آگهی
article

کار با border و outline در CSS

css-border-outline

در طراحی و فرم بندی ظاهر صفحات وب، از خصوصیات زیادی در css استفاده می شود که هر کدام می توانند قابلیتی ویژه را برایمان ایجاد نمایند تا به کمک آن قابلیت، به هدف مورد انتظار خود دست یابیم، یکی از این ویژگی ها، قابلیت ایجاد انواع خطوط به شکل ها و طرح های مختلف در وب با استفاده از ویژگی های border و outline در css است که بی گمان کم تر طراحی پیدا می شود که از آنها در قالب ها، طرح ها یا صفحات خود استفاده نکرده باشد، لذا در این قسمت از آموزش مقدماتی css، به این موضوع حتی الامکان به صورت کامل خواهیم پرداخت.

ایجاد خط با ویژگی border در css


با استفاده از ویژگی border در css می توان به راحتی انواع مختلف خطوط را برای لایه ها و عناصر صفحات وب تعریف و تنظیم کرد، برای انجام این کار، ویژگی border معمولا از تنظیمات و مقادیر زیرمجموعه خود استفاده می کند که به طور دقیق، رنگ، اندازه خطوط، نوع و... را مشخص می کنند، به مثال زیر که یک کلاس در css است توجه کنید.
<style type="text/css">
.block{
    border:#999 solid 1px;
}
</style>
برای دیدن پیش نمایش مثال ها، به انتهای این مطلب رجوع کنید.
در کلاس ساده بالا، به راحتی یک خط به صورت solid یا جامد (خطوط معمولی) با کد رنگی 999# و اندازه 1 پیکسل ایجاد کرده ایم، به این صورت کلاس بالا به طور پیش فرض این خط را در هر چهار طرف (بالا، پائین، چپ و راست) لایه یا عنصر در صفحات وب ترسیم خواهد کرد، برای ترسیم خطوط در css، نوع یا همان style آنها باید الزاما تعیین شود (به فرض solid، dotted و...) اما تنظیم سایر موراد اختیاری است، برای ترسیم خطوط متفاوت نیز، می توان از مقادیر زیر برای style در border استفاده کرد:
- dashed: برای ترسیم خطوط با فاصله (علامت dash یا -).
- dotted: برای ترسیم خطوط با فاصله (علامت نقطه یا dot).
- double: برای ترسیم خطوط به صورت دوتایی یا دوبل.
- groove: برای ترسیم خطوط به شکل شیاری و برجسته.
- hidden: برای ترسیم خطوط پنهان در صفحه.
- inset: برای ترسیم خطوط سه بعدی با برجستگی داخلی.
- outset: برای ترسیم خطوط سه بعدی با برجستگی بیرونی.
- none: هیچ خطی ترسیم نمی شود.
- ridge: برای ترسیم خطوط شیاری و برجسته.
- solid: برای ترسیم خطوط معمولی.
برای مقادیر اندازه عرض خطوط نیز می توان از مقادیر پیکسل، درصد و... استفاده کرد، علاوه بر این از سه مقدار زیر هم می توان برای این مقصود استفاده نمود:
- medium: ایجاد خطوط با اندازه استاندارد و پیش فرض مرورگر.
- thin: ایجاد خطوط نازک و ظریف.
- thick: ایجاد خطوط ضخیم و برجسته.
برای مقادیر رنگ نیز می توانید از کدهای هگز (مانند 0000FF#) یا rgb (مانند (255,100,125)rgb) و همچنین عنوان های رنگی (مانند red ،blue، green و...) استفاده کنید.
به مثال زیر توجه کنید.
<style type="text/css">
.block{
    border:#CC0 dotted thick;
    height:25px;
    width:25%;
}
</style>
و همچنین مثالی دیگر:
<style type="text/css">
.block{
    border:outset 4px rgb(96,124,66);
    display:block;
    height:20em;
    width:25%;
}
</style>

