article

توابع (Functions) در جاوا اسکریپت (JavaScript)

javascript-function

در اغلب زبان های برنامه نویسی توابع (Functions) نقش کلیدی در پیش برد اهداف برنامه نویس و تسهیل روند کدنویسی دارند، توابع مانند ماشین هایی هستند که هر بار با توجه به مواد اولیه ورودی خروجی متفاوتی تولید می کنند، خوشبختانه اصول کلی این مبحث در جاوا اسکریپت (JavaScript) شباهت زیادی به دیگر زبان خانواده برنامه نویسی وب یعنی PHP دارد، این موضوع باعث می شود کاربرانی که دوره جاوا اسکریپت را پشت سر می گذارند با فهم این مبحث در PHP نیز مشکلی نداشته باشند یا در حالت برعکس اگر با PHP آشنا باشیم به راحتی بخش توابع در جاوا اسکریپت را فرا خواهیم گرفت هر چند بهتر است ابتدا زبان های سمت کاربر را یاد بگیریم و سپس به بررسی برنامه نویسی سمت سرور بپردازیم، به هر صورت در ادامه آموزش های مقدماتی جاوا اسکریپت این بار به سراغ بحث توابع رفته ایم.

تابع چیست و چه کاربردی دارد؟


اولین سوالی که ممکن است به ذهنمان برسد این است که اصلا تابع چیست و چه کاربردی دارد؟!
پاسخ این است که در برنامه نویسی توابع یا Functions شبیه ماشین ها در دنیای واقعی هستند که با دستورالعمل ثابت هر بار با توجه به ورودی دریافتی خروجی متفاوتی تولید می کنند، توابع با این هدف در زبان های برنامه نویسی معرفی شده اند تا از چندبارنویسی عملیات های مشابه جلوگیری شود، به طور مثال نرم افزار نصب شده بر روی دستگاه چاپ را در دنیای واقعی تصور کنیم اگر بخواهیم 100 برگ کاغذ را با نوشته های مختلف بدون کمک نرم افزار و به صورت تنظیمات دستی پرینت کنیم قاعدتا زمان بسیار زیادی از ما خواهد گرفت، اما کافی است یک بار برای سخت افزار دستگاه برنامه بنویسیم و هر بار با توجه به تنظیمات مدنظرمان به هر تعداد که می خواهیم خروجی بگیریم، عملکرد توابع در دنیای برنامه نویسی هم بی شباهت به این مثال نیست، در برنامه نویسی شرایطی پیش می آید که یک روند به تعداد خیلی زیاد ممکن است تکرار شود، به طور مثال تنظیم فونت دلخواه در صفحات مختلف، اگر بخواهیم هر بار تمام جزئیات را مورد به مورد برای هر صفحه بنویسیم علاوه بر اینکه این کار وقت زیادی از ما می گیرد باعث افزایش ضریب خطا و حجم کلی کدنویسی صفحات خواهد شد، از این رو روش بهتر و حرفه ای تر آن است که یک بار الگویی را به شکل تابع بنویسیم و هر بار با ورودی های متفاوت (یا مشابه) خروجی مدنظرمان را دریافت کنیم.

شیوه نگارش (Syntax) توابع در جاوا اسکریپت


توابع در جاوا اسکریپت (JavaScript) با عبارت function تعریف و معمولا پارامترهایی به عنوان آرگیومنت (Argument) می پذیرند، آرگیومنت به زبان ساده یعنی همان ورودی هایی که به تابع داده می شود و می تواند از نوع عدد، رشته، آرایه، تابع و... باشد، مثال زیر Syntax صحیح نحوه تعریف یک تابع ساده را در جاوا اسکریپت نشان می دهد:
<script>
function userInfo(u, c){
    var user = 'your username: ' + u + '<br>';
    var country = 'your country: ' + c + '<br>';
    var output = user + country;
    
