آگهی
article

کار با border و outline در CSS

css-border-outline

در طراحی و فرم بندی ظاهر صفحات وب، از خصوصیات زیادی در css استفاده می شود که هر کدام می توانند قابلیتی ویژه را برایمان ایجاد نمایند تا به کمک آن قابلیت، به هدف مورد انتظار خود دست یابیم، یکی از این ویژگی ها، قابلیت ایجاد انواع خطوط به شکل ها و طرح های مختلف در وب با استفاده از ویژگی های border و outline در css است که بی گمان کم تر طراحی پیدا می شود که از آنها در قالب ها، طرح ها یا صفحات خود استفاده نکرده باشد، لذا در این قسمت از آموزش مقدماتی css، به این موضوع حتی الامکان به صورت کامل خواهیم پرداخت.

ایجاد خط با ویژگی border در css


با استفاده از ویژگی border در css می توان به راحتی انواع مختلف خطوط را برای لایه ها و عناصر صفحات وب تعریف و تنظیم کرد، برای انجام این کار، ویژگی border معمولا از تنظیمات و مقادیر زیرمجموعه خود استفاده می کند که به طور دقیق، رنگ، اندازه خطوط، نوع و... را مشخص می کنند، به مثال زیر که یک کلاس در css است توجه کنید.
<style type="text/css">
.block{
    border:#999 solid 1px;
}
</style>
برای دیدن پیش نمایش مثال ها، به انتهای این مطلب رجوع کنید.
در کلاس ساده بالا، به راحتی یک خط به صورت solid یا جامد (خطوط معمولی) با کد رنگی 999# و اندازه 1 پیکسل ایجاد کرده ایم، به این صورت کلاس بالا به طور پیش فرض این خط را در هر چهار طرف (بالا، پائین، چپ و راست) لایه یا عنصر در صفحات وب ترسیم خواهد کرد، برای ترسیم خطوط در css، نوع یا همان style آنها باید الزاما تعیین شود (به فرض solid، dotted و...) اما تنظیم سایر موراد اختیاری است، برای ترسیم خطوط متفاوت نیز، می توان از مقادیر زیر برای style در border استفاده کرد:
- dashed: برای ترسیم خطوط با فاصله (علامت dash یا -).
- dotted: برای ترسیم خطوط با فاصله (علامت نقطه یا dot).
- double: برای ترسیم خطوط به صورت دوتایی یا دوبل.
- groove: برای ترسیم خطوط به شکل شیاری و برجسته.
- hidden: برای ترسیم خطوط پنهان در صفحه.
- inset: برای ترسیم خطوط سه بعدی با برجستگی داخلی.
- outset: برای ترسیم خطوط سه بعدی با برجستگی بیرونی.
- none: هیچ خطی ترسیم نمی شود.
- ridge: برای ترسیم خطوط شیاری و برجسته.
- solid: برای ترسیم خطوط معمولی.
برای مقادیر اندازه عرض خطوط نیز می توان از مقادیر پیکسل، درصد و... استفاده کرد، علاوه بر این از سه مقدار زیر هم می توان برای این مقصود استفاده نمود:
- medium: ایجاد خطوط با اندازه استاندارد و پیش فرض مرورگر.
- thin: ایجاد خطوط نازک و ظریف.
- thick: ایجاد خطوط ضخیم و برجسته.
برای مقادیر رنگ نیز می توانید از کدهای هگز (مانند 0000FF#) یا rgb (مانند (255,100,125)rgb) و همچنین عنوان های رنگی (مانند red ،blue، green و...) استفاده کنید.
به مثال زیر توجه کنید.
<style type="text/css">
.block{
    border:#CC0 dotted thick;
    height:25px;
    width:25%;
}
</style>
و همچنین مثالی دیگر:
<style type="text/css">
.block{
    border:outset 4px rgb(96,124,66);
    display:block;
    height:20em;
    width:25%;
}
</style>