شیوه های نگارش (syntax) خاصیت border در css


شیوه تعریف و نگارش (syntax) خاصیت border در css به حالتی که در بالا از آن استفاده کرده ایم محدود نمی شود، در واقع حالت فوق نوع کاربرد مختصر نویسی این خاصیت است، اگر بخواهید از border به شکل سفارشی تری استفاده نمائیم، به فرض برای هر ضلع یک لایه در صفحه، یک نوع خاص از خط و با اندازه و رنگ متفاوت داشته باشیم، می توانیم از سایر پارامترهای این خاصیت به شکل زیر استفاده نمائیم.
- تعریف خطوط برای یک ضلع خاص:
بدین منظور از border-right، border-left، border-top و border-bottom استفاده می کنیم، به عنوان مثال:
<style type="text/css">
.block{
    border:#6C6 solid thin;
    border-bottom:double yellow;
    display:block;
    height:300px;
    width:300px;
}
</style>
کلاس فرضی بالا، برای لایه ای که از این کلاس برای آن استفاده می شود، سه خط به صورت solid در سمت بالا، چپ و راست ترسیم خواهد کرد و در پائین لایه، از ویژگی border-bottom پیروی کرده و خط را به صورت double ایجاد می کند.
مثالی دیگر:
<style type="text/css">
#block{
    border-top:#333 solid medium;
    border-bottom:#666 dashed thin;
    border-left:#999 dotted thick;
    border-right:#CCC inset 1px;
    display:table;
    height:350px;
    width:500px;
}
</style>
اگر آی دی بالا را در یک صفحه html به یک بلاک نسبت دهید، خواهید دید که اضلاع مختلف بلاک، با خطوط متفاوت (از لحاظ نوع، رنگ و اندازه) تنظیم شده است؛ البته این نوع استایل نویسی صرفا جنبه آموزشی دارد و ممکن است در طراحی واقعی، تنها از چند نوع خاص از خطوط استفاده شود.
علاوه بر این، سه پارامتر color، style و width را می توان به صورت جداگانه نیز برای خطوط در css تعریف کرد، البته این روش همیشه هم ضروری نیست و با شیوه مختصر نویسی نیز می توان به راحتی خطوط مختلف را ترسیم کرد، اما در مواقعی ممکن است استفاده از این سبک کاربرد داشته باشد؛ بدین منظور از سه خاصیت ذکر شده به صورت زیر استفاده می شود:
- border-width (یا به شیوه ترکیبی به صورت به فرض border-bottom-width): برای تعیین عرض خطوط.
- border-color (یا به شیوه ترکیبی به صورت به فرض border-top-color): برای تعیین رنگ خطوط.
- border-style (یا به شیوه ترکیبی به صورت به فرض border-left-style): برای تعیین نوع خطوط.
به مثال زیر توجه کنید.
<style type="text/css">
#block{
    border:#6C6 solid;
    border-width:2px;
    display:block;
    height:300px;
    width:300px;
}
</style>
همچنین مثالی دیگر:
<style type="text/css">
#block{
    border-color:#06C;
    border-style:solid;
    border-width:5px;
    display:block;
    height:300px;
    width:300px;
}
</style>
و همچنین مثال زیر:
<style type="text/css">
#block{
    border-color:#06C #666 #060 #F90;
    border-style:solid dotted double inset;
    border-width:5px 3px medium thin;
    display:block;
    height:300px;
    width:300px;
}
</style>
همانطور که پیش تر گفتیم، استفاده از ویژگی style برای خاصیت border جهت ترسیم آن ضروری و سایر موارد از قبیل رنگ و اندازه اختیاری است، یعنی یک خط در صفحات وب با css بدون وجود یکی از مقادیر style برای border قابل ترسیم شدن نیست.

ایجاد خط برجسته با ویژگی outline در css


اگرچه ترسیم خطوط با border در css در بیشتر موارد نیازهایمان را در طراحی صفحات وب مرتفع می کند، اما قدرت css از این هم فراتر رفته و ورای خطوط border امکان ایجاد خطوط دیگری را نیز می دهد که به آنها outline می گویند، همان طور که از نام آن پیدا است، outline برای ایجاد خطوط (فراتر از border) به کار گرفته می شود، استفاده از این قابلیت معمولا به جهت برجسته نمودن یا تنظیم موقعیت یک بلاک کاربرد دارد، البته این ویژگی در مقایسه با border از بیشتر خاصیت های آن استفاده می کند (به جزء موارد مربوط به جهت های مختلف left، right، top و bottom)، لذا اگر نحوه کار border را به درستی فرا بگیرید، تنظیم خطوط  outline چندان مبهم نخواهد بود؛ تنها تفاوت بین border و outline در این است که اندازه border جزء عنصری که از آن استفاده می کند محسوب می شود (و به اندازه آن عنصر اضافه می شود)، اما اندازه outline مستقل بوده و جزء عنصر وابسته نیست.
به مثال زیر توجه کنید.
<style type="text/css">
#block{
    border:8px solid #69F;
    outline:solid 8px #F00;
    display:block;
    height:50px;
    width:100px;
}
</style>
برای دیدن پیش نمایش مثال ها، به انتهای این مطلب مراجعه کنید.
از آنجایی که تنظیمات outline کاملا مشابه با border است (به جزء موارد مربوط به جهت های مختلف left، right، top و bottom)، در اینجا صرفا به ذکر چند مثال بسنده می کنیم .
<style type="text/css">
.block{
    outline:inset #999 thick;
    display:block;
    height:500px;
    width:200px;
}
</style>
مثالی دیگر:
<style type="text/css">
.block{
    border:#36F dotted 10px;
    outline:#CCC 10px;
    outline-style:solid;
    display:block;
    height:500px;
    width:200px;
}
</style>
و همچنین مثال زیر:
<style type="text/css">
.block{
    border:#333 thick solid;
    outline-color:#09C;
    outline-style:ridge;
    outline-width:thick;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
</style>

