پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

Thursday, July 18, 2024 GMT +3:30

آموزش کاربردی عبارات با قاعده (Regular Expressions)

web-regular-expressions

یکی از پیچیده ترین و در عین حال پرکاربردترین مباحث در زبان های برنامه نویسی و به طور خاص برنامه نویسی وب (PHP، JavaScript و...) بحث نحوه نوشتن و استفاده از دستورات عبارات با قاعده - Regular Expressions (به اختصار Regex یا Regexp) است، عبارات باقاعده یا منظم به توالی کاراکترهای خاص جهت ایجاد یک الگو (Pattern) مشخص گفته می شود که در موقعیت های مختلف برنامه نویسی مانند اعتبارسنجی ورودی ها یا پیدا کردن و جایگزینی مقادیرخاص در داده های متنی کاربرد دارند، برنامه نویس با تعریف یک الگوی معنی دار از عبارات باقاعده و درج آنها در توابع و متدهایی که می توانند این عبارات را درک کنند بخش خاصی از رشته متنی را استخراج یا تطابق رشته ورودی با الگوی مد نظر را بررسی می کند، به طور مثال در وب برای اعتبارسنجی صحت آدرس ایمیل ارسال شده از فرم ثبت نام می توانیم ورودی کاربر را با الگوی یک آدرس ایمیل کامل تطابق دهیم، البته نحوه نوشتن الگو و استفاده صحیح از کاراکترها در دستورات عبارات باقاعده حداقل در مرحله شروع آموزش Regex پیچیدگی هایی دارد که در مطلب پیش رو سعی کرده ایم در حد امکان مختصرو مفید همراه با مثال های کاربردی مباحث را ساده و قابل درک بیان کنیم.

مفهوم عبارات با قاعده (Regular Expressions)


اگر بخواهیم یک تعریف مختصر از عبارات با قاعده - Regular Expressions (به اختصار Regex یا Regexp) در دنیای کامپیوتر و برنامه نویسی ارائه کنیم، می توان گفت روش ها و قواعدی مبتنی بر تعریف الگوی متنی از توالی کاراکترها هستند که برای استخراج یا بررسی وجود یک مقدار (عددی، متنی و...) در رشته متنی مد نظر به کار می روند، در واقع این قواعد بر مبنای اصول خاص بخش بخصوصی از یک رشته متنی یا عددی را با توجه به هدف و الگوی تعریف شده ما بررسی یا استخراج می کنند که در محاسبات دقیق والگوریتم های پیچیده بسیار کاربردی خواهد بود، استفاده از عبارات با قاعده معمولا در چارچوب های مشخصی که توانایی پردازش آنها را داشته باشند انجام می شود، به طور مثال در توابع خاص زبان های برنامه نویسی، دستورات htaccess، قسمت جستجو و جایگزینی (Find & Replace) برنامه هایی که از این قواعد پشتیبانی می کنند و...، به عبارت دیگر صرف قرار دادن مستقیم کاراکترها در بخش های مختلف کدهای برنامه نتیجه خاصی ندارد.

عبارات با قاعده چگونه نوشته می شوند؟


پس از آشنایی با مفهوم Regular Expressions، سوالی که به ذهن می رسد این است که عبارات با قاعده چگونه نوشته می شوند؟ در پاسخ باید گفت که دستورات در این روش از طریق توالی علامت ها، کلمات، حروف یا کاراکترهای خاصی (مانند [] () + \ *? | , w \W\ 0-9 a-z و...) که هر کدام مفهوم ویژه ای دارند، تعریف می شوند، در واقع از کنار هم قرار گرفتن این علامت ها، دستور ویژه ای شکل گرفته و قسمت خاصی از رشته مورد نظر استخراج یا بررسی می شود، چند مثال کاربردی:
- بررسی وجود یک کلمه خاص در یک رشته متنی در PHP
فرض کنید می خواهیم وجود کلمه php را در متن "php is easy and powerful" بررسی کنیم، در این صورت با استفاده از تابع preg_match خواهیم نوشت:
<?php
$str = 'php is easy and powerful';
echo preg_match('/php/', $str);
?>
خروجی کد بالا برابر با 1 خواهد بود، البته 1 در اینجا یعنی کلمه مورد نظر در عبارت وجود دارد (1 معادل TRUE است)، حال اگر کلمه php را با حروف بزرگ در دستور بالا قرار دهیم، نتیجه صفر خواهد بود، مگر اینکه یک کاراکتر با قاعده (در ادامه خواهیم دید که این کاراکتر را modifier یا تغییر دهنده می نامند) دیگر به دستورمان اضافه کنیم که بزرگ یا کوچک بودن حروف را نادیده بگیرد، این کاراکتر حرف i به معنی incasesensitive یا غیر حساس به حروف بزرگ و کوچک است:
<?php
$str = 'php is easy and powerful';
//echo preg_match('/PHP/', $str); //نتیجه 0 خواهد بود
echo preg_match('/PHP/i', $str); //نتیجه 1 خواهد بود
?>
- بررسی یک رشته متنی برای حرف a-z و اعداد 0-9 در JavaScript
در این مثال می خواهیم رشته متنی را در JavaScript بررسی کنیم و ببینیم آیا تنها شامل حروف a-z، اعداد 0-9 و فضای خالی است یا خیر، خواهیم نوشت:
<script type="text/javascript">
var str = 'Regex is so Simple!!';
var reg = /^[0-9A-Za-z ]*$/;
if(reg.test(str)){
    alert('مقادیر معتبر است');
}
else{
    alert('مقادیر معتبر نیست');    
}
</script>
کد بالا پیام "مقادیر معتبر نیست" را نمایش خواهد داد، دلیل آن وجود دو علامت !! در رشته متنی است، برای اینکه کاراکترهای مجاز بیشتری به مقایسه عبارات با قاعده اضافه کنیم، کد بالا را به شکل نمونه زیر تغییر می دهیم:
<script type="text/javascript">
var str = 'Regex is so Simple!!';
var reg = /^[0-9A-Za-z!&@\.\$%\\\-,\(\):;` ]*$/;
if(reg.test(str)){
    alert('مقادیر معتبر است');
}
else{
    alert('مقادیر معتبر نیست');    
}
</script>
نکته: در دستورات چند کاراکتر خاص مانند ^، $، *، + و... را ملاحظه می کنید که در ادامه به صورت جزئی تر در مورد آنها خواهیم گفت.
- نوشتن یک RewriteRule در htaccess
فرض کنید لینک داینامیکی به صورت index.php?user=2740 داریم که می خواهیم با استفاده از mod rewrite در htaccess آن را به صورت user/2740 دریافت کنیم، در این صورت در فایل htaccess خواهیم نوشت:
RewriteEngine On
RewriteRule ^user/([0-9]+) /index.php?user=$1 [NC,L]
ملاحظه می کنید که در اینجا نیز عبارات با قاعده بسیار کاربرد دارند.

مفهوم و کاربرد کاراکترهای دستورات با قاعده


همان طور که دیدیم، دستورات در عبارات با قاعده با استفاده از حروف و کاراکترهای خاصی که در صفحه کلید کامپیوترمان وجود دارد نوشته می شوند، اما مسلما بدون رعایت اصول خاص (syntax) و درک مفهوم این کاراکترها، عملا از نوشتن یا تفسیر صحیح این دستورات ناتوان خواهیم بود، لذا در ادامه به صورت موردی با این موارد و کاربرد آنها آشنا خواهیم شد.