شیوه های نگارش (syntax) خاصیت border در css


شیوه تعریف و نگارش (syntax) خاصیت border در css به حالتی که در بالا از آن استفاده کرده ایم محدود نمی شود، در واقع حالت فوق نوع کاربرد مختصر نویسی این خاصیت است، اگر بخواهید از border به شکل سفارشی تری استفاده نمائیم، به فرض برای هر ضلع یک لایه در صفحه، یک نوع خاص از خط و با اندازه و رنگ متفاوت داشته باشیم، می توانیم از سایر پارامترهای این خاصیت به شکل زیر استفاده نمائیم.
- تعریف خطوط برای یک ضلع خاص:
بدین منظور از border-right، border-left، border-top و border-bottom استفاده می کنیم، به عنوان مثال:
<style type="text/css">
.block{
    border:#6C6 solid thin;
    border-bottom:double yellow;
    display:block;
    height:300px;
    width:300px;
}
</style>
کلاس فرضی بالا، برای لایه ای که از این کلاس برای آن استفاده می شود، سه خط به صورت solid در سمت بالا، چپ و راست ترسیم خواهد کرد و در پائین لایه، از ویژگی border-bottom پیروی کرده و خط را به صورت double ایجاد می کند.
مثالی دیگر:
<style type="text/css">
#block{
    border-top:#333 solid medium;
    border-bottom:#666 dashed thin;
    border-left:#999 dotted thick;
    border-right:#CCC inset 1px;
    display:table;
    height:350px;
    width:500px;
}
</style>
اگر آی دی بالا را در یک صفحه html به یک بلاک نسبت دهید، خواهید دید که اضلاع مختلف بلاک، با خطوط متفاوت (از لحاظ نوع، رنگ و اندازه) تنظیم شده است؛ البته این نوع استایل نویسی صرفا جنبه آموزشی دارد و ممکن است در طراحی واقعی، تنها از چند نوع خاص از خطوط استفاده شود.
علاوه بر این، سه پارامتر color، style و width را می توان به صورت جداگانه نیز برای خطوط در css تعریف کرد، البته این روش همیشه هم ضروری نیست و با شیوه مختصر نویسی نیز می توان به راحتی خطوط مختلف را ترسیم کرد، اما در مواقعی ممکن است استفاده از این سبک کاربرد داشته باشد؛ بدین منظور از سه خاصیت ذکر شده به صورت زیر استفاده می شود:
- border-width (یا به شیوه ترکیبی به صورت به فرض border-bottom-width): برای تعیین عرض خطوط.
- border-color (یا به شیوه ترکیبی به صورت به فرض border-top-color): برای تعیین رنگ خطوط.
- border-style (یا به شیوه ترکیبی به صورت به فرض border-left-style): برای تعیین نوع خطوط.
به مثال زیر توجه کنید.
<style type="text/css">
#block{
    border:#6C6 solid;
    border-width:2px;
    display:block;
    height:300px;
    width:300px;
}
</style>
همچنین مثالی دیگر:
<style type="text/css">
#block{
    border-color:#06C;
    border-style:solid;
    border-width:5px;
    display:block;
    height:300px;
    width:300px;
}
</style>
و همچنین مثال زیر:
<style type="text/css">
#block{
    border-color:#06C #666 #060 #F90;
    border-style:solid dotted double inset;
    border-width:5px 3px medium thin;
    display:block;
    height:300px;
    width:300px;
}
</style>
همانطور که پیش تر گفتیم، استفاده از ویژگی style برای خاصیت border جهت ترسیم آن ضروری و سایر موارد از قبیل رنگ و اندازه اختیاری است، یعنی یک خط در صفحات وب با css بدون وجود یکی از مقادیر style برای border قابل ترسیم شدن نیست.

