرض در صورتی که لینک تنظیم نشده باشد
if(!isset($website)) {
    header("Location: https://webgoo.ir");
    die();
}

//بررسی درج http و https در آدرس
if($website) {
    if(!strstr($website, "http://") && !strstr($website, "https://")) {
        $website = "http://" . $website;
    }
}

//تنظیمات اتصال به سرور گوگل
$googlehost = 'toolbarqueries.google.com';
//تنظیم واسط کاربری فرضی
$googleua = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5';

//تبدیل یک رشته به عدد صحیح 32 بیت
function strToNum($Str, $Check, $Magic) {
    $Int32Unit = 4294967296; //2^32
    $length = strlen($Str);

    for($i = 0; $i < $length; $i++) {
        $Check *= $Magic;
        if($Check >= $Int32Unit) {
            $Check = ($Check - $Int32Unit * (int)($Check / $Int32Unit));
            $Check = ($Check < -2147483648) ? ($Check + $Int32Unit) : $Check;
        }
        $Check += ord($Str{$i});
    }

    return $Check;
}

//ساخت یک کد رندُم برای لینک
function hashURL($String) {
    $Check1 = strToNum($String, 0x1505, 0x21);
    $Check2 = strToNum($String, 0, 0x1003F);
    $Check1 >>= 2;
    $Check1 = (($Check1 >> 4) & 0x3FFFFC0) | ($Check1 & 0x3F);
    $Check1 = (($Check1 >> 4) & 0x3FFC00) | ($Check1 & 0x3FF);
    $Check1 = (($Check1 >> 4) & 0x3C000) | ($Check1 & 0x3FFF);
    $T1 = (((($Check1 & 0x3C0) << 4) | ($Check1 & 0x3C)) << 2) | ($Check2 & 0xF0F);
    $T2 = (((($Check1 & 0xFFFFC000) << 4) | ($Check1 & 0x3C00)) << 0xA) | ($Check2 & 0xF0F0000);

    return ($T1 | $T2);
}

function checkHash($Hashnum) {
    $CheckByte = 0;
    $Flag = 0;
    $HashStr = sprintf('%u', $Hashnum);
    $length = strlen($HashStr);

    for($i = $length - 1; $i >= 0; $i--) {
        $Re = $HashStr{$i};
        if(1 === ($Flag % 2)) {
            $Re += $Re;
            $Re = (int)($Re / 10) + ($Re % 10);
        }
        $CheckByte += $Re;
        $Flag++;
    }
    $CheckByte %= 10;
    if(0 !== $CheckByte) {
        $CheckByte = 10 - $CheckByte;
        if(1 === ($Flag % 2)) {
            if(1 === ($CheckByte % 2)) {
                $CheckByte += 9;
            }
            $CheckByte >>= 1;
        }
    }

    return '7' . $CheckByte . $HashStr;
}

function getCH($url) {
    return checkHash(hashURL($url));
}

//دریافت عدد پیج رنک برگردانده شده توسط گوگل
function getPR($url) {
    global $googlehost, $googleua;
    $ch = getCH($url);
    $fp = fsockopen($googlehost, 80, $errno, $errstr, 30);
    
    if($fp) {
        $out = "GET /tbr?client=navclient-auto&ch=$ch&features=Rank&q=info:$url HTTP/1.1\r\n";
        $out .= "User-Agent: $googleua\r\n";
        $out .= "Host: $googlehost\r\n";
        $out .= "Connection: Close\r\n\r\n";
        fwrite($fp, $out);
        while(!feof($fp)) {
            $data = fgets($fp, 128);
            $pos = strpos($data, "Rank_");
            if($pos === false) {
            } else {
                $pr = substr($data, $pos + 9);
                $pr = trim($pr);
                $pr = str_replace("n", '', $pr);
                return $pr;
            }
        }
        fclose($fp);
    }