حروف (لاتین)


اولین و ساده ترین مواد اولیه ای که در یک دستور Regex به کارمان می آید حروف ...abcd هستند، یعنی با قرار دادن آنها در یک دستور با قاعده، توالی از رشته متنی که شامل این کاراکترها باشد، انتخاب می شود، مثال:
<?php
$str = 'abcdefg';
$check = preg_match('/abc/', $str);
echo $check;
?>
خروجی کد بالا عدد 1 خواهد بود، چون توالی عبارت abc در رشته abcdefg وجود دارد.
نکته: الزامی به رعایت ترتیب الفبایی نیست، مهم این است که توالی قسمت Regex در رشته متنی وجود داشته باشد.

اعداد


اعداد 0 تا 9 و ترکیب آنها، دومین موادی است که می توانیم در یک دستور با قاعده از آنها استفاده کنیم، کاربرد ساده این کاراکترها مانند مثالی است که پیش تر ملاحظه کردیم:
<?php
$str = '314276539';
$check = preg_match('/427/', $str);
echo $check;
?>
که خروجی برابر 1 خواهد بود.

کاراکتر . (هر کاراکتری)


کاراکتر بعدی که در عبارات با قاعده کاربرد دارد، نقطه یا dot است که به معنی هر کاراکتری (به جزء خط جدید) است، به طور مثال:
<?php
$str = 'Regex is not too difficult!';
$check = preg_match('/Re.ex/', $str);
echo $check;
?>
خروجی کد بالا عدد 1 خواهد بود، اگرچه ما در دستور با قاعده از عبارت Re.ex استفاده کرده ایم، اما همان طور که گفتیم، نقطه در این دستورات شامل هر کاراکتری (به جزء خط جدید) می شود.
نکته: زمانی که بخواهیم کاراکتر نقطه از حالت دستوری (یعنی حالتی که شامل همه کاراکترها می شود) خارج و صرفا در نقش یک حرف (در نقش نقطه یا به اصطلاح literal) ظاهر شود، باید با یک بک اسلش (\) آن را درج کنیم، به این صورت اثر آن به عنوان یک کاراکتر دستوری از دست می رود، مثال:
<?php
$str = 'Regex is not too difficult!';
$check = preg_match('/Re\.ex/', $str);
echo $check;
?>
که کد بالا خروجی 0 را چاپ می کند، چون .\ تنها شامل خود نقطه می شود نه کاراکتر دیگری (به عبارت دیگر اگر در رشته متنی، Regex برابر Re.ex بود، بررسی بالا عدد 1 را چاپ می کرد).

کاراکتر [ ] (دست کم یک کاراکتر)


قلاب، کروشه یا bracket کاراکتر دیگری است که در دستورات با قاعده بسیار کاربرد دارد، این کاراکتر در حالت دستوری جزء علامت های محدود ساز است و تنها کاراکترهای خودش را شامل می شود (در حالت عادی حساس به حروف بزرگ و کوچک)، به فرض [a] تنها شامل رشته ای می شود که دست کم حرف a در آن به کار رفته باشد، چند نمونه از کاربرد این علامت:
[a] - شامل رشته ای می شود که دست کم a در آن به کار رفته باشد، مانند abcd، bacd، aaab و... (به طور مثال شامل bcd، 123، bbbb و... نمی شود).
[zxn] - شامل رشته ای می شود که دست کم z یا x یا n در آن به کار رفته باشد، مانند zxn، regex، zend و... (به طور مثال شامل ZXN، abc، 123 و... نمی شود).
[a-z] - شامل رشته ای می شود که دست کم حروف a تا z (الفبای انگلیسی با حروف کوچک) در آن به کار رفته باشد، مانند Php، javascript، Bbbb و... (به طور مثال شامل 1@2،  JAVASCRIPT، 123 و... نمی شود).
[A-Z] - شامل رشته ای می شود که دست کم حروف A تا Z (الفبای انگلیسی با حروف بزرگ) در آن به کار رفته باشد، مانند PHP، JavaScript، BBBB و... (به طور مثال شامل abc، 123، aa و... نمی شود).
[0-9] - شامل رشته ای می شود که دست کم اعداد 0 تا 9 در آن به کار رفته باشد، مانند 49CC، 222، b123 و... (به طور مثال شامل abcd، p%@&*، aa و... نمی شود).
[abct-z] - شامل رشته ای می شود که دست کم حرف a یا b یا c یا t تا z در آن به کار رفته باشد (دقت کنید که در اینجا چون توالی حروف انگلیسی بهم خورده است، علامت - از حرف t به بعد را شامل می شود)، مانند You، bb، abc و... (به طور مثال شامل Yo، 142، de و... نمی شود).
نکته 1: همان طور که در دستورات بالا ملاحظه کردید، علامت - یک کاراکتر همراهی کننده در عبارات با قاعده (یعنی در کنار سایر علامت ها استفاده می شود) و به معنی "تا" است.
نکته 2: علامت - در صورتی که در ابتدا یا انتهای دستور قرار گیرد، خاصیت دستوری خود را از دست می دهد، به طور مثال [az-] شامل a یا z یا علامت - می شود (همچنین [-az]).
نکته 3: علامت [ یا ] چنانچه بلافاصله بعد از اولین قلاب قرار گیرد، حالت دستوری خود را از دست می دهد، به طور مثال [zxn[] شامل z یا x یا n و یا علامت [ می شود.

کاراکتر [ ^] (به جزء کاراکتر)


در کنار کاراکتر قلاب، کاراکتر قلاب و علامت ^ وجود دارد که برعکس حالت معمول، به معنی هر کاراکتری به جزء آنچه درون قلاب تعریف شده است می باشد، به فرض [a^] شامل رشته ای می شود که به جزء حرف a، کاراکتر دیگری در آن باشد (اگر تنها حرف a باشد، نتیجه FALSE خواهد بود)، یا [acd^] شامل رشته ای می شود که به جزء حروف a و c و d، کاراکتر دیگری نیز داشته باشد، به چند مثال توجه کنید:
[a^] - شامل رشته ای می شود که به جزء a، کاراکتر دیگری در آن به کار رفته باشد، مانند abcd، bacd، aaab و... (به طور مثال شامل aaaa، a، aa و... نمی شود).
[zxn^] - شامل رشته ای می شود که به جزء z و x و n، کاراکتر دیگری در آن به کار رفته باشد، مانند ZXN، regex، zend و... (به طور مثال شامل zxn، xnnn، zzz و... نمی شود).
[a-z^] - شامل رشته ای می شود که به جزء حروف a تا z (الفبای انگلیسی با حروف کوچک)، کاراکتر دیگری در آن به کار رفته باشد، مانند Php، Javascript، bbbb1 و... (به طور مثال شامل php، javascript، bbbb و... نمی شود).
[A-Z^] - شامل رشته ای می شود که به جزء حروف A تا Z (الفبای انگلیسی با حروف بزرگ)، کاراکتر دیگری در آن به کار رفته باشد، مانند Php، JavaScript، BBBb و... (به طور مثال شامل PHP، JAVASCRIPT، BBBB و... نمی شود).
[0-9^] - شامل رشته ای می شود که به جزء اعداد 0 تا 9، کاراکتر دیگری در آن به کار رفته باشد، مانند 49CC، 22%، b123 و... (به طور مثال شامل 000، 222، 123 و... نمی شود).
[abct-z^] - شامل رشته ای می شود که به جزء حرف a و b و c و t تا z (با حروف کوچک)، کاراکتر دیگری در آن به کار رفته باشد، مانند You، b&b، ab1c و... (به طور مثال شامل u، bb، abc و... نمی شود).
نکته: به حساس بودن دستورات به حروف بزرگ و کوچک دقت کنید.