ایجاد خط برجسته با ویژگی outline در css


اگرچه ترسیم خطوط با border در css در بیشتر موارد نیازهایمان را در طراحی صفحات وب مرتفع می کند، اما قدرت css از این هم فراتر رفته و ورای خطوط border امکان ایجاد خطوط دیگری را نیز می دهد که به آنها outline می گویند، همان طور که از نام آن پیدا است، outline برای ایجاد خطوط (فراتر از border) به کار گرفته می شود، استفاده از این قابلیت معمولا به جهت برجسته نمودن یا تنظیم موقعیت یک بلاک کاربرد دارد، البته این ویژگی در مقایسه با border از بیشتر خاصیت های آن استفاده می کند (به جزء موارد مربوط به جهت های مختلف left، right، top و bottom)، لذا اگر نحوه کار border را به درستی فرا بگیرید، تنظیم خطوط  outline چندان مبهم نخواهد بود؛ تنها تفاوت بین border و outline در این است که اندازه border جزء عنصری که از آن استفاده می کند محسوب می شود (و به اندازه آن عنصر اضافه می شود)، اما اندازه outline مستقل بوده و جزء عنصر وابسته نیست.
به مثال زیر توجه کنید.
<style type="text/css">
#block{
    border:8px solid #69F;
    outline:solid 8px #F00;
    display:block;
    height:50px;
    width:100px;
}
</style>
برای دیدن پیش نمایش مثال ها، به انتهای این مطلب مراجعه کنید.
از آنجایی که تنظیمات outline کاملا مشابه با border است (به جزء موارد مربوط به جهت های مختلف left، right، top و bottom)، در اینجا صرفا به ذکر چند مثال بسنده می کنیم .
<style type="text/css">
.block{
    outline:inset #999 thick;
    display:block;
    height:500px;
    width:200px;
}
</style>
مثالی دیگر:
<style type="text/css">
.block{
    border:#36F dotted 10px;
    outline:#CCC 10px;
    outline-style:solid;
    display:block;
    height:500px;
    width:200px;
}
</style>
و همچنین مثال زیر:
<style type="text/css">
.block{
    border:#333 thick solid;
    outline-color:#09C;
    outline-style:ridge;
    outline-width:thick;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
</style>