مثال و پیش نمایش آنلاین


برای آشنایی بیشتر با نحوه کار border و outline می توانید از مثال های زیر و پیش نمایش آنلاین آن استفاده نمائید.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | کار با خطوط در css</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
.block{
    border:#333 thick solid;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
.block-dot{
    border:#F60 2px dotted;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
.block-multi{
    border-bottom:#666 dashed 2px;
    border-top:#F60 solid 2px;
    border-left:#9C0 dotted 2px;
    border-right:#69F double;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
.outblock{
    border:#333 thick solid;
    outline:#090 thick dashed;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
.outblock-dot{
    border:#F60 2px dotted;
    outline:#F00 2px solid;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
.outblock-multi{
    border-bottom:#666 dashed 2px;
    border-top:#F60 solid 2px;
    border-left:#9C0 dotted 2px;
    border-right:#69F double;
    outline-color:#CCC;
    outline-style:double;
    outline-width:thick;
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
}
</style>
</head>
<body>
استفاده از border برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت solid:<br /><br />
<div class="block">
</div>
<hr />
استفاده از border برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت dotted:<br /><br />
<div class="block-dot">
</div>
<hr />
استفاده از border برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت چندگانه:<br /><br />
<div class="block-multi">
</div>
<hr />
استفاده از border و outline برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت solid و dashed:<br /><br />
<div class="outblock">
</div>
<hr />
استفاده از border و outline برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت dotted و solid:<br /><br />
<div class="outblock-dot">
</div>
<hr />
استفاده از border و outline برای ترسیم خطوط در یک بلاک div به صورت چندگانه:<br /><br />
<div class="outblock-multi">
</div>
</body>
</html>
پیش نمایش 
sectionدسته بندی: آموزش مقدماتی » CSS
related مطالب بیشتر:
» کار با ویژگی margin و padding در CSS
» کاربرد خاصیت height و width در CSS
» نحوه تنظیم استایل لینک (Link) در CSS
» کاربرد ویژگی position و float در CSS
» مقدمه ای بر CSS و استایل دهی صفحات وب
commentنظرات (۱۷ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: محسن
زمان: ۱۲:۲۸:۴۴ - تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
با سلام مجدد و با تشکر بابت تذکر صریح شما.
این پروسه طولانی رو قبلا بهش فکر کرده بودم و در نظرم بود ولی گفتم شاید اینجا بتونم روش میانبری پیدا کنم.
در هر حال از پاسخگویی سریع و به موقعتان سپاسگذارم.
پاسخ: 
در حال حاضر، خلق چنین جلوه هایی در وب معمولا نیاز به کمی کدنویسی دارد و طی این راه به نظر اجتناب ناپذیر است.
نویسنده: امیرحسین
زمان: ۱۹:۵۲:۳۰ - تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
با سلام. من تو css میخوام از اتریبیوت border-radius استفاده کنم ولی وقتی مقدارشو مثلا توی div زیاد میذارم متن داخل div بیرون میاد میخواستم بدونم که ایا یه اتریبیوتی وجود داره که از این اتفاق جلوگیری کنه؟
ممنون میشم جواب بدید.
پاسخ: 
نمونه کدهایتان مشخص نیست اما وقتی فضای کافی برای نمایش محتوا وجود نداشته باشد چند راه حل وجود دارد:
- افزایش ارتفاع (height) و عرض (width) عنصر.
- کاهش اندازه فونت (خاصیت font-size).
- ایجاد حاشیه داخلی بیشتر (خاصیت padding).
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مواردی که به کلی خارج از موضوع این مطلب هستند را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم، غیرضروری و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ کوتاه و مختصر داده خواهد شد!
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- تمام یادداشت ها بررسی و برای هر کاربر زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.