کاراکتر ^ (شروع)


علاوه بر استفاده از کاراکتر ^ (hat) در درون قلاب، این کاراکتر به تنهایی نیز در دستورات مربوط به عبارات با قاعده کاربرد فراوان دارد، علامت ^ (خارج از قلاب و در شروع دستور) به معنی نقطه شروع یک رشته است، به طور مثال دستور bcd^ به معنی هر عبارتی است که از ابتدا با bcd شروع شده باشد، لذا رشته bcde را شامل می شود، اما abcd را خیر (چون عبارت اول دقیقا با bcd شروع شده اما عبارت دوم با abc)، چند مثال:
<?php
$str = 'php is easy and powerful!';
$check = preg_match('/^php/', $str);
echo $check;
?>
خروجی دستور بالا برابر 1 یا TRUE خواهد بود، چون عبارت دقیقا با php شروع شده، اما اگر مثال به صورت زیر بود:
<?php
$str = 'why php is easy and powerful?!';
$check = preg_match('/^php/', $str);
echo $check;
?>
خروجی برابر 0 یا FALSE خواهد بود، چون در دستور تنها رشته ای را در نظر گرفته ایم که از شروع با عبارت php باشد، در حالی که شروع رشته ما با عبارت فرضی why است.
نکته: همان طور که پیش از این ملاحظه کردید، کاربرد علامت ^ درون قلاب با حالت عادی متفاوت است.

کاراکتر $ (پایان)


در کنار علامت ^ (نقطه شروع رشته)، از علامت $ (dollar) برای تعیین نقطه پایان یک عبارت استفاده می شود، به طور مثال دستور $bcd به معنی هر عبارتی است که در انتها به bcd ختم شود، لذا رشته abcd را شامل می شود، اما bcde را خیر (چون عبارت اول دقیقا به bcd ختم شده اما عبارت دوم به cde)، چند مثال:
<?php
$str = 'PHP for Web';
$check = preg_match('/Web$/', $str);
echo $check;
?>
خروجی دستورات بالا عدد 1 خواهد بود، چون رشته مورد بررسی ما دقیقا به عبارت Web ختم شده، اما اگر رشته به صورت فرضی زیر بود:
<?php
$str = 'PHP for Web?!';
$check = preg_match('/Web$/', $str);
echo $check;
?>
نتیجه برابر 0 می شد، چون عبارت به web ختم نشده بلکه به علامت ?! ختم شده است.
نکته: در کدنویسی حرفه ای و پیشرفته، معمولا از ترکیب پیچده تری از این دستورات ساده استفاده می شود، اما قواعد و اصول کار به همین صورت است.

کاراکتر { } (تعداد تکرار)


در دستورات عبارات با قاعده از علامت {} (آکولاد یا brace) برای مشخص کردن تعداد تکرار یک کاراکتر استفاده می شود، به طور مثال {3}a شامل عبارتی می شود که a در آن سه بار به صورت متوالی تکرار شده باشد، به فرض aaa، عدد داخل {} اگر به صورت تکی باشد، نمایانگر تعداد حداقل تکرار متوالی است، به فرض {5} یعنی الزاما باید حداقل 5 بار متوالی یک کاراکتر تکرار شده باشد، اما اگر به صورت دو قسمتی باشد (به طور مثال {1,3})، عدد اول حداقل تکرار و عدد دوم حداکثر را نشان می دهد، یعنی حداقل 1 بار و حداکثر سه بار تکرار را شامل می شود، به مثال زیر توجه کنید:
<?php
$str = 'bbb';
$check = preg_match('/^b{1,3}$/', $str);
echo $check;
?>
خروجی مثال بالا عدد 1 خواهد بود، چون رشته با حرف b شروع شده، حرف b از یک تا سه بار در آن تکرار شده و نهایتا نیز به b ختم شده، اما اگر همین دستور را به شکل زیر تغییر دهیم:
<?php
$str = 'bbbb';
$check = preg_match('/^b{1,3}$/', $str);
echo $check;
?>
نتیجه برابر 0 خواهد بود، چرا که حرف b چهار بار متوالی در رشته تکرار شده، در حالی که در دستور ما 1,3 بار مد نظر است.
دقت کنید که علامت {} در حالت عادی تنها یک کاراکتر یا مجموعه ای از کاراکترهای قبل از خود را بررسی می کند، به طور مثال در دستور {1,3}web، تنها تکرار حرف b مورد نظر است، نه کل عبارت، به مثال زیر توجه کنید:
<?php
$str = 'webbbb';
$check = preg_match('/^web{1,3}$/', $str);
echo $check;
?>
نتیجه دستور بالا 0 یا FALSE خواهد بود، چون تکرار حرف b بین یک تا سه بار مد نظر است، اما این حرف چهار بار متوالی در رشته مورد بررسی تکرار شده است.
نکته: تعین عدد دوم در برخی زبان های برنامه نویسی مانند JavaScript اختیاری است، لذا اگر به فرض دستور را به شکل {,1}web استفاده کنید، یعنی حداقل یک و حداکثر هر تعدادی را شامل می شود (حداکثری ندارد)، مثال:
<script type="text/javascript">
var str = 'webbbb';
var reg = /^web{1,}$/;
if(reg.test(str)){
    alert('مقادیر معتبر است');
}
else{
    alert('مقادیر معتبر نیست');    
}
</script>
که پیغام "مقادیر معتبر است" را نمایش خواهد داد، چون حداکثر تکرار را تعیین نکرده ایم.

کاراکتر * (صفر تکرار یا بیشتر)


علامت * (star یا ستاره)، کاراکتر دیگری است که در عبارات با قاعده کاربرد دارد، این کاراکتر به معنی صفر تکرار یا بیشتر است، به طور مثال  *a شامل رشته ای می شود که حرف a در آن صفر بار یا به دفعات بیشتری تکرار شده باشد، یا به طور مثال دستور *ab^ شامل رشته ای می شود که با a شروع شده و حرف b در آن صفر بار یا بیشتر تکرار شده باشد، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$str = 'book';
$check = preg_match('/[ab]c*/', $str);
echo $check;
?>
خروجی دستور بالا برابر 1 خواهد بود، چون [ab] یعنی یا حرف a یا حرف b در رشته باشد، و در قسمت دوم دستور نیز صفر تکرار یا بیشتر حرف c مد نظر بوده که عملا تاثیری در عبارت با قاعده ما ندارد، اما اگر همین دستور به صورت زیر بود:
<?php
$str = 'book';
$check = preg_match('/[ad]c*/', $str);
echo $check;
?>
نتیجه برابر 0 یا FALSE خواهد بود، چون در قسمت اول دستور یعنی [ad]، وجود کاراکتر a یا d در رشته مد نظر است، اما چنین کاراکترهایی در book وجود ندارد.