    return false;
}
?>
توضیح:
- کد بالا یک شبیه ساز تولبار گوگل است که پیج رنک URL های درخواستی را نمایش می دهد (به صورت اعداد 0 تا 10).
- آدرس URL (سایت، وبلاگ یا صفحه) خود را باید در متغیر website در قسمت بالای کد تعریف کنیم.
- سپس قسمت مربوط به شرط if بررسی می کند که آیا لینک ما از نظر وجود http و https در ابتدای آن معتبر است یا خیر، اگر لینک با http یا https شروع نشده باشد در ادامه مقادیر پیش فرض http به متغیر website اضافه خواهد شد تا لینک به صورت استاندارد درآید.
- در گام بعدی تنظیمات مربوط به اتصال به سرور گوگل در آدرس toolbarqueries.google.com با یک واسط کاربری (UserAgent) فرضی اعمال می شود.
- قسمت های مربوط به توابع strToNum، hashURL و checkHash به طور ساده فرمول و الگوریتمی است برای ایجاد مقادیر عددی مطابق با آدرس لینک درخواستی، این مقادیر توسط گوگل با آدرس لینک مورد نظر تطبیق داده می شود و اگر صحیح باشد عدد پیج رنک را برمی گرداند.
- در تابع getPR اتصال به سوکت با fsockopen و پورت 80 انجام می شود و نهایتا نتیجه به صورت عددی از 0 تا 10 به عنوان پیج رنک برگردانده می شود.