9 × 5
 refresh
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
form سحر
در:
سلام من وقتی میخوام توی قسمت صفحات جداگانه وبلاگم گزینه ادامه مطلب رو بیارم باید چیکار کنم چون فقط قسمت نوشته جدید همچین قابلیتی...
۱۵:۰۸:۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

form علی
در:
با سلام و درود فراوان یه کد جاوا دارم می خوام هر ثانیه نام یه فایل یا پوشه ای رو بگیرم برای مقایسه تا...
۱۱:۰۶:۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

form علیرضا
در:
با سلام مجدد در پاسخ یکی از کامنت هایم فرمودین که جهت فراخوانی (اجرای) یک فایل در سرور راس ساعت مشخص و صرف...
۱۱:۲۸:۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

form علیرضا
در:
سلام اگر بخواهیم صفحات سایت رأس ساعت مشخصی مثلا ساعت 12 ظهر رفرش بشه چه کدی رو باید استفاده کنیم. ممنون
۰۴:۴۳:۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

form علی
در:
با سلام من یه فانکشن نوشتم چطور میشه از توی جاوااسکریپت اون رو صدا بزنم در حقیقت می خوام از توی جاوا یه فانکشنی...
۲۰:۵۹:۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

form رویا
در:
سلام. خسته نباشید من جدیدا در بلاگفا وبلاگی راه اندازی کردم اما مشکلی دارم. وقتی قسمتی از متن رو انتخاب میکنم و لینک میکنم،...
۱۹:۵۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

form علی
در:
چطور میشه همزمان با کلیک بر روی «تعویض کد» یعنی کد زیر: پوشه ساخته بشه. با سپاس
۰۹:۵۰:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

form علی
در:
با سلام... من یه متغیر تعریف کردم مثلا رو بهش متصل کنیم ممنون از پاسختون.
۰۶:۱۶:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

form یاسمن
در:
سلام یه برنامه ای که رشته رو به عنوان password دریافت کنه و کاراکتر فاصله نباشد طول رشته هم از 8 تا 50 باشه عدد...
۱۸:۵۲:۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

form مرتضی ق
در:
سلام خسته نباشید. یک سایت اصلی و مادر دارم مثلا www.m.com حالا سه سایت دیگر زیر مجموعه مثلا m1 و m2 و m3 من...
۱۸:۲۵:۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

form میترا
در:
با سلام ببخشید مطلبتون خیلی خوب بود یه سوال من با فتوشاپ انلاین کار می کنم نمی دونم چرا نمی تونم باهاش...
۱۸:۱۵:۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

form fatemeh
در:
پاراگراف زیر را داریم. چه تنظیماتی در CSS و HTML نیاز است تا در صفحه وببدرستی نمایش داده شود؟ میشه برا جواب این سوال...
۱۶:۳۲:۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

form علی
در:
با سلام و عرض ادب من یه فانکشن تعریف کردم و کدهای فایل ajax-loading-message.php رو درونش گذاشتم
۰۸:۴۲:۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

form Maryam
در:
سلام .. من میخاستم کدی بنویسم که خروجی آن دکمه on .. of باشه که با زدن دکمه رنگ پس زمینه تغییر کند ممنون میشم...
۰۲:۲۱:۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