کاراکتر + (یک تکرار یا بیشتر)


علامت + (plus یا به اضافه)، کاربردی مشابه * دارد،  با این تفاوت که در اینجا حداقل یک بار تکرار نیاز است، به عبارت دیگر این علامت نمایانگر یک بار تکرار یا بیشتر است، به طور مثال +a شامل رشته ای می شود که حداقل یک a در آن وجود داشته باشد، یا +550 شامل عددی می شود که حداقل یک صفر در آن به کار رفته باشد، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$str = 'web.a.55';
$check = preg_match('/^[a-z]{3}\.[abc]+\.[0-9]{1}/', $str);
echo $check;
?>
خروجی کد بالا 1 یا TRUE خواهد بود، چون بر طبق دستور مد نظر ما، رشته باید با a-z به تعداد 3 کاراکتر شروع شده، سپس یک نقطه داشته باشد و بعد از نقطه، یک یا بیشتر کاراکتر a یا b یا c داشته باشد، سپس یک نقطه و در نهایت به عدد 0 تا 9 برسد (چون از علامت $ استفاده نکرده ایم، مابقی رشته بررسی نمی شود)، اما اگر علامت $ را در انتهای دستور بالا اضافه کنیم، نتیجه 0 یا FALSE خواهد بود، چون تعداد 1 عدد در انتها مد نظر ما است، اما 55 شامل دو عدد است.

کاراکتر ? (اختیاری)


علامت ? (question mark یا سوال) در عبارات با قاعده کاربرد به خصوصی دارد، از این نشان برای اختیاری (optional) کردن کاراکتر قبل از آن استفاده می شود، به طور مثال jpe?g هم شامل jpg می شود و هم شامل jpeg، چون بعد از حرف e علامت ? قرار گرفته و لذا بود یا نبود این حرف اختیاری است، به مثال زیر توجه کنید.
فرض کنید آدرس فایلی به صورت زیر است:
../upload/image.jpg
اکنون می خواهیم نام فایل را بدون پسوند از آدرس بالا استخراج کنیم، بدین منظور پارامتر دومی به تابع preg_match اضافه کرده و Regex زیر را می نویسیم.
^\.\.\/upload\/(.*)\.jpe?g$
شکل کامل کد ما به صورت زیر خواهد بود.
<?php
$str = '../upload/image.jpg';
$check = preg_match('/^\.\.\/upload\/(.*)\.jpe?g$/', $str, $match);
echo $check;
print_r($match);
//echo $match[1];
?>
خروجی قسمت echo کد بالا عدد 1 یا مقادیر Boolean آن برابر TRUE خواهد بود، اما اگر با print_r از متغیر match (که خروجی تابع preg_match به صورت یک آرایه است) خروجی بگیریم، نتیجه به شکل زیر خواهد بود.
Array
(
    [0] => ../upload/image.jpg
    [1] => image
)
نکته 1: در عبارت با قاعده بالا، کاراکتر جدید () به کار رفته که در ادامه در مورد آن خواهیم گفت.
نکته 2: به عملکرد خنثی سازی علامت \ توجه کنید (برای خارج کردن کاراکتر . و / از حالت دستوری، از \ استفاده شده).

کاراکتر ( ) (ساخت گروه)


اگرچه علامت () (parenthesis یا پرانتز) در کاربردهای عادی مفهوم مشخصی دارد، اما این علامت در عبارات با قاعده طور دیگری تفسیر می شود و نمایانگر گروهی از توالی ها (pattern) است، به زبان ساده هر آنچه در بین () قرار گیرد به عنوان یک مجموعه دستور قابل استفاده است که در برخی توابع و دستورات به کار می رود، به طور مثال کد زیر در حالت عادی برای کلید 1 آرایه match چیزی چاپ نمی کند:
<?php
$str = 'image22.jpg';
$check = preg_match('/[a-z]+[0-9]*\.jpe?g$/', $str, $match);
echo $check;
print_r($match);
//echo $match[1];
?>
نتیجه قسمت print_r کد بالا:
Array
(
    [0] => image22.jpg
)
اما اگر همین کد را به صورت زیر ویرایش کنیم:
<?php
$str = 'image22.jpg';
$check = preg_match('/([a-z]+[0-9]*)\.jpe?g$/', $str, $match);
echo $check;
print_r($match);
//echo $match[1];
?>
خروجی قسمت print_r به صورت زیر خواهد بود:
Array
(
    [0] => image22.jpg
    [1] => image22
)
ملاحظه می کنید که دستورات داخل () به عنوان یک گروه خاص پردازش شده و نتیجه در یک کلید مجزا به خروجی ارسال شده است.
حال فرض کنید می خواهیم عدد 22 را نیز در یک کلید مجزا داشته باشیم، در این صورت از علامت () در داخل علامت () دیگر به صورت زیر گروه استفاده می کنیم:
<?php
$str = 'image22.jpg';
$check = preg_match('/([a-z]+([0-9]*))\.jpe?g$/', $str, $match);
echo $check;
print_r($match);
//echo $match[1];
?>
خروجی قسمت print_r به صورت زیر خواهد بود:
Array
(
    [0] => image22.jpg
    [1] => image22
    [2] => 22
)

کاراکتر | (یا)


اگر خاطرتان باشد گفتیم که علامت - در دستورات با قاعده به معنی "تا" است، حال می خواهیم علامت دیگری را معرفی کنیم که به معنی "یا" است، به طور مثال a|b یعنی یا a یا b، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$str = 'Iran is a beautiful country.';
$check = preg_match('/Iran|Tajikistan/', $str, $match);
echo $match[0]
?>
خروجی مثال بالا Iran خواهد بود، با توجه به دستور Regex اگر به جای Iran عبارت Tajikistan نیز وجود داشت، دستور معتبر بود و Tajikistan به عنوان خروجی چاپ می شد.

حروف خاص در عبارات با قاعده


تا این قسمت از آموزش، با کاراکترهای پرکاربرد در دستورات Regular Expressions آشنا شدیم، اما بخشی از مفاهیم این زبان جالب با استفاده از حروف خاصی تعریف می شود که در زیر به صورت تیتروار، لیست برخی از پر کاربردترین آنها را به همراه مثال با هم مرور می کنیم.

حرف d\


حرف d\ (حروف کوچک) به معنی هر عددی (d مخفف digit)، مثال:
<?php
$str = 'tel: +98';
$check = preg_match('/^tel: \+(\d+)/', $str, $match);
print_r($match);
?>
خروجی:
Array
(
    [0] => tel: +98
    [1] => 98
)
نکته 1: پیش تر گفتیم که علامت \ کاراکترهای دستوری را به حالت عادی تبدیل می کند، اما در اینجا برعکس حالت قبل، علامت \ کاراکترهای عادی را به دستور تبدیل می کند (d یک حرف عادی است، اما d\ یعنی هر عددی).
نکته 2: بزرگ یا کوچک بودن حروف خاص در عبارات با قاعده، ممکن است بر روی مفهوم آنها اثرگذار باشد.

حرف D\


حرف D\ (حروف بزرگ) به معنی هر کاراکتری که عدد نباشد، مثال:
<?php
$str = 'tel: +98W50';
$check = preg_match('/^tel: \+.*(\D+).*/', $str, $match);
print_r($match);
?>
خروجی:
Array
(
    [0] => tel: +98W50
    [1] => W
)
نکته: تمام مثال ها فرضی و صرفا جهت درک راحت تر مطالب ارائه شده اند، لذا ممکن است برخی مواقع عادی به نظر نرسند!