    return output;
}
document.write(userInfo('admin', 'Iran'));
</script>
توضیح:
- برای تعریف تابع در جاوا اسکریپت از عبارت function استفاده می کنیم.
- نام تابع باید با حروف انگلیسی (یا کاراکترهای _ و $) شروع شود و استفاده از اعداد به عنوان شروع تابع صحیح نیست اما می توانیم در ادامه از اعداد استفاده کنیم به فرض user1Info یا u123_info، دقت کنیم استفاده از کلماتی که به عنوان دستورات خاص در جاوا اسکریپت کاربرد دارند (به فرض var، if، default و...) مجاز نیست، برنامه نویسان برای خواناتر شدن کدها از عبارت های دارای معنی و معمولا به صورت کلمات چندبخشی (به فرض userInfo) استفاده می کنند.
- در نمونه تابع بالا دو آرگیومنت فرضی (u و c) به عنوان نام کاربری و کشور در ورودی دریافت می شود، در نظر گرفتن آرگیومنت برای تابع اجباری نیست و بسته به نیاز برنامه ممکن است تابع با یا بدون آرگیومنت نوشته شود.
- سپس درون تابع (بین کاراکترهای {}) سه متغیر با نام های دلخواه username، country و output تعریف شده که در واقع نهایتا خروجی به صورت
your username: admin
your country: Iran
برگردانده شده و در بیرون از تابع چاپ می شود.
- در قسمت return خروجی تابع ارسال می شود، در اینجا return متغیر output را که خود حاصل جمع دو متغیر name و country است به عنوان خروجی تابع برمی گرداند (به ارسال خروجی تابع در اصطلاح برگردان یا return می گویند)، استفاده از دستور return در تابع اجباری نیست و بسته به نوع تابع و عملیاتی که مد نظر است می توانیم از این دستور استفاده کنیم (معمولا توابع به همراه قسمت return تعریف می شوند).
نکته: در صورتی که در هر قسمت از تابع دستور return اجرا شود، ادامه پردازش کدهای آن (در صورت وجود) متوقف شده و عملیات تابع به پایان می رسد.
- دقت کنیم توابع در جاوا اسکریپت باید حتما با یک دستور یا رویداد فراخوانی شوند به طور مثال بارگذاری کامل صفحه (رویداد onload) یا کلیک کاربر بر روی یک دکمه (رویداد onclick) و...، در حالت عادی صرف وجود یک تابع در صفحه به خودی خود کار خاصی انجام نمی دهد، در مثال بالا فراخوانی تابع با دستور document.write انجام شده که نتیجه را در صفحه وب چاپ می کند.

روش های تعریف تابع در جاوا اسکریپت


همان طور که گفتیم تابع در جاوا اسکریپت (JavaScript) با عبارت function تعریف می شود اما روش های تعریف می تواند بسته به موقعیت و نیاز برنامه متفاوت باشد:
- تعریف تابع به صورت معمول
در این حالت تابع به صورت معمول و با در نظر گرفتن نام اختصاصی تعریف می شود، مثال:
<script>
function addNumbers(num_1, num_2, num_3){
    return num_1 + num_2 + num_3;
}
alert(addNumbers(8, 5, 7));
</script>
با درج این کد در صفحه HTML و اجرای فایل در مرورگر تابع addNumbers فراخوانی و خروجی زیر به صورت پیام هشدار نمایش داده می شود:
20
در این روش تابع به صورت معمول و مستقل تعریف شده است، دقت کنیم استفاده از عبارت addNumbers برای تعریف توابع دیگر در همان صفحه وب ممکن است نتایج ناخواسته در پی داشته باشد و در صورتی که دو تابع هم نام در یک اجرا داشته باشیم مفسر جاوا اسکریپت صرفا آخرین تابع را پردازش می کند.
- تعریف تابع با متغیر
یک روش دیگر تعریف تابع در نظر گرفتن نام به صورت متغیر است، مثال:
<script>
var myFunc;
//var num = 'JS';
var num = 20;
var result;

if(Number.isInteger(num)){
    myFunc = function(num){
        result = num - 5;
        return result;
    }
} else{
    myFunc = function(num){
        result = 'Error! Please Use Integer.';
        return result;
    }
}

alert(myFunc(num));
</script>
در این شیوه فرآیندی که تابع باید اجرا کند ابتدا با دستور شرطی (متد Number.isInteger) ارزیابی و سپس تابع تعریف می شود، با توجه به این نمونه کد اگر ورودی (متغیر فرضی num) برابر مقدار عددی باشد، قسمت اول شرط if اجرا و خروجی به صورت عدد زیر نمایش داده می شود:
15
اما اگر ورودی مقدار غیر عددی باشد (به فرض عبارت JS) خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود:
Error! Please Use Integer.
دقت کنیم حتی اگر مقدار عددی را بین علامت های '' در متغیر num قرار دهیم (به فرض '10') در حالت عادی از دید مفسر جاوا اسکریپت مقدار درج شده رشته ای (String) است نه عددی (Integer) و پیام خطا نمایش داده خواهد شد.
- تعریف تابع در تابع دیگر
گاهی مواقع در برنامه نویسی موقعیت هایی پیش می آید که ممکن است به جهت ساختار کدها یا مختصرنویسی و پرهیز از کدنویسی مجزا برای انجام فرآیندهای تکراری نیاز به تعریف تابع در تابع دیگری باشد، مثال:
<script>
function addNumbers(num_1, num_2, num_3){
    var result = num_1 + num_2 + num_3;
    
    function showAlert(){
        alert(result);
    }
    
    return showAlert();
}

addNumbers(1, 5, 7);
</script>
خروجی نمونه کد بالا به صورت پیام هشدار نمایش داده می شود:
13
نکته مهم در این شیوه حدود (Scope) دسترسی به تابع درونی است که فقط در تابع اصلی قابل فراخوانی و استفاده است، به عبارت دیگر در نمونه کد بالا نمی توانیم تابع showAlert را در بیرون از تابع addNumbers فراخوانی کنیم.

