آگهی
article

کاربرد خاصیت display در CSS

css-display

همان طور که تا این قسمت از آموزش های مقدماتی استایل نویسی با css ملاحظه کردید، این زبان کمکی برای ایجاد جلوه های ظاهری و فرمت بندی کدها و عناصر html از خاصیت های ویژه خود استفاده می کند که هر کدام از آنها کاربرد خاصی دارند و بر روی عناصر به خصوصی تاثیرگذار هستند، یکی دیگر از این خاصیت ها display نام دارد که تعیین کننده نحوه نمایش یک عنصر (به صورت بلاک، جدول، لایه مخفی و...) در صفحات وب است،  display با مقادیر متفاوت، تنظیمات متفاوتی نیز در اختیار طراحان وب قرار می دهد، در ادامه آموزش با کاربرد این خاصیت در css بیشتر آشنا خواهیم شد.

ویژگی display


همان طور که پیش از این اشاره شد، ویژگی display برای تنظیم نحوه نمایش عناصر در صفحات وب به کار می رود و بدین منظور مقادیر متفاوتی می پذیرد که هر کدام از آنها کاربرد خاصی دارند، از جمله این مقادیر می توان block، table ، inline-block، none، list-item و... را نام برد، در زیر به تفصیل به این موارد اشاره می کنیم.

display block


از display با مقادیر block برای ایجاد لایه های معمولی و پرکاربرد وب (به شکل مربع یا مستطیل) به صورت غیر هم سطح استفاده می شود، یعنی یک بلاک اگر در کنار سایر عناصر وب قرار گیرد (به طور مثال اگر بلاک div در بین دو بلاک div دیگر قرار گیرد)، موارد بعد از خود را به پائین هدایت کرده و خود در زیر عناصر سطح بالاتر قرار می گیرد (یک لایه از نوع block در حالت پیش فرض، امتداد عرض خود را پوشش می دهد)، مثال:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | ویژگی display block در css</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
.block-1{
    display:block;
    height:200px;
    width:200px;
    border:1px solid #999;
    background:#F60;
    margin-bottom:8px;
}
.block-2{
    display:block;
    height:200px;
    width:200px;
    border:1px solid #999;
    background:#39C;
    margin-bottom:8px;    
}
.block-3{
    display:block;
    height:200px;
    width:200px;
    border:1px solid #999;
    background:#FC0;
    margin-bottom:8px;    
}
</style>
</head>
<body>
<div class="block-1">
display:block 1
</div>
<div class="block-2">
display:block 2
</div>
<div class="block-3">
display:block 3
</div>
</body>
</html>
برای دیدن پیش نمایش آنلاین، به انتهای مطلب مراجعه کنید.
نکته 1: لایه های از نوع display block با استفاده از خاصیت float می توانند در کنار هم و به صورت هم سطح قرار گیرند.
نکته 2: در فرمت بندی قالب های وب و طراحی کاربردی، به طور معمول از بلاک هایی با پس زمینه transparent یا شفاف نیز استفاده می شود، لذا یک بلاک ممکن است از لحاظ بصری هیچ نمودی نداشته باشد، ولی در اسکلت بندی کار موثر باشد.

display table


از display با مقادیر table برای ایجاد جداول، بدون استفاده از تگ table استفاده می شود، در واقع یک عنصر با خاصیت display table به صورت یک جدول نشان داده می شود و بلاک های درونی آن به عنوان سلول ها و ستون های جدول (با توجه به تنظیمات) پردازش می شوند، مثال:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | ویژگی display table در css</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
.block-1{
    display:table;
    height:200px;
    width:600px;
    border:1px solid #999;
    background:#F60;
    padding:4px;
    margin-bottom:8px;
}
.block-2{
    display:table-cell;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#39C;
    margin-bottom:8px;    
}
.block-3{
    display:table-cell;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#FC0;
    margin-bottom:8px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="block-1">
display:table
<div class="block-2">
display:table-cell
</div>
<div class="block-3">
display:table-cell
</div>
</div>
</body>
</html>
نکته: خاصیت های زیرمجموعه display table عبارتند از: table-caption، table-cell، table-column، table-column-group، table-footer-group، table-header-group، table-header-group، table-row و table-row-group که می توانید از آنها برای لایه های درونی استفاده کنید.