فراخوانی تابع دریافت و نمایش پیج رنک گوگل


تابع بالا را به صورت زیر می توانیم فراخوانی کنیم تا نتیجه درخواست به صورت عددی بین 0 تا 10 نمایش داده شود (برای صفحاتی که هنوز نمره ای دریافت نکرده اند، هیچ چیز نشان داده نخواهد شد).
<?php
//فراخوانی تابع و نمایش عدد پیج رنک گوگل
$pr = getPR("$website");
echo $pr;
?>
از این عدد می توان به شیوه های مختلف استفاده کرد، به طور مثال به صورت داینامیک پارامترهای دیگری به آن اضافه کرده و به شکل یک ابزار نمایش پیج رنک گوگل مورد استفاده قرار داد، یا به فرض برای آگاهی از رنک سایت یا وبلاگ شخصی خود از آن بهره برد، در دنیای برنامه نویسی وب مهم این است بتوانیم نتیجه را در سمت سرور به صورت عددی (بین 0 تا 10) دریافت کنیم، نحوه استفاده از این مقدار در سمت کاربر بستگی به ذوق، سلیقه و ایده های خودمان دارد.
sectionدسته بندی: آموزش کاربردی » PHP
related مطالب بیشتر:
» ارسال پارامتر به URL و دریافت مقادیر با PHP
» نمایش آمار بازدیدها با PHP بدون استفاده از دیتابیس
» ارسال ایمیل با PHP و کلاس phpmailer
» ساخت منوی هوشمند با PHP و CSS
» محدود کردن لینک دانلود مستقیم فایل ها با PHP و htaccess
commentنظرات (۱۷ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: حسین
۲۰:۰۷ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
سلام. من این کدی که دادین رو امتحان کردم. متاسفانه صفحه همین طور تو لودینگ گیر میکنه و بالا نمیاد.
من خودم به شدت این اسکریپت رو نیاز دارم.خودم کد پایین رو دارم.تو localhost-xampp کاملا درس کار میکنه ولی تو سایتم ارور میده thats all we know...
کد:
$url=$_GET['url'];
function GetPageRank($q,$host='toolbarqueries.google.com',$context=NULL) {
$seed = "Mining PageRank is AGAINST GOOGLE'S TERMS OF SERVICE. Yes, I'm talking to you, scammer.";
$result = 0x01020345;
$len = strlen($q);
for ($i=0; $i<$len; $i++) {
$result ^= ord($seed{$i%strlen($seed)}) ^ ord($q{$i});
$result = (($result >> 23) & 0x1ff) | $result << 9;
}
$ch=sprintf('8%x', $result);
$url='http://%s/tbr?client=navclient-auto&ch=%s&features=Rank&q=info:%s';
$url=sprintf($url,$host,$ch,$q);
@$pr=file_get_contents($url,false,$context);
return $pr?substr(strrchr($pr, ':'), 1):false;
}
پاسخ: 
خیلی ممنون از یادآوری شما، مشکل کد بررسی و رفع شد.
نویسنده: حسین
۱۶:۳۰ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
سلام. ببخشید این اسکریپتتون درست کار میکنه ولی باز یک مشکلی دارم.
من هر اسکریپتی رو که روی لوکال امتحان میکنم، کاملا درست کامل میکنه ولی تا رو سایتم کلا مشکل داره (همون کد) نمیدونم چرا اینطور میشه.
فقط رو سایتم مشکل داره. یه کدی بود که برای دو هفته ای کار کرد ولی یک دفعه از کار افتاد. دلیل چیه؟
پاسخ: 
اگر منظورتان اسکریپت پیج رنک است، از این کد استفاده کنید که طبق آخرین تغییرات سیستم پیج رنگ گوگل به روز شده است و اگر هم مشکلی باشد ممکن است از تنظیمات هاست یا از دسترس خارج شدن گوگل در ایران باشد (به دلایل مختلف) که این حالت موقتی است و پس از مدتی رفع می شود، اما اگر ایراد از هاست باشد (که در این مورد بعید است) در کل نباید حتی یک بار هم کد کار کند.
به هر صورت باید با ریشه یابی، علت خطا را فهمید.
نویسنده: حسین
۱۹:۵۲ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
سلام. آره گوگل خیلی وقت ها تو ایران در دسترس نیست اما من هر زمان که در لوکال امتحان میکنم اصلا محاله که این مشکل باشه. هر اسکریپتی هم که باشه. اما رو سایت مشکل داره.
گفتید امکان داره از هاست باشه. میشه دقیق تر بگید و اگه مشکل از هاست باشه باید چیکار کنم؟
راستی بابت همه کمک هاتون ممنون.
پاسخ: 
به احتمال زیاد مشکل از روشن بودن magic_quotes_gpc در لوکال و خاموش بودن آن در هاست است، این قابلیت در هنگام ارسال خروجی، قبل از علامت های "" یک بک اسلش (\) به صورت خودکار اضافه می کند که این مورد در هنگام کار با جاوا اسکریپت نیاز است، در واقع هاست شما مشکلی ندارد و این قابلیت در حالت عادی باید غیر فعال باشد، اما موقع استفاده از document.write دقت کنید که موارد داخل این دستور با یک \ درج شوند، به طور مثال:
document.write('<iframe style=\"border:0px;\" ></iframe>');
بدین منظور می توانید از تابع addslashes استفاده کنید، البته برای اطمینان از روشن نبودن magic_quotes_gpc (و جلوگیری از درج دو بک اسلش) موارد خروجی را از فیلتر تابع زیر نیز عبور دهید:
function CleanGPC($str){
if(get_magic_quotes_gpc()){
$str = stripslashes($str);
}
return $str;
}
نکته: خروجی کدهای خود را از طریق مرورگر فایرفاکس می توانید به صورت دقیق مشاهده کنید و از صحیح بودن Syntax آنها اطمینان حاصل کنید.
نویسنده: حسین
۲۳:۱۶ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸
سلام.ببخشید که انقدر طولانی شد حرفام. باید ببخشید.
این لینک رو نگاه کنید
http://tools.themeviews.ir/pr_checker