حدود دسترسی تابع (Function Scope) در جاوا اسکریپت


منظور از حدود دسترسی یا Scope، وجود یا عدم وجود قابلیت استفاده از پارامترهای تابع (متغیر، تابع، آبجکت و..) در بیرون از تابع یا پارامترهای بیرون از تابع در تابع برای مفسر جاوا اسکریپت در زمان پردازش دستورات است، طبق قوانین زبان جاوا اسکریپت:
- هر متغیر، تابع یا آبجکتی که درون یک تابع تعریف می شود صرفا توسط همان تابع (یا تابعی که درون آن تابع تعریف شده باشد) قابل دسترس است، به طور مثال کد زیر خطا خواهد داشت:
<script>
function myScope_1(){
    var txt = 'Hello!';
}
function myScope_2(){
    return txt;
}
alert(myScope_2());
</script>
چون متغیر فرضی txt در تابع myScope_1 تعریف اما در تابع myScope_2 فراخوانی شده است با اجرای کدها مفسر جاوا اسکریپت خطای زیر را برمی گرداند:
ReferenceError: txt is not defined
بر طبق همین قانون کد زیر صحیح است و خطایی نخواهد داشت:
<script>
function myScope_1(){
    var txt = 'Hello!';
    
    function myScope_2(){
        return txt;
    }
    
    return myScope_2();
}

alert(myScope_1());
</script>
تابع myScope_2 درون تابع myScope_1 تعریف شده و به پارامترهای آن دسترسی دارد، نتیجه اجرای نمونه کد بالا پیام زیر خواهد بود:
Hello!
- متغیرهایی که بیرون از تابع به صورت دسترسی سراسری (Global Scope) تعریف شوند در تابع قابل استفاده و تغییر هستند، مثال:
<script>
var txt;
function myScope_1(){
    txt = 'Hello!';
}
function myScope_2(){
    return txt;
}
myScope_1();
alert(myScope_2());
</script>
متغیر txt در بیرون از توابع تعریف شده و در این حالت دسترسی سراسری یا Global Scope دارد، نتیجه اجرای نمونه کد بالا پیام زیر خواهد بود:
Hello!
نکته: همان طور که در نمونه کد بالا مشخص است متغیرهایی که به صورت سراسری تعریف می شوند در روند اجرای دستورات توسط توابع مختلف قابل تغییر هستند، در اینجا متغیر txt در بیرون از توابع تعریف، در تابع myScope_1 مقداردهی و در تابع myScope_2 فراخوانی شده است.
- توابعی که به صورت مستقل تعریف می شوند دسترسی سراسری Global Scope دارند و می توانیم از آنها در سایر توابع استفاده کنیم، مثال:
<script>
function myScope_1(){
    var txt = myScope_2('Welcome');
    return txt;
}
function myScope_2(str){
    return str + '!';
}
alert(myScope_1());
</script>
نتیجه کد بالا به صورت پیام هشدار و متن زیر نمایش داده می شود:
Welcome!
همان طور که مشخص است از تابع myScope_2 در تابع myScope_1 استفاده کرده ایم.

تابع بازگشتی (Recursive Function) در جاوا اسکریپت


توابع در جاوا اسکریپت این قابلیت را دارند که بسته به نیاز برنامه خودشان را فراخوانی کنند، به این حالت در اصطلاح تابع بازگشتی یا Recursive Function گفته می شود، مثال:
<script>
var num = 0;
function recurFunc(){
    if(num > 10){
        alert(num);
        return true;
    }
    
    num++;
    recurFunc();
}
recurFunc();
</script>
با اجرای این تابع تا زمانی که متغیر num کوچکتر یا مساوی با 10 باشد تابع مقدار متغیر را یک واحد افزایش و مجددا خودش را فراخوانی می کند، برای جلوگیری از دور تکرار بینهایت (infinite loop) تابع باید در مرحله ای خاتمه یابد، این خاتمه معمولا با در نظر گرفتن دستور شرطی (در اینجا if) انجام می شود و با اجرای دستور return دور تکرار خاتمه می یابد (مشابه با عملکرد دستور break در حلقه ها)، بر این اساس نتیجه تابع بالا به صورت زیر خواهد بود:
11
توابع بازگشتی ساز و کاری مشابه حلقه ها (for، while) دارند و با توجه به نیاز برنامه استفاده می شوند.