display inline


از display با مقادیر inline برای ایجاد عناصر هم سطح استفاده می شود، یعنی لایه هایی که به صورت display inline هستند، در صورتی که فضای کافی برای آنها وجود داشته باشد، در یک خط و در کنار هم نشان داده می شوند، مثال:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | ویژگی display inline در css</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
.block-1{
    display:inline;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#F60;
    margin-bottom:8px;
}
.block-2{
    display:inline;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#39C;
    margin-bottom:8px;    
}
.block-3{
    display:inline;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#FC0;
    margin-bottom:8px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="block-1">
display:inline
</div>
<div class="block-2">
display:inline
</div>
<div class="block-3">
display:inline
</div>
</body>
</html>
نکته 1: اگر مثال بالا را در یک فایل html  ذخیره کرده و در مرورگر اجرا کنید، خواهید دید که سه لایه از نوع display inline در کنار هم در یک سطح قرار گرفته اند، لذا عناصر inline رفتاری مشابه تگ span در html دارند.
نکته 2: فرمت بندی با display inline معمولا تنها برای محتوای خاصی که به صورت عادی باید در یک خط باشند (مانند متن، تصاویر و...) صورت می گیرد، چرا که خاصیت هایی مانند height، width و... در لایه های inline نادیده گرفته می شوند و لذا این مقادیر در طراحی، برای ایجاد بلاک ها یا باکس ها مناسب نیست.

display inline-block


از display با مقادیر inline-block برای ایجاد بلاک های هم سطح و از نوع block استفاده می شود، یعنی یک لایه inline-block با اینکه یک بلاک است، اما به صورت هم سطح پردازش می شود، به این ترتیب می توان در عین استفاده از ویژگی های عناصر block، آنها را به صورت inline نیز نمایش داد، مثال:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | ویژگی inline-block در css</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
.block-1{
    display:inline-block;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#F60;
    margin-bottom:8px;
}
.block-2{
    display:inline-block;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#39C;
    margin-bottom:8px;    
}
.block-3{
    display:inline-block;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#FC0;
    margin-bottom:8px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="block-1">
display:inline-block
</div>
<div class="block-2">
display:inline-block
</div>
<div class="block-3">
display:inline-block
</div>
</body>
</html>
نکته: برای سازگاری با تمام مرورگرها، بهتر است در کنار استفاده از inline-block از خاصیت float با مقادیر left یا right نیز استفاده شود.

display inline-table


از display با مقادیر inline-table برای ایجاد لایه های از نوع جدول اما به صورت هم سطح استفاده می شود، در واقع یک عنصر inline-table مشابه table بوده و در عین حال به صورت هم سطح پردازش می شود، مثال:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | ویژگی inline-block در css</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
.block-1{
    display:inline-table;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#F60;
    margin-bottom:8px;
}
.block-2{
    display:inline-table;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#39C;
    margin-bottom:8px;    
}
.block-3{
    display:inline-table;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#FC0;
    margin-bottom:8px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="block-1">
display:inline-table
</div>
<div class="block-2">
display:inline-table
</div>
<div class="block-3">
display:inline-table
</div>
</body>
</html>
نکته: خاصیت های زیرمجموعه display inline-table عبارتند از: table-caption، table-cell، table-column، table-column-group، table-footer-group، table-header-group، table-header-group، table-row و table-row-group.

display list-item


از display با مقادیر list-item برای ایجاد بلاک هایی به شکل آیتم های یک لیست در وب استفاده می شود، هرچند این ویژگی چندان پرکاربرد نیست (و بیشتر از تگ های ul و li استفاده می شود)، اما قابلیتی است که در css وجود دارد، مثال:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | ویژگی inline-block در css</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
.block-1{
    display:list-item;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#F60;
    margin-bottom:8px;
    list-style:circle;
    margin-right:10px;
}
.block-2{
    display:list-item;
    height:200px;
    width:200px;;
    background:#39C;
    margin-bottom:8px;
    list-style:circle;
    margin-right:10px;        
}
.block-3{
    display:list-item;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#FC0;
    margin-bottom:8px;
    list-style:circle;
    margin-right:10px;    
}
</style>
</head>
<body>
<div class="block-1">
display:list-item
</div>
<div class="block-2">
display:list-item
</div>
<div class="block-3">
display:list-item
</div>
</body>
</html>
نکته: برای اینکه علامت های مربوط به آیتم های لیست به درستی نمایش داده شوند، لازم است که بلاک ها از اطراف صفحه، به اندازه مقادیری فاصله داشته باشند (لذا باید از margin استفاده کنید).