حق با شماست این مشکل بخاطر تنظیمات هاست نیست. من برای چند ساعت باز دیدم دیروز درست کار کنه. اما باز از کار افتاد. تو لوکال هاست همیشه درست کار میکنه.
راهکاری ندارید که باید چیکار کنم درست بشه؟ سایت های دیگه خیلیاشون هر زمان درست کار میکنه
پاسخ: 
راهکار در پاسخ قبلی گفته شد! Syntax خروجی شما چون در تگ های جاوا اسکریپت استفاده می شود، باید مطابق با استاندارد آن باشد تا کد اجرا شود، مشکل کد شما این است که علامت های "" (در خروجی کدهای PHP) بدون بک اسلش (\) چاپ می شوند.
نویسنده: مصطفی
۰۲:۵۹ ۱۳۹۲/۰۱/۱۷
سلام و سپاس از مطلب ارزشمندتون.
آیا خود گوگل فرمولی رو برای این امتیاز بندی ارائه کرده؟ یعنی قواعد و قوانینی که عمل به اون ها باعث بالارفتن رنک یک سایت میشه؟
سپاسگذارم
پاسخ: 
قواعد گوگل همان قواعد کلی بهینه سازی وب برای موتورهای جستجو یا (SEO) است، البته در مورد پیج رنک تکیه اصلی بر روی لینک های ورودی به یک سایت و ارزش آنها است، فرمول هر موتور جستجو برای محاسبه پیج رنک مخفی و محرمانه است، اما با رعایت اصول وب و داشتن سایتی پویا می توانید به افزایش پیج رنک خود امیدوار باشید.
نویسنده: عماد
۰۲:۵۹ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
سلام ممنون از مطلب بسیار خوبتون.
اگر میشه محاسبه و نمایش رتبه الکسا رو هم توضیح بدبد ممنون میشم.
پاسخ: 
ممنون از پیشنهاد خوب شما، در مطالب آینده و در فرصتی مناسب به آن خواهیم پرداخت.
نویسنده: sajad
۱۴:۳۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹
سایت تون حرف نداره فقط یه آیتم کم داره اونم جی کوئری هستش .چرا تو سایت تون نیست؟
پاسخ: 
جی کئوری کتابخانه ی جاوا اسکریپتی حجیم و مخصوص موارد خاص است که بیشتر آموزش های آن به نحوه استفاده از کدهای آماده محدود می شود!
بد یا خوب توصیه ما معمولا به استفاده از زبان های ساده (Pure) یا فریم ورک های شخصی است.
نویسنده: بارز دیتا
۰۰:۵۹ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
عالی
مثل همیشه
نویسنده: amin
۰۱:۳۰ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
سلام با تشکر بخاطر اموزشی که گذاشتید
نمیدونم کجای کار رو اشتباه انجام میدم
چک کردن رتبه الکسا رو از جایی دیگه خودنم راحت اجرا میشد ولی این کد هیچی نشون نمیده رو ادرس وبگو تست کردم هیچی نشون نمیده لطفا تستش کنید
پاسخ: 
قسمت مربوط به فراخوانی تابع را اجرا می کنید؟!، یعنی قسمت زیر را در همان صفحه استفاده کرده اید؟!
//فراخوانی تابع و نمایش عدد پیج رنک گوگل
$pr = getpr("$website");
echo $pr;
کد مشکلی ندارد و تست شده!
نویسنده: amin
۲۰:۵۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
ممنون از پاسختون
بله تابع رو فراخوانی میکنم
برای انجام این کار ویژگی خاصی باید روی هاست فعال باشه؟
پاسخ: 
مشکل می تواند از عدم پشتیبانی از fsockopen در سرور (پشتیبانی از Sockets باید فعال باشد) یا فعال نبودن Open SSL باشد که باید با پشتیبانی هاستتان موضوع را مطرح کنید تا از طریق تنظیمات PHP فعال شوند، همچنین امکان مسدود شدن IP سرور شما در سرور تولبار گوگل نیز وجود دارد که این مورد خیلی محتمل نیست.
نویسنده: شیما
۰۲:۴۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
سلام خسته نباشید یه سوال دارم
من رتبه وبلاگ قبلیم رو تو پیج رنک میزنم ولی به جای عدد این رو نشون میده: NA میشه بگید معنیش چیه؟ ممنون
پاسخ: 
N/A مخفف عبارت Not Available یا No Answer است!
- ممکن است آدرس را اشتباه وارد کرده باشید.
- ممکن است برنامه برررسی پیج رنک مشکلی داشته باشد.
- در کل این علامت یعنی هنوز هیچ رتبه ای به آن آدرس اختصاص داده نشده.
نویسنده: شیما
۰۴:۴۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸
خیلی ممنونم بابت پاسختون استفاده کردم
نویسنده: zahra
۱۷:۰۷ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
دمتون گرم
زنده و شاد و سربلند باشید
خدا خیرتون بده واقعا سایت تون کمک بزرگی بود برام
ممنووووووووووووووووووووووووووون
نویسنده: احسان
۱۱:۰۳ ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
سلام واسه به دست اوردن بک لینک و ایندکس گوگل باید به چه روشی عمل کرد؟
نمونه کدی دارید مثل بالا
پاسخ: 
ظاهرا نمونه کدهای آماده برای این کار وجود دارد (تست نشده!):
http://99webtools.com/blog/php-script-to-count-google-backlinks-and-indexed-pages/
نویسنده: احسان
۰۰:۵۵ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
تست کردم بدون مشکل کار میکنن ممنون
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- موارد غیرمرتبط با مباحث آموزش ها را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ مختصر داده خواهد شد.
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- از درج عناوین تبلیغاتی در فیلدها خودداری کنید، در صورتی که یادداشت تبلیغاتی تشخیص داده شود حذف خواهد شد.
- تمام یادداشت ها بررسی و زمانی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد خودداری کنید.