مثال و پیش نمایش آنلاین


برای آشنایی بیشتر با نحوه کار border و outline می توانید از مثال های زیر و پیش نمایش آنلاین آن استفاده نمائید.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | کار با خطوط در css</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
.block{
    border:#333 thick solid;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
.block-dot{
    border:#F60 2px dotted;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
.block-multi{
    border-bottom:#666 dashed 2px;
    border-top:#F60 solid 2px;
    border-left:#9C0 dotted 2px;
    border-right:#69F double;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
.outblock{
    border:#333 thick solid;
    outline:#090 thick dashed;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
.outblock-dot{
    border:#F60 2px dotted;
    outline:#F00 2px solid;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
.outblock-multi{
    border-bottom:#666 dashed 2px;
    border-top:#F60 solid 2px;
    border-left:#9C0 dotted 2px;
    border-right:#69F double;
    outline-color:#CCC;
    outline-style:double;
    outline-width:thick;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
</style>
</head>
<body>
استفاده از border برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت solid:<br /><br />
<div class="block">
</div>
<hr />
استفاده از border برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت dotted:<br /><br />
<div class="block-dot">
</div>
<hr />
استفاده از border برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت چندگانه:<br /><br />
<div class="block-multi">
</div>
<hr />
استفاده از border و outline برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت solid و dashed:<br /><br />
<div class="outblock">
</div>
<hr />
استفاده از border و outline برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت dotted و solid:<br /><br />
<div class="outblock-dot">
</div>
<hr />
استفاده از border و outline برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت چندگانه:<br /><br />
<div class="outblock-multi">
</div>
</body>
</html>
پیش نمایش 
sectionدسته بندی: آموزش مقدماتی » CSS
related مطالب بیشتر:
» نحوه تنظیم استایل لینک (Link) در CSS
» کاربرد خاصیت display در CSS
» خاصیت Background و ویژگی های آن در CSS
» نحوه تنظیم لیست با تگ ul li در CSS
» ویژگی های Font و Text در CSS
commentنظرات (۱۷ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: حسن
زمان: ۱۳:۳۹:۱۹ - تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۳۰
سلام
آموزش های css و php و my sql رو زیاد کنین...
سایت شما به نظر من یکی از بهترین هاست
پاسخ: 
سلام
نظر لطف شماست.
آهسته و پیوسته در حال انجام این کار هستیم.
نویسنده: سعید
زمان: ۱۶:۱۳:۳۴ - تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
با سلام مجدد
یه مشکلی پیدا کردم خواستم از شما بپرسم :
من الان سایتم کامل طراحی و برنامه نویسی کردم . داشتم آماده میشدم رایتش کنم روی سی دی ببرم به استادمون تحویلش بدم که یکدفعه متوجه یه چیزی شدم. من مانیتورم 19 اینچ با رزولیشن 900 * 1440 . قالبم رو با جدول طراحی کردم (میدونم یکم قدیمیه این روش ) ولی خوب من css خیلی بلد نیستم که بخوام باهاش قالب درست کنم. الان یکدفعه یه سوالی ذهنم رو مشغول کرد که من جدول اصلی سایت که کل محتویات درون اون قرار گرفتن عرضش 1200 هستش . خوب توی مانیتور من اندازه اش خیلی مناسبه . ولی نمیدونم اگه این سایت رو توی مانیتور کوچیک مثلا 17 اینچ یا 14 یا 15 اینچ باز کنن چه جوری نمایش داده میشه ؟ آیا خیلی بزرگ میشه و عرض صفحه دارای اسکرول میشه .فونتها تغییر میکنن ؟؟ به نظرتون من باید چیکار کنم . وقتم ندارم که بخوام از اول قالب درست کنم. از قالبم هم خیلی خوشم میاد. آیا راهی هست که بدون دردسر بشه اندازه رو طوری کرد که خودکار در مانیتورهای مختلف با اندازه مناسب نشون داده بشه ؟؟ ممنون میشم راهنمایی کاملی بکنید.
پاسخ: 
سلام
چون از مقادیر پیکسلی ثابت برای طراحی استفاده کرده اید (که معمولا هم بیشتر قالب ها به این سبک است)، در مانیتورهای 17 اینچ، تا حدودی اسکرول خواهید داشت، چون این مانیتورها از حداکثر 1024 پیکسل عرض استاندارد پشتیبانی می کنند و مابقی را به صورت اسکرول نشان می دهند، در 14 و 15 اینچ نیز حتما اسکرول خواهید داشت، مگر اینکه مقادیر را به در صد تعیین کنید که این کار معایبی هم خواهد داشت؛ به طور مثال:
<table width="90%">
</table>