نحوه فراخوانی توابع در جاوا اسکریپت


توابع در جاوا اسکریپت بدون وجود رویدادها و دستورات کاربردی ندارند، یک رویداد یا دستور به معنی حالتی است که پس از وقوع یا اعمال آن موتور تابع به حرکت می افتد درست شبیه به استارت زدن یک خودرو!
اگرچه به صرف درج تابع در تگ های script می توانیم تابع را فراخوانی کنیم (مانند نمونه کدهای بالا) اما معمولا فراخوانی توابع در جاوا اسکریپت با رویدادها انجام می شود، در مثال زیر شیوه فراخوانی یک تابع را با دو رویداد پرکاربرد onclick (زمانی که کاربر بر روی یک عنصر کلیک می کند) و onload (زمانی که صفحه وب به صورت کامل بارگذاری می شود) بررسی می کنیم:
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>وبگو | فراخواني تابع در جاوا اسکريپت با رويداد onclick</title>
<!-- Webgoo.ir -->
<style>
body {
    font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size: 12px;
    direction: rtl;
    line-height: 22px;    
}
a {
    text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body>
<script>
function addNum(num1, num2){
    var elm = document.getElementById('result');
    var output = num1 + num2;
    
    return elm.innerHTML = output;
}
</script>
<noscript>جاوا اسکريپت در مرورگر شما غير فعال است يا پشتيباني نمي شود!</noscript>
<a href="#" onclick="addNum(3, 6);">براي مشاهده نحوه عملکرد تابع در جاوا اسکريپت، کليک کنيد</a>
<div id="result"></div>
</body>
</html>
توضیح:
- تابع بالا با رویداد onclick (کلیک کاربر بر روی لینک) اجرا می شود.
- دقت کنیم در جاوا اسکریپت نحوه تعیین مقادیر در نوع رفتار تابع اثرگذار است، به فرض اگر کد بالا را به صورت زیر فراخوانی کنیم به جای جمع دو عدد، حاصل ترکیب آنها به صورت یک رشته نمایش داده می شود:
//نمایش نتیجه به صورت یک رشته متنی
onclick="addNum('3', '6');"
//نمایش نتیجه به صورت حاصل جمع دو عدد
onclick="addNum(3, 6);"
دلیل این حالت استفاده از عملگر جمع (+) در تابع جاوا اسکریپتی است که هم برای مقادیر رشته ای (String) کاربرد دارد و هم مقادیر عددی (Integer).
- در این نمونه کد از متدهای document.getElementById و innerHTML استفاده شده است که در آموزش های پیش رو به صورت جداگانه در رابطه با آنها خواهیم گفت، فعلا در این حد بدانیم که با متد document.getElementById یک عنصر در صفحه انتخاب و با متد innerHTML مقادیر (کدهای HTML + متن) به عنصر مد نظر اضافه می شود.
در ادامه تابع دیگری را در رویداد onload (بارگذاری کامل صفحه) فراخوانی و با پیش نمایش آنلاین بررسی می کنیم.

پیش نمایش آنلاین


در نمونه کد زیر از رویداد onload (بارگذاری کامل صفحه) برای فراخوانی تابع استفاده کرده ایم که لینک پیش نمایش آنلاین آن نیز جهت بررسی درج شده است:
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>وبگو | فراخواني تابع در جاوا اسکريپت با رويداد onload</title>
<!-- Webgoo.ir -->
<style>
body {
    font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size: 12px;
    direction: rtl;
    line-height: 22px;    
}
a {
    text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body>
<noscript>جاوا اسکريپت در مرورگر شما غير فعال است يا پشتيباني نمي شود!</noscript>
با بارگذاری کامل صفحه رویداد onload اجرا شده و تابع welcome فراخوانی می شود.
<script>
function welcome(){
    var text = 'این پیام با فراخوانی تابع در جاوا اسکریپت نمایش داده می شود';
    var output = alert(text);
    