display none


از display با مقادیر none برای ایجاد لایه های مخفی در صفحات وب استفاده می شود، بدین معنی که لایه و محتوای درون آن از دید کاربران مخفی می شود، مثال:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | ویژگی inline-block در css</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
.block-1{
    display:block;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#F60;
    margin-bottom:8px;
    list-style:circle;
    margin-right:10px;
}
.block-2{
    display:none;
    height:200px;
    width:200px;;
    background:#39C;
    margin-bottom:8px;
    list-style:circle;
    margin-right:10px;        
}
.block-3{
    display:block;
    height:200px;
    width:200px;
    background:#FC0;
    margin-bottom:8px;
    list-style:circle;
    margin-right:10px;    
}
</style>
</head>
<body>
<div class="block-1">
display:block
</div>
<div class="block-2">
display:none
</div>
<div class="block-3">
display:block
</div>
</body>
</html>
نکته: استفاده از display none با استفاده از خاصیت visibility hidden متفاوت است، در هنگام استفاده از display none، لایه به کلی از صفحه حذف می شود (عرض و ارتفاع آن صفر در نظر گرفته می شود)، اما با استفاده از visibility hidden، اگرچه لایه و محتوای آن مخفی می شود، اما جای آن در صفحه باقی می ماند (عرض و ارتفاع آن در صفحه وجود دارد).