حرف w\


حرف w\ به معنی هر حرف الفبایی (لاتین)، مثال:
<?php
$str = 'your@email.com';
$check = preg_match('/^(\w+)@.+\.[a-z]{2,3}/', $str, $match);
print_r($match);
?>
خروجی:
Array
(
    [0] => your@email.com
    [1] => your
)

حرف W\


حرف W\ به معنی هر کاراکتری که حرف الفبایی یا عدد نباشد، مثال:
<?php
$str = 'P21#W@RR^';
$check = preg_match('/.*(\W+).*(\W+).*(\W+)/', $str, $match);
print_r($match);
?>
خروجی:
Array
(
    [0] => P21#W@RR^
    [1] => #
    [2] => @
    [3] => ^
)

حرف s\


حرف s\ به معنی هر فضای خالی (Whitespace)، مثال:
<?php
$str = 'Hello World!';
$check = preg_match('/(\w){1}.*\s(\w){1}.*/', $str, $match);
print_r($match);
?>
خروجی:
Array
(
    [0] => Hello World!
    [1] => H
    [2] => W
)

حرف S\


حرف S\ به معنی هر کاراکتری که فضای خالی نباشد، مثال:
<?php
$str = 'Hello World!';
$check = preg_match('/(\S+)\s(\S+)/', $str, $match);
print_r($match);
?>
خروجی:
Array
(
    [0] => Hello World!
    [1] => Hello
    [2] => World!
)

Modifiers در Regular Expressions


اگر به نکاتی که در خلال آموزش به صورت پراکنده به آن اشاره شد، توجه کرده باشید، سه مورد در کدهایی که تا این لحظه نوشتیم خودنمایی می کند:
- کدها به حروف بزرگ یا کوچک حساس هستند، به طور مثال [a-z] الزاما شامل حروف کوچک می شود.
- دستور . (هر کاراکتری) شامل خط جدید (line break) نمی شود، به طور مثال کد زیر عدد 0 یا FALSE را برمی گرداند:
<?php
$str = 'Reg
ex is not too difficult!'
;
$check = preg_match('/Re.ex/', $str);
echo $check;
?>
مشکل از آنجا نشات می گیرد که مقادیر متغیر فرضی str با یک خط جدید شکسته شده.
- اگر بخواهیم با علامت های ^ و $، ابتدا و انتهای رشته را مشخص کنیم، در حالتی که مقادیر رشته از چندین خط جدید تشکیل شده باشد، به مشکل بر خواهیم خورد.
راه حل مشکلات بالا در دستورات با قاعده، استفاده از تغییر دهنده ها یا Modifiers است، Modifiers چیزی نیستند جزء چند حرف خاص که در انتهای دستور قرار می گیرند و رفتار آن را تغییر می دهند.

modifier i


برای نادیده گرفتن بزرگ یا کوچک بودن حروف، از تغییر دهنده i (برگرفته از case-insensitive) استفاده می کنیم، به طور مثال:
<?php
$str = 'Hello World!';
$check = preg_match('/[a-z\s\W]*/i', $str, $match);
print_r($match);
?>
خروجی:
Array
(
    [0] => Hello World!
)

modifier s


برای محاسبه خط جدید در هنگامی که از کاراکتر دستوری . استفاده می کنیم، تغییر دهنده s (برگرفته از single line) کاربرد دارد، مثال:
<?php
$str = 'Reg
ex is not too difficult!'
;
$check = preg_match('/Re.+ex/s', $str);
echo $check;
?>
خروجی برابر 1 یا TRUE خواهد بود.
نکته: در این حالت خود خط جدید نیز یک کاراکتر محسوب شده، لذا درج علامت + (یک تکرار یا بیشتر) بعد از . ضرورت دارد.

modifier m


برای اعمال دستورات عبارات باقاعده به صورت خط به خط، تغییر دهنده m (برگرفته از multiline) کاربرد دارد، به عبارتی استفاده از این تغییر دهنده باعث می شود تا دستور ما در رشته هدف، به جای بررسی عادی، برای هر خط به صورت جداگانه بررسی شود، مثال:
<?php
$str = 'CSS
JavaScript
PHP
HTML
MySQL'
;
$check = preg_match('/^(HTML)/m', $str, $match);
print_r($match);
?>
خروجی:
Array
(
    [0] => HTML
    [1] => HTML
)
اما اگر همین کد را بدون m استفاده کنیم، نتیجه ای نخواهیم داشت:
<?php
$str = 'CSS
JavaScript
PHP
HTML
MySQL'
;
$check = preg_match('/^(HTML)/', $str, $match);
print_r($match);
?>
خروجی:
Array
(
)
نکته: منظور از خط، در واقع همان کاراکتر (نامرئی) n\ یا r\ است.
در پایان این آموزش باید یادآور شویم که دستورات مربوط به عبارات با قاعده به موارد گفته شده محدود نمی شوند، اما برای برنامه نویسی وب دانستن همین اصول و مفاهیم پر کاربرد، لازم و تا حد زیادی کافی خواهد بود.
دسته بندی: مهارتهای وب » دانستنی ها
related مطالب بیشتر:
جلوگیری از بلاک یا ارسال ایمیل به اسپم با SPF
چگونه با برنامه Outlook ایمیل ارسال و دریافت کنیم؟
دلایل بهم ریختن قالب وبلاگ و سایت
مفهوم پلتفرم (Platform) و فریم ورک (Framework)
لیست کدهای وضعیت HTTP و معنی خطاهای سرور
دیدگاه
more ۱۵۳ دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است.
more دیدگاه جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای دیدگاه های موجود نمایش داده می شود.
حسینی
۱۵:۴۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
سلام. ممنونم. همین php مدنظرم بود. لطف کردید.
آیا میشه اینها رو به صورت تابع دراورد؟ که دیگه نیاز نباشه برای هر str تمام کدها نوشته بشه؟
یه سوال دیگه، توی این توی موارد، کاراکتر فاصله هم فیلتر میشه؟ اگه بخوایم نشه، باید چیکار کنیم؟
برای استفاده به شکل تابع می توانید از نمونه کد زیر الگوبرداری کنید:
<?php
$str = 'علی ali 110 رضا hadi محمد 545 mahdi';

function matchCostumPattern($str, $type){
$result = '';

switch($type){
case 1:
preg_match_all('/([0-9]+)/iu', $str, $matches);
foreach($matches[0] as $key => $value){
$result .= $value;
}
break;
case 2:
preg_match_all('/([آ-ی]+)/iu', $str, $matches);
foreach($matches[0] as $key => $value){
$result .= $value . ' ';
}
break;
case 3:
preg_match_all('/([a-z]+)/iu', $str, $matches);
foreach($matches[0] as $key => $value){
$result .= $value . ' ';
}
break;
case 4:
preg_match_all('/([آ-ی0-9]+)/iu', $str, $matches);
foreach($matches[0] as $key => $value){
$result .= $value . ' ';
}
break;
case 5:
preg_match_all('/([a-z0-9]+)/iu', $str, $matches);
foreach($matches[0] as $key => $value){
$result .= $value . ' ';
}
break;
}