فونت مطالب را اگر به پیکسل تعیین کرده باشید، به طور کلی تغییری نمی کنند، البته برخی مانیتورهای قدیمی ذاتا فونت ها را برجسته تر نشان می دهند.
راه دیگر این است که کل قالب را با مقادیر کوچکتر مقدار دهی کنید، یعنی کوچکتر از 1000 پیکسل (به فرض 960 پیکسل)، متاسفانه زیر بنای کار شما اشتباه بوده و برای تصحیح آن ناچارید کمی وقت بگذارید.
نویسنده: مریم
زمان: ۱۳:۲۷:۰۴ - تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
سلام
میشه در مورد کد display و position توضیح بدید
باتشکر
پاسخ: 
سلام
سوالی که پرسیدید خیلی کلی است، چرا که display و position دو خاصیت پرکاربرد در css و با جزئیات زیاد هستند، به طور خلاصه display برای مشخص کردن نحوه نمایش عنصر مورد نظر (به طور مثال با مقادیر block, table, compact و...) و position برای تعیین موقعیت و نوع حالت شناور بودن عنصر در صفحه (به طور مثال با مقادیر absolute, relative, fixed و...) به کار می روند، درک کامل این خاصیت ها نیازمند یک مطلب آموزشی جداگانه است که طبق روال، به آن نیز خواهیم پرداخت.
نویسنده: مصطفی
زمان: ۱۵:۵۵:۰۸ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
سلام
من میخوام table border یکدست قرمز داشته باشم مثل یه خط بدون سایه و حاشیه چطور میتونم؟ با تشکر
پاسخ: 
سلام
با استفاده از CSS این کار ممکن است، کافی است برای تگ table و td از خاصیت border با تنظیمات دلخواه استفاده کنید.
نویسنده: یوسف
زمان: ۱۳:۱۱:۵۲ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
از کدام خاصیت می توان یک قاب را در اطراف یک تصویر درج کرد
پاسخ: 
ترکیب border و outline برای تگ img
نویسنده: شاهین
زمان: ۱۵:۰۵:۳۰ - تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱
سلام ایا با css میشه رنگ سطرهای جدول رو یکی در میان تغییر داد یا باید با جاوا اسکریپت این کارو کرد؟
پاسخ: 
سلام
کافی است برای هر سطر یک کلاس متفاوت داشته باشید (دو کلاس CSS باید داشته باشید که یکی در میان به تگ های td نسبت داده شوند).
نویسنده: مژگان
زمان: ۱۵:۴۸:۲۲ - تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۳
من میخوام که طوری باشه که وقتی روی هر کدام از عکس های داخل پیج کلیک کنم بوردر رو اون باشه فقط و به عبارتی به حالت انتخاب در بیاد. ممنون میشم راهنماییم کنی.
پاسخ: 
انجام این کار ساده نیست! نیاز به ترکیب جاوا اسکریپت و CSS دارد که تنظیم دقیق آن بسیار وقتگیر خواهد بود، صرفا جهت آشنایی بیشتر:
<style type="text/css">
body, html {
height:100%;
width:100&;
}
.normal{
position:absolute;
border:4px solid #FFF;
z-index:888;
}
.select{
position:absolute;
border:4px solid #09F;
z-index:888;
}
.unselect{
position:absolute;
top:0;
bottom:0;
right:0;
left:0;
overflow:hidden;
z-index:887;
background-color:#096;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function changeCSS(id, action){
if(action == 'select'){
document.getElementById(id).className = 'select';
}
else{
document.getElementById(id).className = 'normal';
}
}
</script>
<img class="normal" id="test" onclick="changeCSS('test', 'select');" src="image.jpg" alt="image" height="200" width="200">
<div class="unselect" onclick="changeCSS('test', 'normal');"></div>
نکته: استفاده از این نمونه کد در حالت کاربردی امکانپذیر نیست و تنها یک الگویه اولیه محسوب می شود!
نویسنده: ho.ma
زمان: ۱۶:۲۷:۳۱ - تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۸
سلام و خسته نباشید من برای استفاده از حاشیه یه مشکل داشتم اونم اینه که وقتی حاشیه روی یک div اعمال میکنم مثلا روی منو یا container دور div حاشیه رو نشون میده اما سمت چپ رو نشون نمیده ولی وقتی روی wrapper انجام میدم حاشیه رو کامل نشون میده. ممکنه که من کلی حاشیه بدم ولی روی بعضی از عناصر حاشیه رو کنسل کنم. با تشکر
پاسخ: 
سلام
دقیقا متوجه مشکل شما نشدیم! خصوصیات CSS متاثر از همدیگر هستند، یعنی بدون بررسی دقیق استایل صفحه و کدنویسسی HTML نمی توان علت مشترکی برای تمام موارد ذکر کرد.
نویسنده: مسعود ج
زمان: ۱۵:۱۷:۳۹ - تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
آقا بی انصافی تشکر نکنم...
واقعا خسته نباشی........
خداقوت.....
نویسنده: داوود
زمان: ۱۱:۵۱:۴۵ - تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
سلام آقای مهندس؛
آقای مهندس در خصوص سوال مژگان خانوم با توجه به اینکه الان css3 خیلی از کارها رو راحت کرده و به نوعی گاهی اوقات بی نیاز از جاوااسکریپت آیا این کد راحت تر نیست!
img:hover{
outline:2px solid #333333 ;
outline-radius:25px;
}
البته کد بالا رو در css2.1 هم میشد نوشت ولی منظورم از خاصیت جدیدی هست به نام attr که فکر کنم جواب بده. اگه اشتباه میکنم لطفا بهم بگید.
مثلا اینجوری بنویسیم:
content: " (" attr(img) ")";