مثال و پیش نمایش آنلاین


در نمونه کد زیر ترکیبی از مقادیر پر کاربرد مربوط به خاصیت display و پیش نمایش آنلاین آن را ملاحظه می کنید.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | ویژگی display در css</title>
<!-- https://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
    line-height:20px;
}
.block-1{
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
    background:#F60;
    margin-bottom:8px;
}
.block-2{
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;;
    background:#39C;
    margin-bottom:8px;
}
.block-3{
    display:block;
    height:100px;
    width:100px;
    background:#FC0;
    margin-bottom:8px;    
}
.block-4{
    display:table;
    height:100px;
    width:300px;
    background:#F60;
    padding:4px;
}
.block-5{
    display:table-cell;
    height:100px;
    width:100px;;
    background:#39C;
}
.block-6{
    display:table-cell;
    height:100px;
    width:100px;
    background:#FC0;
}
.block-7{
    display:inline-block;
    height:100px;
    width:100px;
    background:#F60;
}
.block-8{
    display:inline-block;
    height:100px;
    width:100px;;
    background:#39C;
}
.block-9{
    display:inline-block;
    height:100px;
    width:100px;
    background:#FC0;
}
</style>
</head>
<body>
&laquo; استفاده از display:block &raquo;<br />
<div class="block-1">
display:block
</div>
<div class="block-2">
display:block
</div>
<div class="block-3">
display:block
</div>
<hr />
&laquo; استفاده از display:table &raquo;<br />
<div class="block-4">
display:table
<div class="block-5">
display:table-cell
</div>
<div class="block-6">
display:table-cell
</div>
</div>
<hr />
&laquo; استفاده از display:inline-block &raquo;<br />
<div class="block-7">
display:inline-block
</div>
<div class="block-8">
display:inline-block
</div>
<div class="block-9">
display:inline-block
</div>
</body>
</html>
پیش نمایش
sectionدسته بندی: آموزش مقدماتی » CSS
related مطالب بیشتر:
» سلکتور آی دی (ID) و کلاس (Class) در CSS
» ویژگی های Font و Text در CSS
» کاربرد ویژگی position و float در CSS
» خاصیت Background و ویژگی های آن در CSS
» کاربرد خاصیت height و width در CSS
commentنظرات (۳۰ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: TiNa
زمان: ۰۲:۳۱:۰۴ - تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
سلام
خسته نباشید
می خواستم بدونم چه طوری میشه جدول لیگ های مختلف فوتبال رو به صورت آنلاین در یک پست وبلاگ قرارداد ؟
نمی خوام این بخش در امکانات وب باشه.
یه سوال دیگه : من یه سایت رو در قسمت درج مطلب لینک کردم. آدرس آن وب سایت هم در درج لینک وارد کردم اما وقتی در صفحه وبم نمایش داده میشه و روی اون کلیک می کنم به سایت مورد نظر نمیره و ‏Error‏ میده. مشکل چیه؟!
ممنون میشم پاسخ بدید
پاسخ: 
سلام
برای درج کد در مطالب وبلاگ، هنگام ارسال مطلب در ویرایشگر، نمایش به صورت کد html را انتخاب کنید و سپس کد مورد نظر را اضافه نمائید.
در مورد اینکه چرا لینک خطا می دهد، ابتدا یک بار لینک را به صورت مستقیم در نوار آدرس مرورگر امتحان کنید، اگر Error دریافت کردید، مشکل از وبلاگ نیست، اما اگر مشکلی نداشت، باید ببینید چه کاراکتر اضافه یا کم و یا اشتباهی در آدرس لینک وجود دارد، لینک را با و بدون www و http نیز امتحان کنید.
نویسنده: TiNa
زمان: ۱۹:۴۶:۴۰ - تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
سلام
ممنون بابت راهنماییتون
درقسمت ویرایش مطلب کد را به صورت html وارد کردم ... خطا می دهد: " امکان درج فریم واسکریپیت در درج مطلب وجود ندارد."
نمیشه کاری کرد؟!!
پاسخ: 
سلام
اگر کد را خودتان آپلود کرده اید می توانید در میزبان فایل دیگری نیز امتحان کنید (آدرس برخی سایت ها در برخی سرویس دهنده ها قابل پذیرش نیستند!)، در غیر این صورت متاسفانه کار خاصی نمی توان کرد چون این موضوع به مدیریت سرویس دهنده وبلاگ ارتباط دارد.
نویسنده: CSS
زمان: ۱۸:۰۳:۲۸ - تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
سلام
من میخوام هفت هشت تا تصویر کوچک رو کنار هم در دو سطر قرار بدم از چه کدی باید استفاده کنم که تصاویر کنار هم قرار بگیرند.
پاسخ: 
سلام
به چند روش می توانید این کار را انجام دهید، یک روش استفاده از float برای تصاویر است، به فرض یک کلاس برای آنها تعریف کنید و در کلاس بنویسید:
.img{
float:right;
}
بین دو ردیف از تگ br استفاده کنید.
روش دیگر استفاده از بلاک های div و خاصیت display با مقادیر inline-block است که نمونه آن در آموزش وجود دارد، در هر بلاک یک تصویر را قرار دهید.
نویسنده: Mahan
زمان: ۰۸:۵۵:۵۴ - تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
سلام
می خواستم یه متن کوتاه رو به شکل زیرنویس های تلویزیون در مطالب ویلاگم داشته باشم. امکانش هست؟ اگه میشه راهنماییم کنید.
پاسخ: 
سلام
بله این امکان وجود دارد، لطفا به آموزش زیر مراجعه کنید.
نحوه متحرک ساختن متن با تگ marquee در HTML
نویسنده: الهه
زمان: ۲۱:۳۶:۴۷ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
سلام
یک سوال داشتم
میخواستم بدونم اگه بخوام سه پست رو در یک ردیف افقی قرار بدم باید چیکار کنم ؟
مثل این وبلاگ :
templateworld.blogfa.com
ممنون میشم اگه توضیح بدین
پاسخ: 
سلام
بدین منظور باید با CSS آشنا باشید و از خاصیت display با مقادیر inline-block و float استفاده کنید.
نویسنده: مسعود
زمان: ۱۴:۲۸:۵۵ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۵
عالی بود
نویسنده: رضا
زمان: ۱۲:۵۵:۰۸ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
ببخشید من چند تا تگ span دارم که همدیگر رو همپوشانی می کنن ولی اندازهاشون متفاوته چطور می تونم مشخص کنم کدوم تگ رو و کدوم تگ زیر قرار بگیره
پاسخ: 
برای این کار می توانید از خاصیت z-index در CSS استفاده کنید، هر چه مقدار z-index برای یک عنصر بیشتر باشد، آن عنصر در سطح بالاتری نمایش داده می شود، مثال:
<style type="text/css">
.leve1-1{
z-index:999;
}
.level-2{
z-index:998;
}
</style>
نویسنده: رضا
زمان: ۱۶:۱۴:۴۴ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
ممنون خدا خیرتون بده خیلی تو این مسئله گیر کرده بودم
یه سوال دیگه داشتم می خواستم بدونم وقتی ما اندازه ی یه تگ span رو با px تعریف می کنیم ایا در مانیتورهای مختلف به یک شکل نمایش داده میشه چون ممکنه با مانیتور دیگه ست نشه و عناصر صفحه بهم بریزن ایا چنین اتفاقی ممکنه بیفته و راه حلش چیه؟
پاسخ: 
مقداردهی پیکسلی اگر برای همه عناصر رعایت شده باشد، نتیجه در همه مانیتورها به یک اندازه خواهد بود هرچند ممکن است در مانیتورهای کم عرض، اسکرول افقی داشته باشید و در مانیتورهای عریض، حاشیه های بیشتر، اما به این دلیل به هم ریختگی در ساختار قالب نخواهید داشت.
نویسنده: میلاد
زمان: ۱۰:۳۳:۵۶ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۵
در سایت mrled.cn یک عکس در سمت چپ سایت برای چت وجود دارد که با پایین آمدن در سایت آن هم پایین می آید.
چطور باید به عکس کد بدم که به این شکل در آید؟
با تشکر
پاسخ: 
این یک کد جاوا اسکریپتی آماده است و باید در وب به دنبال آن باشید (عبارت "کد منوی متحرک" را جستجو کنید).
نویسنده: مهسا
زمان: ۱۱:۵۰:۴۳ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
سلام. من چندین div دارم که روی هر کدام از div ها که کلیک کنم باید به صفحه ای دیگر برود. تا اینجاش که بلدم اما یه مشکلی هست استادم گفته باید از روش display استفاده بشه بطوریکه هرقسمت از div که کلیک کنم لینک بشه به صفحه ای دیگه راهنمایی میخوام.
با تشکر
پاسخ: 
سلام
سوالتان واضح نیست!
اگر می خواهید چند div در کنار هم یا درون div دیگری باشند، از diplay با مقادیر inline-block استفاده کنید، اگر می خواهید درون div لینک داشته باشید، به تگ a درون بلاک div خاصیت display با مقادیر block و ارتفاع و عرض اختصاص دهید.
نویسنده: سعید
زمان: ۰۰:۱۶:۵۷ - تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
سلام
خسته نباشید!!!
واقعا نسبت به مطالب بقیه وبسایت ها کامل و دقیق بود تشکر
و با اجازه ادمین:
فکر کنم کد زیر به کار مهسا خانوم بیاد...
<div class="division" style="background-color:red;">
<a href="http://www.bing.com" class="link"></a>
</div>
<div class="division" style="background-color:blue;">
<a href="http://www.yahoo.com" class="link"></a>
</div>
<div class="division" style="background-color:green;">
<a href="http://www.googl.com" class="link"></a>
</div>
/*-------------------------------css-----------------------*/
.division{width:100px ; height:100px;float:left;margin:5px}
.link {display:block ; width:100% ; height:100%}
پاسخ: 
سلام
تشکر از مشارکت و یاری شما.
نویسنده: sina
زمان: ۱۸:۱۴:۰۳ - تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
سلام من یه عکس به اندازه ی 50px در 50px دارم حالا میخوام این عکسو grid بندی کنم مثل جدول مختصات طوری که هر پیکسل عکس یه خونه بشه میشه کمکم کنید.
پاسخ: 
سلام
این کار به نوشتن کد جاوا اسکریپت + CSS و محاسبات نیاز دارد که کار زمانبری است.
نویسنده: مژگان
زمان: ۱۲:۱۶:۵۹ - تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۶
سلام
لیست تگهایی که اینلاین هستند و لیست تگهایی که بلاک هستند رو میخوام.
مثلا میدونم که تگ p بلاک هست و تگ span اینلاین. میشه پر کاربرد هاش رو برام بذارید؟
پاسخ: 
سلام
لیست خاصی وجود ندارد!، عملا چند تگ div، span و p هستند که بیشترین کاربرد را در فرمت بندی و نمایش متن دارند، ضمن اینکه خصوصیات اولیه این تگ ها با استفاده از CSS قابل تعییر است.
نویسنده: مژگان
زمان: ۱۰:۴۰:۰۴ - تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
سلام
ببخشید میدونم برای مطرح کردن این سوال جای مناسبی انتخاب نکردم آخه سرچ کردم صفحه ای در این رابطه نبود.
من هرچی گشتم مطلبی راجع به پاسخگو و مدیا کوئری پیدا نکردم. من میخوام که صفحه سایتم responsive باشه میشه راهنماییم کنین. ممنون
پاسخ: 
سلام
Responsive یک شیوه نوین طراحی قالب در وب، بیشتر با هدف سازگاری نحوه نمایش سایت با دستگاه های تلفن همراه، تبلت ها و... است، در این شیوه از قابلیت media screen در CSS3 استفاده می کنیم که برای کار با آن داشتن حداقل تجربه در طراحی قالب های عادی ضروری است، متاسفانه این شیوه خیلی مورد استقبال طراحان حرفه ای قرار نگرفته، مواردی از قبیل بحث سازگاری با مرورگرهای مختلف، بحث محدودیت های این سبک طراحی در ایجاد رابط کاربری مناسب، زمانبر بودن این شیوه، عدم نیاز و الزام واقعی به استفاده از این شیوه (سایت های معمولی نیز با کمی تفاوت در تلفن های همراه، تبلت ها و... قابل مشاهده و استفاده هستند) و... باعث می شود طراحی قالب های Responsive خیلی توجیه منطقی نداشته باشد و در عمل بیشتر سلیقه ای و شاید برای جلوه جالب آن استفاده شود!
در هر صورت این موضوع نیاز به ارائه آموزش های مفصل و جداگانه دارد که شاید با جستجو (انگلیسی یا فارسی) در وب به مطالبی دست پیدا کنید.
نویسنده: حسین
زمان: ۰۹:۱۴:۴۹ - تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
با عرض سلام و خسته نباشید بنده میخوام یک عنصر رو مخفی کنم ولی در این عنصر یک div دیگر هست که میخوام اون بیاد پایین تر و در هیدر قالبم جای بگیره چیکار باید بکنم؟؟
پاسخ: 
سلام
حل اینگونه مشکلات نیازمند آشنایی شما با CSS و ویرایش کدهای HTML قالب وبلاگ است، متاسفانه راه حل کوتاهی وجود ندارد!
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مواردی که به کلی خارج از موضوع این مطلب هستند را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم، غیرضروری و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ کوتاه و مختصر داده خواهد شد!
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- تمام یادداشت ها بررسی و برای هر کاربر زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.