form amir
در:
سلام ممنون از سایت خوبتون چطور میشه با جاوااسکریپت ایجکس و پی اچ پی بتونم تمامی جدول های دیتابیس رو هر کدوم با یه...
۲۰:۴۵:۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
form علی
در:
با سلام و عرض ادب بسیار سایت پر محتوایی دارید تبریک... می خواستم بپرسم اگر بخواهیم مثلا کاربر روی یک لینکی در سایت...
۰۷:۲۲:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
form Edward ASharp
در:
سلام میشه همين فایلای کاملشو به من بدید؟
۰۰:۰۲:۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
form میکاییل
در:
سلام من پروزه ای دارم با mvc نوشته شده و در روت سایت فایل htacsess دارم که کد های زیر توشه ...
۰۲:۳۰:۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
form mahdi
در:
سلام استاد عزیز ، این درسته که با node.js دیگه نیازی به یادگیری php نخواهیم داشت؟
۲۲:۳۹:۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
form امیر مهدی
در:
سلام ممنونم از اینکه کمکم کردید ولی من منو رو با زیر منوها می خواستم کد شما زیر منوها رو از بین برد. منظور من...
۲۲:۳۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
form امیر مهدی
در:
سلام. من در طراحی منو سایت با مشکل برخوردم. من منو خودم رو ساختم و متوجه شدم که منو من مقداری فضا از سمت چپ...
۱۹:۲۴:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
form امین
در:
خیلی خیلی ممنون از اینکه جواب دادید اما الان که امتحان کردم مجموع همه ی سفارشات رو میزنه یعنی اگر 3 نفر سفارش دادن...
۱۳:۴۶:۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
form امین
در:
درود به شما خسته نباشید یک سوال داشتم خیلی گشتم اما پیدا نکردم من دیتابیسی برای مثال invert دارم میخوام یک صفحه...
۰۱:۰۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
form امیر
در:
عالی بود. سپاس گذارم
۱۰:۱۹:۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
form فرامرز اسماعیلی
در:
سلام خسته نباشید. من داخل ویرایشگرهای notepad++ یا Braket دستور html رو می نویسم یعنی فایل متنی به صورت index.html رو می خواهم اجرا کنم...
۲۲:۴۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
form پری
در:
سلام بعضی از سایت ها وقتی اهنگ بعدی رو پلی میگنیم اهنگ قبلی که در حال پخش است به طور خودگار قطع میشود میشه این...
۱۴:۲۲:۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
form ilia Delbar
در:
خیلییییییییییی خوبه! فقط دلم می خواد یه برنامه درست کنم رنگ ها رو نشون بده (رنگ تگ ها)
۱۳:۱۵:۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
form زهیر صفری
در:
با سلام چطور میتونم تاریخ تولد فرد ایرانی رو بگیره مثلا از input و سن فرد رو در input بعدی نمایش بده میتونید...
۱۲:۳۸:۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
form حبیب
در:
با سلام بنده از طریق مودم خانه به اینترنت وصل شدم هم با کامپیوتر و هم با موبایل. اما ای پی در هر...
۰۳:۱۲:۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
form امین
در:
سلام خسته نباشید امیدوارم جوابمو بدید من داخل یک صفحه این کد جاوا رو دارم میخوام خروجی که میده رو داخل...
۱۳:۴۴:۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
form امیر هادی نجاتی
در:
ممنون از شما. این قسمت (استفاده از جاوا اسکریپت برای غیر فعال کردن کلیک راست) واقعا به دردم خورد .
۲۱:۰۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
form لیلا
در:
سلام ، ببخشید من میخوام یک مدرک رو در سایت آپلود کنم ولی ارور زیر رو میده . میشه راهنماییم کنید. ممنون
۱۴:۵۲:۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
form زهرا جعفری
در:
با سلام بنده میخواهم در جاوااسکریپت یک textbox داشته باشم که در آن یک دکمه چشمک زن بذارم وسط متن و وقتی روی...
۱۰:۰۱:۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
form جواد
در:
سلام. مقادیر و اطلاعاتی از یک سایت دیگه با همین متد file get contents میگیرم که روی لوکال هاست سرعتش خوبه، روی سرور هم بد...
۲۲:۰۳:۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
form علی رضایی
در:
در خط آخر خطای نحوه ارسال آرگومان می دهد. خطای syntax است یا دستور مورد دارد؟
۱۳:۲۹:۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
form علی
در:
سلام میخوام مطالب مرتبط با موضوعات سایتم رو در پایین اونها نمایش بدم چجوری میتونم این کار رو بکنم
۰۱:۲۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
form امیرحسین
در:
با سلام. من تو css میخوام از اتریبیوت border-radius استفاده کنم ولی وقتی مقدارشو مثلا توی div زیاد میذارم متن داخل div بیرون میاد میخواستم...