    return output;
}

window.onload = welcome();
</script>
</body>
</html>
پیش نمایش آنلاین
در این نمونه کد هیچ آرگیومنتی برای تابع در نظر نگرفته ایم، قبلا گفتیم که در نظر گرفتن آرگیومنت برای تابع اختیاری است و بستگی به نیاز برنامه دارد.
نکته: استفاده از رویداد onload معمولا می تواند به یکی از شیوه های زیر باشد:
- فراخوانی در تگ body، مثال:
<body onload="welcome();">
- فراخوانی با آبجکت window، مثال:
window.onload = welcome();
نتیجه هر دو روش یکسان است و تفاوت صرفا در شرایطی است که نتوانیم (به دلیل ساختار برنامه) یا نخواهیم (سلیقه برنامه نویس) از یک شیوه استفاده کنیم.
نکته: رویدادها در جاوا اسکریپت تنوع زیادی دارند و محدود به موارد گفته شده (onclick و onload) نمی شوند، در مباحث پیش رو از بخش آموزش های مقدماتی جاوا اسکریپت به صورت مفصل در این خصوص صحبت خواهیم کرد.
sectionدسته بندی: آموزش مقدماتی » JavaScript
related مطالب بیشتر:
» شروعی بر برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
» کار با متد getElementById و innerHTML در جاوا اسکریپت (JavaScript)
» کار با پنجره Pop-up در جاوا اسکریپت (JavaScript)
» حلقه for و while در جاوا اسکریپت (JavaScript)
» کار با تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت (JavaScript)
commentنظرات (۵۲ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: امیررضا
۰۴:۲۹ ۱۳۹۲/۰۳/۲۴
سلام اگه بخوایم این تابع رو جوری قرار بدیم که فقط به کسانی که با مرورگر اینترنت اکسپلور وارد میشن نشون بده چیکار باید کنیم ؟؟؟
ممنون
پاسخ: 
می توانید از دستور شرطی زیر استفاده کرده و خروجی تابع را درون آن تنظیم کنید:
if(navigator.appName.indexOf("Internet Explorer") != -1){
//کد برای اینترنت اکسپلورر
}
نویسنده: سارا
۰۰:۴۰ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰
سلام. خسته نباشید. من یک کد جاوا اسکریپت دارم که ورودیش به نظر میاد یک فایل عکس باید باشه. اما نمی دونم چطوری باید ازش استفاده کنم. هدفم اینه که با حرکت موس روی یک عکس اعواج ایجاد بشه. می شه لطفا کمکم کنید؟ آیا کد زیر برای این کار عمل می کنه؟ چطوری؟
خدا خیرتون بده.
Stage.scaleMode = "noScale";
Var colorX = 1;
Var colorY = 2;
Var powerX = 75;
Var powerY = 75;
Var mode = "ignore";
Var offset = new flash.geom.Point (0, 0);
Var bmp = new flash.display.BitmapData (image_mc._width, image_mc._height);
Var displaceFilter = new flash.filters.DisplacementMapFilter (bmp, offset, colorX, colorY, powerX, powerY, mode);
OnMouseMove = function () {
displace_mc.displacer._x = displace_mc._xmouse;
displace_mc.displacer._y = displace_mc._ymouse;
bmp.draw (displace_mc);
image_mc.filters = [displaceFilter];
}
OnMouseDown = function (){
displace_mc._visible = true;
image_mc._visible = false;
}
OnMouseUp = function (){
displace_mc._visible = false;
image_mc._visible = true;
}
OnMouseUp ();
OnMouseMove ();
پاسخ: 
به نظر کدهای شما مربوط به زبان Action Script (فلش) یا MATLAB است، در حالی که آموزش در رابطه با جاوا اسکریپت! لطفا به سایت ها و آموزش های مرتبط مراجعه کنید.
نویسنده: amirhossein
۱۹:۱۲ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
سلام خسته نباشید آموزش های اسکریپت رو دارم دنبال می کنم خیلی مفید بودن امیدوارم جاوا اسکریپت رو از سایت شما یاد بگیرم و منتی واسه شما باشم
میشه این کد رو تو سایت یکم توضیح بدید
<script type="text/javascript">
function changemain(id)
{document.getElementById('main').innerHTML=document.getElementById(id).innerHTML}
</script>
و آموزش های مشابه همین رو در سایت بگذارید و بیشتر توضیح بدید
پاسخ: 
آموزش ها به مرور تکمیل خواهند شد و به مبحث مورد نظر نیز خواهیم پرداخت، اما به اختصار:
document.getElementById یکی از متدهای جاوا اسکریپت برای انتخاب عناصر بر اساس id آنها در صفحات وب است، این متد از خاصیت های زیادی پشتیبانی می کند، به طور مثال زمانی که از innerHTML (در قبل از علامت =) استفاده می کنیم، مقادیر موجود در عنصر با id تعیین شده (در اینجا main) گرفته می شود و به عنصر هدف (در اینجا عنصری که در قسمت id مشخص می شود) منتقل می گردد.
البته رفتار این متد و خاصیت های آن بسیار متوع است و آشنایی با تمام آنها نیازمند تمرین و تجربه بیشتری است.
نویسنده: amirhossein
۲۰:۵۰ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
خیلی ممنون دوست عزیز
نویسنده: amirhossein
۱۹:۰۶ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
بازم سلام ببخشید باز مزاحم شدم لطفا کمکم کنید
من میخوام یه لینک ایجاد کنم که با کلیک کردن روی اون یه پنجره ی مرورگری با تعیین اندازه های طول و عرض توسط خودمون یه سایتی رو نمایش بده مثل این کد ولی عمل نکرد لطفا تصحیح کنید
<a href="http://google.com" onClick="javascript:window.open('width=500px,height=500px')">امتحانی</a>
پاسخ: 