البته چون راستش هنوز این دستور رو عملی کار نکردم، ضمنی نوشتم و ممکنه ایراد داشته باشه عزیزم.
پاسخ: 
سلام
نیاز این کاربر یک رابط کاربری اینتراکتیو یا همان تعاملی است، یعنی هنگامی که یک تصویر کلیک می شود باید استایل آن تغییر کند و در عین حال سایر تصاویر از حالت انتخاب خارج شوند! قاعدتا کنترل این موارد نیاز به یک زبان اسکریپت نویسی مانند جاوا اسکریپت در کنار CSS دارد، عبارت "هر چیزی را بهر کاری ساخته اند" در وب نیز صدق می کند!
نویسنده: داوود
زمان: ۱۰:۲۵:۵۱ - تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
سلام؛
آقای مهندس من برای طراحی یه منو نیاز به شکل یه ذوزنقه داشتم، همینجوری که سرچ میکردم به مورد جالبی برخورد کردم. بعنوان نمونه این سایت رو ببینید:
https://css-tricks.com/examples/ShapesOfCSS/
مثلا برای ایجاد یک مثلث از این کد استفاده کرده:
#triangle-up { width: 0; height: 0; border-left: 50px solid transparent; border-right: 50px solid transparent; border-bottom: 100px solid red; }
حالا اگه همین رو بخوایم رو به پایین باشه دقیقا میایم و بجای border-bottom از border-top استفاده می کنیم. میخواستم ببینم کلا برای اینجور اشکال چجوری میشه که با همین تقریبا سادگی این شکلها پدید میاد؟ من فکر می کردم کدهای بیشتر و طولانی تری رو باید استفاده کنیم. همچنین تو همین مثلث برام جالب بود که با تغییر یه border میشه جهت مثلث رو عوض کرد.
ممنونم ازتون.
پاسخ: 
سلام
این موارد در کنار استایل های ساده به قابلیت های CSS نیز مربوط می شوند، به طور مثال برای حالتی که درج کرده اید، ابتدا با border-left یک فضای خالی در سمت چپ به میزان 50 پیکسل ایجاد می شود که به دلیل transparent بودن، رنگی ندارد و شفاف است! سپس همین حالت برای سمت راست اعمال می شود، در نهایت border برای قسمت bottom با رنگ قرمز در نظر گرفته می شود، در نهایت با توجه به اینکه جهت ها از چه سمتی باشند، مرورگر border ها را با هم ترکیب کرده و شکل نهایی را نمایش می دهد! به هر صورت اینها قابلیت هایی است که در CSS تعبیه شده، هرچند کمتر استفاده می شوند!
نویسنده: مهدی عباسیان
زمان: ۱۳:۴۳:۳۲ - تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
سلام آموزشتون بسیار عالی هستش من تازه طراحی رو شروع کردم و سایت شما واقعا کمکم کرد ممنون
نویسنده: sara
زمان: ۰۰:۳۶:۲۹ - تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
سلام من میخوام یه سایت دانشگاه طراحی کنم برای پایان ترمم. اما یکم مشکل دارم اون اینه که وقتی کادر میکشم نمیتونم اندازشو تغییر بدم میشه کمکم کنین تا بتونم اندازه اون کادر رو تغییر بدم؟ مثل این سایت که نوشته دسترسی سریع میخوام اینجوری بشه ادرس
http://uca.ac.ir
پاسخ: 
سوال و مشکل مبهم است! در اینگونه موارد راهنمایی خاصی نمی توان کرد جز اینکه برای طراحی و فرمت بندی صفحات وب باید به اندازه کافی با CSS آشنا و تمرین کافی داشته باشید!
نویسنده: محسن
زمان: ۱۴:۵۱:۲۰ - تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
سلام
آیا کد یا دستوری هست که تصویر رو بجای گرد کردن از خارج ، از داخل گرد کنه؟ و نیازی به فتوشاپ نباشه؟
اگه نداره لطفا یک راهنمایی کنید که بتونم بدون کار با فتوشاپ یا برنامه های مشابه در css تصویر رو از داخل گرد کنم.
متشکرم
پاسخ: 
لطفا به این آدرس مراجعه کنید:
https://bavotasan.com/2011/circular-images-with-css3
نویسنده: محسن
زمان: ۱۲:۴۳:۰۸ - تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
با سلام مجدد
مثل اینکه منظور منو متوجه نشدید. میخوان تصویرم به این شکل دربیاد:
http://static.livedemo00.template-help.com/virtuemart_60042/images/slider/slide-1.jpg
یعنی گوشه ها از داخل گرد شده باشن. البته این عکس با فتوشاپ درست شده ولی من بدون کار با فتوشاپ میخوام با یک دستور این عمل انجام بشه.
ضمنا اون آدرسی هم که معرفی کرده بودید هیچ کمکی بهم نکرد.
با تشکر فراوان
پاسخ: 
لطفا در هنگام طرح اولیه سوال، تصویر نمونه مد نظر را درج کنید تا پاسخگویی سریع تر و دقیق تر ممکن باشد! به هر صورت برای این منظور باید از خاصیت position با مقادیر relative و absolute استفاده کنید، سپس در بلاک هایی که در چهار طرف ایجاد می کنید، یک تصویر با پس زمینه شفاف (فرمت png) داشته باشید که بلاک اصلی را پوشش دهد؛ مثال:
http://jsfiddle.net/Curry/63EFJ
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مواردی که به کلی خارج از موضوع این مطلب هستند را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم، غیرضروری و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ کوتاه و مختصر داده خواهد شد!
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- تمام یادداشت ها بررسی و برای هر کاربر زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.