6 × 6
 refresh
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
form Oliver
در:
چطوری دستور background رو برای جدلمون عکسش رو تنظیم کنیم و بهش طول و عرض بدیم
۱۶:۰۷:۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

form محمد
در:
با عرض سلام ببخشید چطوری میتونم واسه اشتراک کاربر انقضا بزارم مثلا یک ماه داخل دیتابیس ردیف تایم رو درست کردم البته تاریخ رو تبدیل...
۱۹:۱۴:۵۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

form آیدا
در:
سلام من در حال طراحی با html هستم اما طبق فیلم آموزشی پیش میرم از یه جایی به بعد هم تغییرات اعمال نمیشه...
۲۲:۴۷:۴۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

form علی
در:
سلام اگه میشه یه تکه کدی بفرستید که کاربر نتونه عکس مورد نظر رو دانلود کنه و با نگه داشتن روی عکس فقط لینکو ببینه...
۰۹:۳۰:۴۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

form sina2000
در:
با سلام و خسته نباشید طبق کد زیر استفاده میگه متغیر Pdc برای PDO است لطفا نمونه کد برای لایبرری...
۱۵:۰۳:۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

form محمد امین
در:
سلام ممنون از مطلبتون ببخشید من یه سایتی با شی گرایی کامل زدم الان میخوام آدرسشو بهینه کنم آدرس الان من به این صورته:...
۱۸:۲۸:۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

form ترنم
در:
سلام وقتتون بخیر ببخشید من کدهای مربوط منو و زیر منو رو نوشتم ولی موقع اجرا منوی اصلی رو میاره ولی زیر منوها رو...
۱۱:۰۶:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

form ا
در:
سلام چرا وقتی مطالب مربوط که تو وبلاگم هست رو جستجو میکنم نمیاره ؟؟؟
۲۰:۳۱:۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