در این خصوص آموزش جداگانه ای در سایت تحت عنوان کار با پنجره Pop-up در جاوا اسکریپت وجود دارد، کافی است عبارت "Pop-up" را در قسمت جستجو وارد و قسمت مربوط به دستور window.open را مطالعه نمائید.
نویسنده: amirhossein
۲۰:۲۸ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
بسیار ممنون مشکلم بر طرف شد ممنون از آموزش های خوبتون یه خواهش دیگه ای هم داشتم من 4 ماه بیشتر نیست که سی اس اس و اچ تی ام ال رو یاد گرفتم یه قالب درست کردم واسه وبم ممنون میشم نگاه بندازید و نظرتون رو بدونم تشکر فراوان sibb.tk
پاسخ: 
قالب بررسی شد، برای مدت 4 ماه قابل قبول است، اما واقعیت مطلب را بخواهید طراحی و برنامه نویسی وب یک پروسه تقریبا زمانبر است، هر چه بیشتر تمرین کنید، تجربه بیشتری کسب می کنید، باید این فرآیند آموزشی را تا جایی ادامه دهید که احساس کنید ایده ای نیست که نتوانید از پس آن بر بیایید! (در آن زمان می توان گفت که حرفه ای شده اید).
نویسنده: لیلا
۲۳:۰۹ ۱۳۹۲/۰۵/۱۹
با سلام ... ممنون از مطالب خوبتون... دوتا دونه سوال دارم ...
اول اینکه تابعی می خوام که مدت زمان حضور کاربر در سایت رو در نوار وضعیت نشون بده ...
و دوم اینکه چطور می تونم کدی بنویسم که : کاربر با انتخاب رنگ از یک لیست بتونه رنگ پس زمینه صفحه رو عوض کنه ؟
ممنون میشم
پاسخ: 
برای مورد اول باید در سایت های ارائه کننده کدهای آماده جاوا اسکریپت به دنبال آن جستجو کنید، اما برای مورد دوم الگوی کد زیر کاربرد دارد:
<script>
function bgChange(color){
document.body.style.backgroundColor = color;
}
</script>
<select onchange="bgChange(this.value);">
<option value="#FFFFFF">سفید</option>
<option value="#000000">مشکی</option>
</select>
نویسنده: لیلا
۱۳:۳۴ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱
با سلام مجدد .... اگه میشه لطف کنید و یک سایتی که بتونه در مورد سوال اولم کمک کنه ... بهم پیشنهاد کنید ممنون میشم ...
پاسخ: 
سایت خاصی را نمی توانیم پیشنهاد کنیم، کافی است عبارت "کدهای جاوا اسکریپت" را در وب جستجو کنید.
نویسنده: لیلا
۲۲:۳۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱
بازم ممنون ... سایت خیلی خوبی دارین ... با این حال خیلی کمکم کردین
نویسنده: خلیل
۰۳:۱۲ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
خیلی ممنون از مطالب خوبتون
نویسنده: جواد
۰۲:۰۴ ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
ممنون از مطلبتون من دو تا سوال داشتم
چطور درون یک تابع متغیری بنویسیم که در توابع دیگر قابل دسترسی باشد
و استفاده از this به عنوان ارگومان تابع به چه شکل هست مثلا یه تابع داریم به این شکل
function num(a)
و در یک تگ اچ تی ام ال به این شکل فراخوانی شده
num(this)
پاسخ: 
در مورد سوال اول، این کار به روش های مختلف در JavaScript ممکن است، ساده ترین حالت تعریف متغیر به صورت global در خارج از توابع است:
<script>
//تعریف متغیر
var test = 5;
//تعریف توابع
function Func_1(){
test += 10;
}
function Func_2(){
alert(test + 4);
}
//فراخوانی توابع
Func_1();
Func_2();
</script>
روش دیگری فراخوانی توابع درون هم با اختصاص آرگومان مورد نظر است:
<script>
//تعریف توابع
function Func_1(){
//تعریف متغیر
var test = 5;
//فراخوانی تابع وابسته
Func_2(test);
}
function Func_2(num){
alert(num + 4);
}
//فراخوانی تابع اصلی
Func_1();
</script>
روش دیگر تعریف متغیر بدون استفاده از var است که آن را به حالت global scope یا دامنه سراسری تبدیل می کند:
<script>
//تعریف توابع
function Func_1(){
//تعریف متغیر
test = [];
test[0] = 'js';
test[1] = 'php';
test[2] = 'html';
}
function Func_2(){
alert(test[0]);
}
//فراخوانی توابع
Func_1();
Func_2();
</script>
در مورد سوال دوم، this در جاوا اسکریپت به عنصری ارجاع می دهد که از آن فراخوانی شده یا به آن نسبت داده شود، به فرض:
<input onfocus="this.style.background = '#ccc';" type="text">
یا در مورد مثال شما:
function num(a){
a.style.background = '#ccc';;
}
</script>
<input onfocus="num(this);" type="text">
نویسنده: جواد
۱۶:۴۹ ۱۳۹۲/۰۸/۰۳
می بخشید مثلا یه select option با اچ تی ام ال درست کردیم و چند تا گزینه داره چطور میتونیم با کمک جاوا اسکریپت مشخص کنیم که یکی از گزینه هاش انتخاب شده و باید رویدادی رخ بده
پاسخ: 
برای select option از رویداد onchange در تگ select استفاده کنید.
نویسنده: جواد
۱۸:۰۶ ۱۳۹۲/۰۸/۰۳
ببخشید منظورم اینه که چطور میشه مشخص کرد کدوم گزینه انتخاب شده تا جایی که فهمیدیم از selectedindex استفاده میشه ولی دقیقا متوجه نمیشم چطور کار میکنه مثلا اگه رنگ قرمز انتخاب شد بکگراند قرمز بشه و اگه ابی انتخاب شد بکگراند ابی بشه
پاسخ: 
برای این کار هم می توانید از selectedIndex استفاده کنید هم از مقادیر value برای option ها.
- روش اول شماره option ها را (شروع از 0) برمی گرداند، در ادامه با استفاده از متد options می توانید عدد index را در آن جایگزین کرده و مقادیر ست شده برای option مورد نظر را به دست آورید:
<script>
function bgChange(){
var index = document.getElementById('test').selectedIndex;
var color = document.getElementById('test').options;