2 × 5
 refresh
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
form مهدی
در:
سلام من از کد زیر استفاده کردم ولی وقتی که اعمال میشه کل css های سایتم میپره.. چه باید بکنم
۰۹:۵۵:۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

form سلماسی
در:
سلام ایا اگر از وبسایت شخصی کسی بازدید کنیم صاحب وبسایت شماره ی ما را می بیند
۲۱:۳۱:۵۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

form mahdi
در:
سلام استاد اگه براتون زحمتی نیست یه نگاه دیگه بهش بندازید ، الان ریموو ادیت درست هستن فقط برای نمایش کلیشون که وقتی رفرش میکنیم...
۱۹:۱۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

form mahdi
در:
سلام استاد عزیز ، میتونید یه نمونه که فقط با جاوا اسکریپت کار شده نه با فریمورکاش بهم معرفی کنید ببینم؟ من هرچی گشتم پیدا...
۱۴:۴۶:۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

form mahdi
در:
سلام استاد عزیز و گرامی ، یه دفتر چه یادداشت با localstorage میخوام بنویسم ولی مشکل دارم، دو تا سوال دارم ممنون میشم راهنماییم...
۱۲:۰۵:۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

form اریا
در:
سلام و درود بزرگوار چه دستوری باید بنویسیم تا فقط مقدارهای خاصی از ارایه بتونیم نمایش بدیم. مثلا یک ارایه 6 خونه ای...
۱۶:۴۷:۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

form کافه کتاب
در:
سپاس خیلی وقت بود دنبالش بودم مرسی از سایت عالیتون
۱۴:۵۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

form سجاد
در:
دمتون گرم. خیلی زحمت کشیدید
۱۳:۴۳:۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

form KhashayarPrk
در:
سلام. میخوام الگو تمام کلمات داخل پرانتز رو بدون پرانتز بریزه ارایه با این کد فقط یک پرانتز رو جواب میده.
۱۳:۱۳:۴۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

form Oliver
در:
چطوری دستور background رو برای جدلمون عکسش رو تنظیم کنیم و بهش طول و عرض بدیم
۱۶:۰۷:۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

form محمد
در:
با عرض سلام ببخشید چطوری میتونم واسه اشتراک کاربر انقضا بزارم مثلا یک ماه داخل دیتابیس ردیف تایم رو درست کردم البته تاریخ رو تبدیل...
۱۹:۱۴:۵۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

form آیدا
در:
سلام من در حال طراحی با html هستم اما طبق فیلم آموزشی پیش میرم از یه جایی به بعد هم تغییرات اعمال نمیشه...
۲۲:۴۷:۴۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

form علی
در:
سلام اگه میشه یه تکه کدی بفرستید که کاربر نتونه عکس مورد نظر رو دانلود کنه و با نگه داشتن روی عکس فقط لینکو ببینه...
۰۹:۳۰:۴۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

form sina2000
در:
با سلام و خسته نباشید طبق کد زیر استفاده میگه متغیر Pdc برای PDO است لطفا نمونه کد برای لایبرری...
۱۵:۰۳:۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