form amir
در:
سلام من اگه بخوام با وارد کردن یه id داخل یک text کل اون ردیف پاک بشن باید چه کنم مثلا یک text دریافت میکنم...
۰۱:۴۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

form محمدباقر حسیبیان
در:
من این مشکل برام پیش اومده که موقع ورود به پروژه م توی لوکال هاست wamp صفحه سفیده و هیچی رو نشون نمیده و کد...
۱۶:۴۲:۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

form ...
در:
سلام دو سایت نوشته ای مربوط به من رو چند سال قبل لینک دانلود قرار دادن من ازشون خواستم بردارنش ولی اینکارو نکردن سایت...
۱۷:۲۶:۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

form مجتبی
در:
سلام میشه یک کد جاوا رو به php تبدیل کرد تا لود سایت سریع تر بشه؟
۱۳:۰۴:۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

form متین
در:
سلام ؛ من تازه شروع به یادگیری کردم ؛ مطلب بسیار کاربردی بود ؛ ممنون از شما دوست عزیز.
۰۱:۵۰:۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

form mahdi
در:
سلام استاد عزیز و گرامی امیدوارم که حالتون خوب باشه ، اگه براتون ممکنه لطفا یه آموزش خوب در زمینه وردپرس بهم معرفی کنید ،...
۲۱:۴۸:۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

form امید
در:
در برنامه نویسی کاربر با چه دستوری میتواند به صفحه اصلی برگردد
۱۹:۰۶:۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
form ali
در:
با سلام من یک پروژه طراحی کردم میخوام که وقتی کاربر روی ادامه مطلب کلیک کرد در خود صفحه بقیه مطالب را ببینه...
۱۸:۴۷:۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
form علی
در:
سلام و تشکر از زحمات ارزشمند شما احتراما بنده امروز از یک شماره تلفن ثابت از طریق یک رایانه و یک موبایل به طور...
۱۸:۰۱:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
form oscar
در:
درود. اگر بخوایم در نمایش تاریخ و زمان که به صورت لحظه ای خودش در صفحه رفرش میشه، فقط عبارت " Mon Jun 22 2020...
۱۵:۵۹:۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
form علی
در:
با سلام چطور میشه فقط یک صفحه مورد نظرمون رفرش بشه نه همه صفحات سایت
۰۰:۰۳:۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
form Farzad
در:
الان وقتی فایل رو میخواد دانلود بکنه از خودش فایل میسازه ، به این صورت یعنی بعد از پوشه file هر پوشه ای باشه...
۱۸:۵۶:۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
form Farzad
در:
سلام ، خسته نباشید من فایل هایی که در هاست میزارم به این شکل هست: یعنی مشخص نیست فایل ها تو چه پوشه...
۱۳:۳۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
form شیما طیبی
در:
سلام خیلی مطلب مفیدی بود . همیشه به وبلاگ نویسی به چشم یه کار خسته کننده نگاه میکردم ولی خب یه مقدار نظرم تغییر کرد....
۲۳:۵۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
form احسان
در:
سلام من یک کد اسکریپت دارم که به صورت عددی تبدیل شده است. میخواستم بپرسم چطوری میتونم اسکریپت به حالت اولیه نوشته شده برگردانم و...
۲۱:۰۲:۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
form علی
در:
ممنون از پاسختون اما روش بالا جهت دانلود فایل کاربرد داره . من میخواستم به صورت استریم ویدئو پخش بشه اما آدرس مستقیم ویدئو...
۰۰:۳۷:۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
form محمد
در:
سلام مجدد ببخشید طبق فرمایش شما من در دیتابیس جدولی ساخته بودم فقط مشکلم اینجاست چطوری میتونم توسط کوکی یا سیشن با تابع دیت انقضا...
۲۲:۳۸:۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
form محمد
در:
با عرض سلام ببخشید چطوری میشه واسه اشتراک خریدن زمان ۱ ماهه گذاشت که بعد از گذشت ۱ ماه پیام بده دوباره اشتراک تهیه کنید...
۱۳:۱۳:۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
form ehsan
در:
سلام و خسته نباشید. من قالب جدید تهیه کردم ولی ایکن هاش کار نمیکنن. اگه وبلاگم نگا کنین متوجه میشین. ایکن شبکه های اجتماعی...
۱۷:۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
در انتظار بررسی: ۰