return $result;
}

echo matchCostumPattern($str, 3);
?>
فاصله ها در قسمت زیر در هر مورد اضافه می شوند که می توانید حذف کنید:
$value . ' ';
می توانید به صورت زیر در نظر بگیرید:
$value;
اگر می خواهید کاراکتر فاصله جزء الگوی بررسی نباشد و در خروجی حذف نشود هم می توانید به قسمت بین قلاب ها اضافه کنید، به فرض:
([0-9 ]+)
حسینی
۱۷:۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
سلام.
ممنون خیلی عالی.
رضا
۱۶:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
سلام.
من می خوام با عبارات با قاعده در php کار زیر رو انجام بدم.
فرض کنیم یه متن داریم که داخل کلی لینک هست به شکل زیر
<a href="xxx">zzz</a>
این لینک ها هر کدام متفاوت هستن و مثلا یکی مربوط به عکس میشه و یکی مربوط به فیلم و یکی لینک معمولی و .... حالا من می خوام سیستم خودکار باشه و فرضا اگه لینک عکس هست (آخر آدرس href قاعدتا باید jpg یا png و ... باشه) به جای لینک
<a href="xxx">zzz</a>
عبارت
<a href="xxx" target="_blank"><img src="xxx" alt="zzz"/></a>
برگردونه و اگه لینک mp4 هست عبارت
<video controls><source src="xxx" type="video/mp4">مرورگر شما از پخش مستقیم ویدئو پشتیبانی نمی کند !</video><a href="xxx" target="_blank">zzz</a> 
جایگزین بشه. کلی با عبارتهای با قاعده ور رفتم. نشد!
ممنون میشم راهنماییم کنید.
این جایگزینی می تواند الگوهای مختلف داشته باشد که برای هر حالت ممکن است Pattern‌متفاوتی نیاز باشد، اما در حد نمونه کد اولیه و با الگوی ثابت می توانید مشابه نمونه دستورات زیر عمل کنید:
<?php
$str = '<a href="pic.jpg">pic</a><a href="video.mp4">video</a>';

$jpg_pattern = '/<a([\s]+)href="([^\.>]+\.jpg)">([^<]+)<\/a>/i';
$mp4_pattern = '/<a([\s]+)href="([^\.>]+\.mp4)">([^<]+)<\/a>/i';

$str = preg_replace($jpg_pattern, '<a$1href="$2" target="_blank"><img src="$2" alt="$3"/></a>', $str);
$str = preg_replace($mp4_pattern, '<video controls><source src="$2" type="video/mp4">مرورگر شما از پخش مستقیم ویدئو پشتیبانی نمی کند !</video><a href="$2">$3</a>', $str);

echo $str;
?>
شریفی
۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
سلام. وقت بخیر.
من می خوام با عبارت با قاعده شماره شبای وارد شده توسط کاربران رو چک کنم. توی لینک زیر در مورد الگوریتم کد شبا توضیح داده.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%DA%A9%D8%AF_%D8%B4%D8%A8%D8%A7
و همچنین این لینک
https://way2pay.ir/28388/
اما من نمیدونم چطور اینو توی php پیاده کنم. عبارت
/^(?:IR)(?=.{24}$)[0-9]*$/
خوبه اما صحت سنجی نمیکنه. ممنون میشم بهم کمک کنید.
برای اعتبارسنجی شماره شبای بانکی باید تابع تعریف کنیم، صرف استفاده از عبارات باقاعده با توجه به الگوریتم بین المللی اعتبارسنجی شماره IBAN کافی نیست، تابع زیر با جستجو در وب در دسترس است که برای کد کشور ایران ویرایش شده است:
<?php
function checkIBANCode($iban_code) {
$iban_code = strtolower(str_replace(' ', '', $iban_code));
$countries = array('ir' => 26, 'uk' => 22);
$chars = array(
'a' => 10, 'b' => 11, 'c' => 12, 'd' => 13,
'e' => 14, 'f' => 15, 'g' => 16, 'h' => 17,
'i' => 18, 'j' => 19, 'k' => 20, 'l' => 21,
'm' => 22, 'n' => 23, 'o' => 24, 'p' => 25,
'q' => 26, 'r' => 27, 's' => 28, 't' => 29,
'u' => 30, 'v' => 31, 'w' => 32, 'x' => 33,
'y' => 34, 'z' => 35
);

//check
if(strlen($iban_code) == $countries[substr($iban_code, 0, 2)]) {
$moved_char = substr($iban_code, 4) . substr($iban_code, 0, 4);
$moved_char_array = str_split($moved_char);
$new_string = "";

foreach($moved_char_array as $key => $value) {
if(!is_numeric($moved_char_array[$key])) {
$moved_char_array[$key] = $chars[$moved_char_array[$key]];
}

$new_string .= $moved_char_array[$key];
}

if(bcmod($new_string, '97') == 1) {
//return
return true;
}
}

//return
return false;
}

$iban_code = 'IR062960000000100324200001';