document.body.style.backgroundColor = '#' + color[index].text;
}
</script>
<select id="test" onchange="bgChange();">
<option>FFF</option>
<option>000</option>
</select>
- روش دوم با رویداد onchange، مقادیر value قسمت option انتخاب شده را برمی گرداند:
<script>
function bgChange(color){
document.body.style.backgroundColor = color;
}
</script>
<select onchange="bgChange(this.value);">
<option value="#FFF">سفید</option>
<option value="#000">مشکی</option>
</select>
نویسنده: جواد
۱۳:۴۸ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵
ممنون
ایا میشه با this به id اشاره کرد مثلا بنویسیم this.id به جای this.value
پاسخ: 
بله، اگر عنصر شما دارای id باشد، id آن به this.id اختصاص پیدا می کند و می توانید آن را به توابع خود به عنوان آرگومان بدهید، this.value مقادیر قسمت value را برمی گرداند.
نویسنده: mohsen
۰۳:۱۳ ۱۳۹۲/۰۸/۱۷
سلام می خواستم بدونم چطور میشه با استفاده از رویداد onload چندین تابع رو فراخوانی کرد
پاسخ: 
روش اول:
<script>
function Func_1(){
alert(1);
}
function Func_2(){
alert(2);
}
window.onload = function(){
Func_1();
Func_2();
}
</script>
روش دوم:
<script>
function Func_1(){
alert(1);
}
function Func_2(){
alert(2);
}
</script>
<body onload="Func_1() & Func_2();">
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مواردی که به کلی خارج از موضوع این مطلب هستند را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم، غیرضروری و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ کوتاه و مختصر داده خواهد شد!
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- تمام یادداشت ها بررسی و برای هر کاربر زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.