۱۹:۵۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
form امیرعلی
در:
با سلام بنده میخواستم بدانم که میشود تگ div را با این روش ها پنهان کرد من میخواهم افزونه ی وردپرسی را...
۱۲:۳۹:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
form یوسف رضایی
در:
با سلام و خسته نباشید خواستم بپرسم خروجی یک فرم (با چند گزینه) بر روی برووزر که اماده برای ارسال برای سرور هست را توی...
۱۱:۱۴:۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
form سعیده
در:
سلام من یه اهنگ که تو وبلاگم میزارم صفحه پخش اهنگ میاد و بلندگوش ولی اون مثلث پلی کنندش نمیاد یعنی عملا واسم...
۱۵:۴۱:۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
form مجید اسکندری فر
در:
سلام حدود 700 تصویر رو در وبلاگم بارگذاری کردم و حدود 6000 بازدید داشته علت عدم نمایش تصاویر بارگذاری شده در وبلاگم چیست؟ خیلی زحمت...
۱۰:۳۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
form علیرضا
در:
سلام، ممنون از مطلب کاملتون یه نکته رو هم من اضافه کنم برای کاملتر شدن مقاله، هر آدرس آی پی از یک شناسه هاست...
۰۹:۳۷:۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
form mahdi
در:
سلام استاد عزیز ، خیلی ممنون از راهنمایی ، انجامشون میدم، فکر میکنم همه این کارارو بلد باشم فقط WYSIWYG رو اصلا نشنیده بودم که...
۰۷:۱۸:۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
form معصومه
در:
سلام، امروز دیدم که عکس های وبلاگم حذف شده چرا؟ چطور میتونم برشون گردونم؟ عکس ها رو از سایت پیکو فایل آپلود میکردم، هرچقدرم سعی...
۱۴:۵۳:۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
form mahdi
در:
سلام استاد عزیز و گرامی ، یه درخواستی داشتم ازتون میخوام اگه براتون ممکنه من رو در جاوا اسکریپت بسنجی که بدونم چیا بلدم...
۱۴:۱۸:۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
form امیر
در:
با سلام، خدمت دوستان عزیز دو جدول به نام‌های Messages و Comments موجود هستند. در جدول Comments فیلدی به نام IDElement وجود دارد که...
۰۵:۲۹:۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
form ehsan hoseini sianaki
در:
سلام خیلی عالی و کاربردی بود. خسته نباشید.
۲۳:۰۰:۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
form امید
در:
با سلام و عرض ادب فیلتری میخوام که تعداد جوابهای فیلترهای سایت tse بورس که با جاوا نوشته شده رو بگه مثلا قرار...
۰۰:۱۰:۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
form احسان
در:
سلام ببخشید من هر کار میکنم تو گوشی اندروید با Html یه عکس رو در سایت خودم بزارم هیچی نمیشه فقط یه علامت عکس میاد...
۲۲:۲۸:۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form hasti
در:
سلام . وقت بخیر . میشه مثالی بزنید که right over join برابر با inner join (داخلی) بشه . /با order و customer/ ...
۲۰:۰۵:۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form میثم
در:
سلام مجدد من دیگه اینقدر با این کدها ور رفتم دیوونه شدم. این کل تابع منه. شما می تونید برای حل مشکلی که...
۱۷:۳۰:۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form میثم
در:
سلام در تکمیل سوالی که خدمت شما عرض شد: ببینید ما دو تا فیلد فایل داریم توی اولی عکس اپ میشه و توی...
۱۶:۲۶:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form ماردین
در:
سلام من میخواستم ببینم چکار کنم که اولین query رو بدون حذف بقیه query ها حذف کنم
۱۵:۵۲:۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form میثم
در:
سلام یه سوال خدمت شما داشتم. من با جاوا اسکریپت میخوام بخش فایل توی فرمم رو چک کنم. توی فرم 2 تا فیلد...
۱۱:۴۷:۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
form amir mtf
در:
سلام ببخشید من میخواستم در تگ این‌پوت برخی از کلمات و علامت ها رو حذف کنم. یک درخواست دیگر هم دارم اگه میشه کد...
۱۲:۳۷:۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
form کیوان
در:
سلام ممنون از سایت خوبتون، من یه فرم دارم که اطلاعاتش رو از دیتابیس میگیره، چطور میتونم با نوشتن حلقه بعد از چاپ سه...
۱۸:۲۲:۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
form mohammad
در:
آموزشتون خیلی فهما و دقیق بود ممنون
۲۱:۵۵:۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
form محمودی
در:
سلام چطوری میتونم برای سایت ثبت نام کدبورسی و ثبت نام ارز دیجیتال بک لینک بگیرم
۱۵:۲۶:۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
در انتظار بررسی: ۰