if(checkIBANCode($iban_code)){
echo 'شماره شبای بانکی صحیح است.';
} else {
echo 'شماره شبا صحیح نیست!';
};
?>
شریفی
۱۷:۵۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
سلام.
واقعا عالی بود. ممنون. این فانکشن برای شماره شبای کشورهای دیگه هم کاربرد داره درسته؟
چقدر فانکشن جالب و تر تمیزی هست. سپاس
بله منتهی طول شماره شبای کشورهای مختلف متفاوت است که باید مطابق نمونه در آرایه countries تعریف شود، در تابع حاضر برای شبای ایران و انگلیس انجام شده است.
شریفی
۱۸:۲۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
سلام و عرض ادب
من قصد دارم لینک دانلود مستقیم رو به صورت موقت برای کاربران سایتم فعال کنم. لینک غیر مستقیم منظورم نیست لینک مستقیم مد نظرم هست. چون لینک غیر مستقیم با استفاده از دستور هدر کار می‌کنه و در گاهی اوقات فایل ناقص دانلود میشه.
حالا یه ایده دارم. فرض کنیم یه پوشه داریم با حدود ۱۰۰۰ فایل با فرمت zip . آیا میشه با htaccess دسترسی به تمام فایل های zip. رو بست و فقط فلان فایل مستثنی باشه؟ بعد که تایم یک ساعته تموم شد ، فایل htaccess دوباره بازنویسی بشه و اون فایل هم از دسترس خارج بشه. آیا این سناریو امن هست؟ به نظرتون اگر صرفا از طریق htaccess دسترسی به فایل رو محدود کنیم امنیت برای دانلود بدون اجازه فایل ها برقرار میشه؟ و آیا میشه در htaccess دسترسی به فلان فایل رو مستثنی کرد؟
ممنونم. امیدوارم منظورم رو رسونده باشم.
با htaccess مشابه دستور زیر می توانیم دسترسی به تمام فایل ها را مسدود و صرفا یک فایل را مجاز کنیم:
Deny From All
<FilesMatch "^file_name\.zip$">
Allow From All
</FilesMatch>
امنیت این روش مشکلی ندارد و متداول است، منتها برای مدیریت دانلود فایل می توانید روش های بهتری داشته باشید به فرض در تئوری می توانید برای هر فایل یک دایرکتوری موقت و یک کد دانلود موقت داشته باشید که مرتبط با آن دایرکتوری و در دیتابیس ذخیره باشد، در هنگام دانلود فایل کد را از آدرس URL دریافت و با دایرکتوری متناظر آن مطابقت دهید، در همین ساختار اگر مدت زمان مد نظر سپری شد نام دایرکتوری را تغییر و کد یکتای متناظر با آن را هم جایگزین کنید و به همین صورت برای کاربران متفاوت می توانید کد یکتای متفاوت و دایرکتوری یکسان اما موقت داشته باشید.
امیرحسین
۰۳:۳۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
سلام استاد وقت بخیر
من یه الگویی نوشتم:
\d+(?=,)
میخوام این عبارت را انتخاب کنه
360,480,720
هر چقدر تعداد داشت محدودیتی نداشته باشه و تک تک عدد های بین کاما را سلکت کنه مشکلی نداره تنها مشکل اینه که عدد اخر رو انتخاب نمیکنه یعنی یه گروه واسه 360 میسازه و یه گروه برای 480 ولی 720 انتخاب نمیکنه برای اینکه 720 هم انتخاب بشه باید اخر متن کاما بزاریم لطفا بگید اینو چیکار کنم و میخوام اگه کاربر اول و اخرش کاما گذاشت کلا انتخاب نکنه
در بررسی اولیه اگر عبارت باقاعده را به شکل زیر تغییر دهید شامل عدد آخر هم می شود:
\d+(?=,\d+|$)
اما برای اینکه با درج ویرگول اول عبارت شامل نشود باید کمی بیشتر روی دستور کار کرد که زمانبر است، اگر واجب است اطلاع دهید تا سر فرصت بررسی شود.
امیر
۲۲:۵۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
با سلام و خسته نباشید استاد
من دو تا اکشن دارم editp و editpost دسترسی کاربران رو به این دو تا اکشن تعریف کردم که اگه کاربری دسترسی به اینا نداشته باشه لینک رو دسترسی رو بهش نشون نمیده، و منم می خوام لینک نشون داده نشه فقط واسه اکشن هایی که تقریبا مثل هم هستند مشکل دارم چون وقتی مثلا دسترسی editp رو واسه یه کاربر می بندم اگه دسترسی به اکشن editpost داشته باشه لینک رو بهش نشون میده هرچند به اکشن دسترسی نداره ولی لینک رو چون اکشن editp مشابه اکشن editpost هستند لینکش رو غیرفعال نمی کنه، می تونم عنوان اکشن رو عوض کنم تا این مشکل برطرف بشه ولی برام مهمه بدون تغییر عنوان اکشن اینکارو انجام بدم، چون اگه عنوان اکشن رو عوض کنم باید جاهایی دیگه رو هم توی view ها عوض کنم از تابع زیر استفاده می کنم که لینک رو در صورتی که دسترسی نداشت غیرفعال کنه و نشون نده
<?php if($_uId==1 or stripos($List, 'editp')!==false): ?>

$_uId
کاربر مدیر ارشد هست که تعریف کردم اون همیشه اجازه دسترسی داشته باشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
با تشکر فراوان
به نظر استفاده از stripos برای هدف شما مناسب نیست چون در صورت اشتراک قسمتی از رشته متنی بررسی تابع true می شود، یک راه حل این مشکل می تواند استفاده از آرایه ها به صورت نمونه زیر باشد:
<?php
$List = 'editp|editpost';
$action_array = explode('|', $List);
if($_uId == 1 or in_array('editp', $action_array) !== false): echo 1; endif;
?>
قاعدتا بین اکشن ها در رشته متنی باید یک جداکننده (Delimiter) باشد که در اینجا ما از کاراکتر | استفاده کرده ایم.
امیر
۰۵:۴۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
با سلام و درود بر شما استاد
بسیار عالی بود کارم درست شد
از لطف و محبتتون بسیار ممنون و سپاسگزارم
در پناه خدای بزرگ همیشه سالم و تندرست باشید
دانیال
۲۱:۵۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
سلام، ببخشید من برای تبدیل لینک این کد رو در htaccess نوشتم
RewriteEngine On
RewriteRule ^posts/([^\/]+)$ posts.php?id=$1 [NC,L]
و هم فایل htacess و هم posts.php در روت هستند، برای تست هم در فایل پی اچ پی نوشتم:
<?php echo $_GET['id'] ?>
آدرس کار می کند ولی مشکل این هست که php به من notice می دهد که ایندکس id پیدا نشد، نمی دانم چرا id رو دریافت نمی کند!
لطفا یک نمونه آدرس URL استاتیک کامل (منظور آدرسی است که در مرورگر وارد می کنید و در پس زمینه آدرس اصلی دریافت می شود) درج کنید تا مشکل قابل بررسی باشد، بخش دوم بعد از posts مهم است.
دانیال
۱۴:۲۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
سلام مجدد
http://localhost/posts/name
این شکلی وارد می کنم
دستور شما خطای Syntax دارد:
([^\]+)
باید به شکل زیر باشد:
([^\/]+)
که در یادداشت قبلی اصلاح شد، اما اگر با وجود خطای Syntax سرور خطای 500 (Internal Server Error) ندهد یعنی امکان اجرای فایل htaccess در لوکال هاست فعال نیست و ابتدا باید این قابلیت را با توجه به برنامه سرور مجازی فعال کنید.
دانیال
۲۳:۳۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
سلام مجدد، هر کاری می کردم درست نمی شد تا اینکه امشب شانسی فایل posts.php رو در پوشه post و با نام index بردم و htaccess رو هم این طوری تغییر دادم (htaccess هنوز در روت هست):
RewriteEngine On
RewriteRule ^posts/([^\/]+?)$ posts/index.php/?id=$1
البته در
[^\/]+?
، علامت سوال رو گذاشتم که مثلا
http://localhost/posts
هم کار کنه (مثلا تمام پست ها) برای من عجیب بود تا وقتی که در
posts/index.php/?id=$1
، بعد از
.php
مستقیم ؟ می گذاشتم کار نمی کرد ولی وقتی / یا \\ گذاشتم کار می کنه
مشکل از اینجا است که URL استاتیک شما با posts شروع می شود و URL داینامیک هم با posts شروع شده است! این حالت باعث ایجاد یک حلقه (Loop) بازنویسی بی نهایت شده و سرور دچار خطا می شود، ساده ترین راه حل این است که نامگذاری URL نمایشی با دایرکتوری واقعی متفاوت باشد به فرض:
RewriteEngine On
RewriteRule ^items/([^\/]+?)$ posts/index.php?id=$1
آرزو ولی اللهی
۱۴:۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
با سلام و خسته نباشید
مدیر سایتی که من براش کار می کنم تخفیف روزانه لحاظ کرده
و منم دنبال کد پاپ اپ عکس می گردم ولی پیدا نمی کنم توی سایت کد تخفیف مناسبتی میخوام بذارم که بصورت خودکار روی فاکتورها لحاظ میشه و کاربران لازم نیست دستی کدی رو وارد کنن، توی سایتهای خارجی هم چیزی که میخواستم پیدا نکردم متاسفانه میخوام کاربرها وقتی سایت رو باز می کنن یه عکس براشون باز بشه که توی عکس براشون توضیح بدم که امروز مثلا واسه همه خریدها ۱۰ درصد تخفیف لحاظ شده و خریدارها لازم نیست کدی رو وارد کنن و همه خریدها شامل تخفیف میشه، پاپ اپ هم فقط یه بار توی ۲۴ ساعت بهشون نشون داده بشه یکی از دوستانم گفت مشکلم رو توی سایت شما مطرح کنم چون می گفت اینجا کسی نا امید بیرون نمیره و شما کمک همه می کنید. با تشکر فراوان
برای ایجاد باکس تصویر Pop-up و نمایش برای هر 24 ساعت یک بار می توانید از نمونه کد زیر استفاده کنید:
<style>
/* Ad Pop-up by Webgoo.ir */
#popup-ad-wrap {
display: none;
width: 100%;
height: 100%;
top: 0;
left: 0;
position: fixed;
background: #666666;
-khtml-opacity: 0.5;
opacity: 0.5;
z-index: 999;
}
#popup-ad-img {
display: none;
position: fixed;
width: 280px;
height: 200px;
text-align: center;
line-height: 16px;
min-height: 75px;
top: 25%;
left: 50%;
margin-top: -50px;
margin-left: -130px;
background: #EAEAEA;
border: 1px solid #999999;
padding: 25px 8px 8px 8px;
z-index: 999;
}
#popup-ad-close {
cursor: pointer;
position: absolute;
top: 3%;
right: 2%;
}
</style>
<div id="popup-ad-wrap"></div>
<div id="popup-ad-img">
<img src="http://example.com/path/to/img.png">
<span id="popup-ad-close" onclick="closePopupAd();"></span>
</div>
<script>
function showPopupAd() {
var elm_wrap = document.getElementById('popup-ad-wrap');
var elm_img = document.getElementById('popup-ad-img');