7 × 3
 refresh
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
form نبی
در:
‏asc و desc رو جابجا نوشتی
۱۳۹۹/۰۷/۰۴

form ساناز محمدی
در:
سلام مرسی از کدی که گذاشتید ♥
۱۳۹۹/۰۷/۰۳

form mahtab
در:
سلام خسته نباشین ببخشید میخواستم بپرسم که چجوری میتونیم یه کلیپ رو از کامپیوتر از انیستا دانلود کنیم ؟؟ اها اینم بگم...
۱۳۹۹/۰۷/۰۲

form سعید
در:
سلام دستتون درد نکنه از پروژه شما استفاده کردم فقط یه مشکل اگه در یک صفحه دو تا لیست کشویی داشته باشیم چطوری...
۱۳۹۹/۰۷/۰۱

form Iman Mafakheri
در:
سلام من یه قالب خارجی اوردم راست چینش کردم حتی فونتشم تغییر دادم اما متاسفانه وقتی متن فارسی مینویسم حروف رو جدا جدا مینویسه نمیدونم...
۱۳۹۹/۰۶/۳۰

form میثم صدیق
در:
سلام برای اضافه کردن یک المان با (append) من یک کلید گذاشتم اضافه میشه ولی با هر بار کلیک کردن اضافه میشود اگر بخواییم یک...
۱۳۹۹/۰۶/۲۹

form amin
در:
سلام و خسته نباشید می خواستم Slash ( / ) رو به صورت اتوماتیک از تمامی URL ها حذف کنم البته با کمک htaccess...
۱۳۹۹/۰۶/۲۵

form محمد
در:
سلام وقت بخیر من یه همچین کدی دارم میشه لطفا راهنمایی کنید مشکلش چیه؟ سپاسگزارم
۱۳۹۹/۰۶/۲۴

form سروش
در:
سلام . من اطلاعات را از دیتابیس دریافت میکنم و در جدول میبینم . میخوام مثلا 6 مورد آخر را در یک ردیف ببینم و...
۱۳۹۹/۰۶/۲۳

form Behdad kanani
در:
سلام اصلا نمی شه اینکارو انجام داد
۱۳۹۹/۰۶/۲۲

form جعفری
در:
سلام قبل از تبدیل تاریخ نوشتید مثلا خب این مقدار تاریخ برای من در دیتابیس در جدولی بنام startedtm بصورت یونیکس...
۱۳۹۹/۰۶/۲۰

form احمد
در:
با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید برای فایل دانلودی باید از چه دستوری استفاده کنم فایل با پسوند pdf رو میخوام بزارم اگر امکانش...
۱۳۹۹/۰۶/۲۰

form شیما
در:
سلام آیا وقتی در قسمت وبلاگ دوستان وبلاگی رو ثبت میکنیم صاحب وبلاگ با استفاده از برنامه های خاصی میتونه متوجه بشه ؟
۱۳۹۹/۰۶/۱۹

form mahtab
در:
سلام خسته نباشین من نمیدونم چرا مدیریت وبم برام باز میشه اما وقتی میزنم مشاهده وب رو میزنم نمیاره واسم فقط امیدوارم هک...
۱۳۹۹/۰۶/۱۸

form ساناز محمدی
در:
سلام دوباره این ساب دامین بنده هست اگر یکی از مطالب را مشاهده کنید هر محصولی که ارسال شده داخل از طریق مدیریت یک...
۱۳۹۹/۰۶/۱۷
form محسن
در:
سلام و عرض ادب مجدد کد زیر هم کار نمیکنه مشکل چی میتونه باشه ؟!
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
form ساناز محمدي
در:
سلام بنده یه ساب دامین دارم با دامنه شخصی حالا داخل این ساب دامین طرف آدرس سایت خودش رو داخل ساب دامین بنده میذاره مثلآ...
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
form محسن
در:
سلام و عرض ادب لطفا راهنمایی کنید مشکل کد زیر چیه
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
form احمد
در:
با عرض سلام ببخشید من با دستور append میخوام یه سطری رو به سبدم اضافه کنم ولی چطوری باید داخل append تگ ها رو بنویسم...
۱۳۹۹/۰۶/۱۵
form احمد
در:
با عرض سلام مجدد و خسته نباشید ببخشید طبق فرمایش شما من قبل از دستور else دستور if را نوشته بودم تا جایی که اطلاع...
۱۳۹۹/۰۶/۱۴
form احمد
در:
با سلام ببخشید طریقه استفاده از دستور else در ایجکس به چه صورت هست ایا باید دوباره فانکشن دان رو در هنگام شرط گذاشتن بزارم....
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
form مجتهد
در:
سلام ابتدائا از سایت مفیدتون تشکر می کنم. من خیلی از آموزه هام رو از سایت شما یاد گرفتم. یه سوال دارم...
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
form محمد حسین
در:
سلام لینک های من وقتی کلیک شوند اررور 404 تولید میکنند. علت چیست؟
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
form حسین
در:
سلام بر شما و با تشکر از سایت خوبتون. من ابتدا با تابع mail پیش رفتم و یک if ایجاد کردم که اگر ایمیل...
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
form mehdi
در:
خطای -22 مربوط به چیه؟
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
  در انتظار بررسی: ۰
 پاسخگویی به سوالات ممکن است تا 24 ساعت زمان ببرد.