form محمد امین
در:
سلام ممنون از مطلبتون ببخشید من یه سایتی با شی گرایی کامل زدم الان میخوام آدرسشو بهینه کنم آدرس الان من به این صورته:...
۱۸:۲۸:۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
form ترنم
در:
سلام وقتتون بخیر ببخشید من کدهای مربوط منو و زیر منو رو نوشتم ولی موقع اجرا منوی اصلی رو میاره ولی زیر منوها رو...
۱۱:۰۶:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
form ا
در:
سلام چرا وقتی مطالب مربوط که تو وبلاگم هست رو جستجو میکنم نمیاره ؟؟؟
۲۰:۳۱:۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
form amir
در:
سلام من اگه بخوام با وارد کردن یه id داخل یک text کل اون ردیف پاک بشن باید چه کنم مثلا یک text دریافت میکنم...
۰۱:۴۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
form محمدباقر حسیبیان
در:
من این مشکل برام پیش اومده که موقع ورود به پروژه م توی لوکال هاست wamp صفحه سفیده و هیچی رو نشون نمیده و کد...
۱۶:۴۲:۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
form ...
در:
سلام دو سایت نوشته ای مربوط به من رو چند سال قبل لینک دانلود قرار دادن من ازشون خواستم بردارنش ولی اینکارو نکردن سایت...
۱۷:۲۶:۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
form مجتبی
در:
سلام میشه یک کد جاوا رو به php تبدیل کرد تا لود سایت سریع تر بشه؟
۱۳:۰۴:۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
form متین
در:
سلام ؛ من تازه شروع به یادگیری کردم ؛ مطلب بسیار کاربردی بود ؛ ممنون از شما دوست عزیز.
۰۱:۵۰:۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
form mahdi
در:
سلام استاد عزیز و گرامی امیدوارم که حالتون خوب باشه ، اگه براتون ممکنه لطفا یه آموزش خوب در زمینه وردپرس بهم معرفی کنید ،...
۲۱:۴۸:۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
form امید
در:
در برنامه نویسی کاربر با چه دستوری میتواند به صفحه اصلی برگردد
۱۹:۰۶:۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
form ali
در:
با سلام من یک پروژه طراحی کردم میخوام که وقتی کاربر روی ادامه مطلب کلیک کرد در خود صفحه بقیه مطالب را ببینه...
۱۸:۴۷:۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
form علی
در:
سلام و تشکر از زحمات ارزشمند شما احتراما بنده امروز از یک شماره تلفن ثابت از طریق یک رایانه و یک موبایل به طور...
۱۸:۰۱:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
form oscar
در:
درود. اگر بخوایم در نمایش تاریخ و زمان که به صورت لحظه ای خودش در صفحه رفرش میشه، فقط عبارت " Mon Jun 22 2020...
۱۵:۵۹:۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
form علی
در:
با سلام چطور میشه فقط یک صفحه مورد نظرمون رفرش بشه نه همه صفحات سایت
۰۰:۰۳:۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
form Farzad
در:
الان وقتی فایل رو میخواد دانلود بکنه از خودش فایل میسازه ، به این صورت یعنی بعد از پوشه file هر پوشه ای باشه...
۱۸:۵۶:۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
form Farzad
در:
سلام ، خسته نباشید من فایل هایی که در هاست میزارم به این شکل هست: یعنی مشخص نیست فایل ها تو چه پوشه...
۱۳:۳۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
form شیما طیبی
در:
سلام خیلی مطلب مفیدی بود . همیشه به وبلاگ نویسی به چشم یه کار خسته کننده نگاه میکردم ولی خب یه مقدار نظرم تغییر کرد....
۲۳:۵۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
form احسان
در:
سلام من یک کد اسکریپت دارم که به صورت عددی تبدیل شده است. میخواستم بپرسم چطوری میتونم اسکریپت به حالت اولیه نوشته شده برگردانم و...
۲۱:۰۲:۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
form علی
در:
ممنون از پاسختون اما روش بالا جهت دانلود فایل کاربرد داره . من میخواستم به صورت استریم ویدئو پخش بشه اما آدرس مستقیم ویدئو...
۰۰:۳۷:۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
form محمد
در:
سلام مجدد ببخشید طبق فرمایش شما من در دیتابیس جدولی ساخته بودم فقط مشکلم اینجاست چطوری میتونم توسط کوکی یا سیشن با تابع دیت انقضا...
۲۲:۳۸:۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
form محمد
در:
با عرض سلام ببخشید چطوری میشه واسه اشتراک خریدن زمان ۱ ماهه گذاشت که بعد از گذشت ۱ ماه پیام بده دوباره اشتراک تهیه کنید...
۱۳:۱۳:۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
در انتظار بررسی: ۴