elm_wrap.style.display = 'block';
elm_img.style.display = 'block';
}

function closePopupAd() {
var elm_wrap = document.getElementById('popup-ad-wrap');
var elm_img = document.getElementById('popup-ad-img');

elm_wrap.style.display = 'none';
elm_img.style.display = 'none';
}

if(document.cookie.indexOf("show_popup_ad=true") == -1) {
//document.cookie = "show_popup_ad=true; max-age=86400";

showPopupAd();

document.onkeydown = function(e) {
if(e.which == 27) {
closePopupAd();
return false;
}
}
}
</script>
در این نمونه کد باید آدرس تصویر را در قسمت img src درج کنید و در استایل CSS تنظیمات این قسمت را متناسب با ابعاد تصویر تغییر دهید:
width: 280px;
height: 200px;
برای اینکه قابلیت هوشمند شدن کد فعال شود لازم است که علامت های // را از خط زیر حذف کرده باشید:
//document.cookie = "show_popup_ad=true; max-age=86400";
در صورت نیاز به آزمایش و خطا می توانید کوکی ایجاد شده با نام show_popup_ad را از حافظه مرورگرتان پاک سازی کنید.
علاوه بر دکمه بستن (Close) که به صورت ایموجی و سازگار با تمام مرورگرها است می توانیم با فشردن دکمه Esc پنجره Pop-up را ببندیم.
آرزو ولی اللهی
۰۰:۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
سلام مجدد عرض می کنم بزرگوار
خیلی عالی بود شرمنده شما هم شدم، به بزرگی خودتون حلالم کنید، خیلی عالی شده فقط کاش یه گزینه بستن هم داشت! بعدش خواهش می کنم این کد رو بصورت یه پست جداگانه توی وب سایتتون منتشر کنید چون توی نت دیدم خیلی ها دنبال یه پاپ آپ اینطوری هستن، خدا به زندگیتون برکت بده انشاءالله
خواهش، توسعه کد کمی زمانبر است و طی چند روز آینده دکمه بستن به نمونه کد درج شده اضافه می شود که می توانید از نسخه آپدیت شده استفاده کنید.
آرزو ولی اللهی
۲۱:۵۵ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
از لطف و محبت شما عمیقا سپاسگزارم
پس من منتظر می مونم
در پناه خدای بزرگ باشید
آپدیت کد انجام شد، امکان بستن پنجره با آیکن ضربدر و همچنین با فشردن دکمه Esc صفحه کلید فراهم شد.
more لطفا پیش از ارسال دیدگاه نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- به سوالات کلی، زمانبر، مبهم و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آنها نکرده باشید پاسخ مختصر داده شده یا به بخش برنامه نویسی اختصاصی ارجاع داده می شوند.
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین یا به صورت حساب موقت و آزمایشی قرار دهید تا امکان بررسی دقیق مشکل و خطایابی میسر باشد.
- تمام دیدگاه های ارسالی خوانده شده و برای هر کاربر مدت زمان لازم جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید. refresh
10 × 10
9 × 1
20 × 20
=
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
سیدعباسی
با تشکر از شما خیلی ممنون مشکلم درست شد فقط یه مشکل دارم چطوری می تونم با php متنی که می نویسم یه قسمت...
۱۴۰۳/۰۴/۲۶

پرتو
سلام ببخشید مزاحم میشم جواب سوال من کو؟
۱۴۰۳/۰۴/۲۵

سیدعباسی
ببخشید برای سوال و کد قبلی که براتون نوشتم میخوام با کد قبلی یک لینک رو بررسی کنم بعد عکسهای اون مطلب رو پیدا کنم...
۱۴۰۳/۰۴/۲۵

سیدعباسی
با تشکر از شما متوجه شدم با این کد چطوری میتونم عکس یک مطلب رو دربیارم و لینکش رو جدا کنم؟ روی کد...
۱۴۰۳/۰۴/۲۵

سیدعباسی
سلام من دو روز پیش یه کد براتون فرستادم واسه ارسال متن به تلگرام اونو درست کردم فقط این کد ازش می خوام...
۱۴۰۳/۰۴/۲۴

سیدعباسی
با سلام من مطالب سایتم رو با این تابع به تلگرام ارسال می کنم فقط مشکلی که باهاش دارم اینکه هیچ تگی رو قبول...
۱۴۰۳/۰۴/۲۲

سارا اکبری
لطفا کد کپچا رو درست کنید هر چی کپچا رو میزنیم میگه اشتباهه حتما باید کپچا رو دستی خودمون رو دکمش بزنیم رفرش بشه بعد...
۱۴۰۳/۰۴/۲۱

سارا اکبری
سلام استاد عزیز وقت بخیر بنده ی تعداد افراد انلاین ساده نوشتم ببینید برای پروژه های بزرگ اوکیه و مشکلی پیش نمیاد ؟...
۱۴۰۳/۰۴/۲۱

پرتو
سلام خوبید؟ خسته نباشید ببخشید مزاحم میشم ممنون از جوابتون راستش بعضی وقتا از بس سوالاتم زیاده روم نمیشه ازتون بپرسم مثل امشب که چیکار...
۱۴۰۳/۰۳/۱۳

پرتو
سلام خوبین؟ خسته نباشید یه سوال من منوی سمت راست قالبم نوشته هاش چسبیده به بردر باید چیکار کنم که درست شه؟ یعنی منظورم اینکه...
۱۴۰۳/۰۳/۰۹

پرتو
سلام خوبید؟ بلاکفا باز دچار مشکل شده یا فقط برای من دچار مشکل شده؟ منظورم اینکه خیلی دیر باز میشه و فقط برای فایرفاکس هم...
۱۴۰۳/۰۳/۰۱
  در انتظار بررسی: ۲
 پاسخگویی به سوالات ممکن است تا ۲۴ ساعت زمان ببرد.