6 × 9
 refresh

آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
form محمد رستمی
در:
سلام اگه میشه لیست توابع و کاربردشونو توی یه فایل pdf بزارین
۱۳۹۹/۰۹/۰۵

form شهریار صادقی
در:
من سه تا صفحه در php storm درست کردم یکی برای html یکی برای جاوا اسکریپت و جی کوِئری و یکی هم برای css اول...
۱۳۹۹/۰۹/۰۱

form دوست خوب
در:
اگر بخواهیم برای رفتن به مرورگر و باز کردن یک صفحه لینک دهیم؟
۱۳۹۹/۰۹/۰۱

form مجتهدزاده خیاوی
در:
سلام و خسته نباشید من جدولی دارم که تعداد ستون های اون نسبتا زیاده. توی نمایشگر های دسکتاپ مشکلی ندارم اما تو گوشی و...
۱۳۹۹/۰۸/۲۹

form Alireza
در:
خیلی ممنون از پاسخگویی سریع! بله خوشبختانه سرور هاست دانلود LiteSpeed هست و از جدیدترین PHP هم پشتیبانی میکنه. تو قسمت path هم دایرکتوری...
۱۳۹۹/۰۸/۲۹

form Alireza
در:
عرض سلام و خسته نباشید از مطالب استفاده کردم و نظرات هم خوندم واقعا مفید بودن. یکی دو نفر مشکلی شبیه بنده داشتن. من...
۱۳۹۹/۰۸/۲۹

form امیرحسین
در:
سلام استاد عزیز وقت بخیر من یه سوال در مورد function use داشتم اگه ممکنه با مثالی کاربردی توضیح بدید که کارش چیه :...
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

form Amin Eskandari
در:
سلام عالی بود ممنون
۱۳۹۹/۰۸/۲۷

form فاطمه
در:
چگونه در حلقه ها اعداد را جمع کنیم و در خروجی مجموع انان را نشان دهد مثلا جواب
۱۳۹۹/۰۸/۲۶

form میکاییل
در:
درسته مشکلی نیست تو ارسال اطلاعات. تنها مشکلم اینه که هدر عمل نمیکنه و ریدایرکت انجام نمیشه و نمیره سمت صفحه پرداخت. حالا نمیدونم به...
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

form میکاییل
در:
سلام من تو قسمتی از صفحه پرداخت انلاین دارم همه چی درسته و اطلاعات بصورت ایجکسی ارسال میشه و سمت سرور نوشتم که هدر...
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

form mohsen
در:
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد ببخشید من یه فرمی دارم که از طریق ایجکس ثبت میشه داخل دیتا و بعد میره به...
۱۳۹۹/۰۸/۲۳

form مجید
در:
سلام وقت بخیر . ببخشید نمیشه دیتابیس توی کدنویسی html ایجاد کنیم افرادی هستن توی محل کارش اینترنت ندارن . اینو باید چکارکنم
۱۳۹۹/۰۸/۲۳

form حسینی سیانکی
در:
سلام مطلب خیلی مفید و کاملی بود. خسته نباشید
۱۳۹۹/۰۸/۲۰

form ar
در:
سلام ممنون از سایت خوبتون ببخشید من تازه دارم زبان برنامه نویسی جاوااسکریپت رو یاد میگیرم و لپتاپم لپتاپ نسبتا ضعیفی هست من...
۱۳۹۹/۰۸/۲۰
form saba
در:
سلام من این کد رو در قسمت کد های اختصاصی کاربر وارد کردم اما هیچ تغییری ایجاد نشد ممکنه راهنمایی کنید؟
۱۳۹۹/۰۸/۱۹
form مینا
در:
سلام. من میخوام از regex توی ماشین حساب استفاده کنم ممنون میشم منو راهنمایی کنین
۱۳۹۹/۰۸/۱۹
form intal
در:
سلام خسته نباشید من واقعا از وبگو ممنونم که این آموزش های ارزشمند رو در اختیار کاربران قرار میده راستش من هرکاری می کنم پوزیشن...
۱۳۹۹/۰۸/۱۷
form بهروز
در:
مهندس جان خیلی عالی بود دستت درد نکنه درست شد.
۱۳۹۹/۰۸/۱۷
form اصغر
در:
خوندمش خیلی ممنون مفید بود
۱۳۹۹/۰۸/۱۵
form بهروز
در:
ممنون، خیلی لطف کردید، چشم امتحان میکنم خبر میدم فقط یه موری رو یادم رفت عرض کنم اینکه مثلا لینک exm.ir/m/yyyy به...
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
form بهروز
در:
ممنون از پاسخگویی سریعتان در سوال فوق yyyy متغیر هست یعنی هرسری یه عددی کلیک میشه مثلا exm.ir/1234 حالا میخوام ریدایرکت بشه به آدرس...
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
form بهروز
در:
سلام اگه بخوام ادرس 1 رو به ادرس دو ریدایرکت کنم چطور انجام دهم:
۱۳۹۹/۰۸/۱۴
form Mori
در:
سلام. میخواستم بدونم که چگونه در html میشه چند لیست عمودی رو کنار هم قرار داد. یعنی در واقع لیست ها زیر هم نباشند. ...
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
form مبین
در:
با سلام من می خواستم دستوری در دیتابیس بنویسم که بر اساس قد افراد نتایج را مرتب و چاپ کند و اگه قد برار بود...
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
form عباس علیمردانی
در:
سلام. من یک سوال یا بهتر بگم خواهش داشتم ایا شما میتوانید وبلاگ رو فیلتر کنید؟ یعنی با حکم قضایی فیلتر بشه. وبلاگ برایه...
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
form ابوالفضل
در:
سلام استاد اومدم امروز بعد از سالها سوالاتی که از شما استاد بزرگوارم میپرسیدم رو زیر این پست مرور می کردم واقعا چقدر مبتدی...
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
form mahtab
در:
سلام وقتتون بخیر ببخشید من میخوام یه آهنگی رو بزارم وبم کدش تو اینترنت زدم اما نیاورد بی زحمت میشه راهنمایی کنین چجوری...
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
form Mori
در:
بهترین سایت برنامه نویسی در ایران هستید
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
form Mori
در:
سلام. چگونه باید در لیست برای هر کدام از اعضا به صورت جداگانه لینک بگذاریم؟؟
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
form جیهوپ
در:
سلام استاد عزیز من میخواستم صفحه وبی ایجاد کنم مثل این صفحه وبی ایجاد کنید که مشخصات شما را در 3 پاراگراف با ویژگی...
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
  در انتظار بررسی: ۲
 پاسخگویی به سوالات ممکن است تا 24 ساعت زمان ببرد.