آگهی
article

دستورات شرطی (Conditional Statements) در PHP

php-else-if

دستورات شرطی (Conditional Statments) یکی از پرکاربردترین مفاهیم در دنیای زبان های برنامه نویسی و از جمله در برنامه نویسی وب و PHP به شمار می روند، در یک تعریف ساده با این دستورات برقرار یا برقرار نبودن شرطی را در یک مقایسه بررسی می کنیم و بر اساس مثبت (true) یا منفی (false) بودن پاسخ، مطابق با خواست و نیازمان در دو راهی های برنامه ها تصمیم گرفته و فرآیندی را انجام می دهیم، به طور مثال در دنیای واقعی می گوییم اگر تمرین کافی داشته باشیم موفق می شویم و در غیر اینصورت شکست خواهیم خورد یا اگر هوا کاملا صاف و آفتابی باشد به کوهنوردی می رویم در غیر اینصورت اگر هوا بارانی نبود به جنگل خواهیم رفت و در غیر اینصورت در خانه خواهیم ماند!، البته تطبیق دقیق دستورات برنامه نویسی با رویدادهای دنیای واقعی خالی از اشکال نیست اما برای شروع بد نیست بدانیم که مشابه این نوع ارزیابی ها در برنامه نویسی وب و به طور خاص در PHP با دستورات شرطی شامل if، else و elseif صورت می گیرد.

دستور شرطی if در PHP


نخستین عبارت کلیدی که در دستورات شرطی استفاده می شود "اگر" است که در برنامه نویسی به صورت "if" به کار می رود، با دستور if درستی یا نادرستی پاسخ ارزیابی شرطی را در مقایسه بررسی می کنیم، به طور مثال اگر متغیری با نام status برای تعیین وضعیت ثبت نام کاربران داشته باشیم و بخواهیم بررسی کنیم که آیا متغیر status برابر 1 است یا خیر، به صورت ساده می نویسیم: اگر (if) متغیر status برابر با 1 باشد (رابطه true باشد) دستورات بین {} را اجرا کن:
<?php
$status = 1;
if($status == 1) {
    echo "کاربر گرامی شما در سایت ثبت نام کرده اید!";
}
?>
بر اساس مثال بالا مقدار پیش فرض متغیر status برابر 1 تعریف شده و بررسی رابطه  if درست (true) خواهد بود در نتیجه دستورات بین علامت های {} اجرا خواهند شد، اما در مثال زیر بررسی رابطه if مقادیر نادرست (false) خواهد داشت، چرا که وضعیت ثبت نام کاربر 1 است اما در ارزیابی گفته ایم که اگر وضعیت او 1 نبود دستورات را انجام بدهد.
<?php
$status = 1;
if($status != 1) {
    echo "کاربر گرامی شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده اید!";
}
?>
همانطور که در بحث عملگرها (Operators) در PHP گفتیم، عملگر == یعنی دو طرف رابطه برابر باشند و عملگر =! یعنی دو طرف رابطه برابر نباشند، در نمونه کد بالا دستورات بین علامت های {} اجرا نخواهند شد چرا که شرط آن برقرار نیست (متغیر status برابر 1 است و مقایسه نابرابر بودن آن false خواهد بود).

دستور شرطی else در PHP


شاید از خود بپرسیم اگر شرط if درست (true) نشد آنوقت تکلیف چیست؟! برنامه نویس خوب باید حساب همه چیز را کرده باشد و این چیزی است که شکل پیشرفته آن را هوش مصنوعی می نامند، پس باید شرایط بعد از برقرار نبودن رابطه if را هم تعریف کنیم، برای این کار از دستور شرطی else به معنی "در غیر اینصورت" استفاده می کنیم.
else در واقع جایگزینی برای if است یعنی اگر رابطه if درست نباشد (false باشد)، آنگاه مقادیر بین علامت های {} در else اجرا می شود، مثال زیر گویا است.
<?php
$status = 1;
if($status == 0) {
    echo "کاربر گرامی شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده اید!";
} else{
    echo "کاربر گرامی شما در سایت ثبت نام کرده اید!";    
}
?>
نمونه کد بالا به صورت ساده اینطور تفسیر می شود:
متغیر status در خط اول برابر 1 تعریف شده است، آنگاه در دستور if برابر بودن status با 0 بررسی می شود، اگر رابطه درست باشد (یعنی کاربر هنوز در سایت ثبت نام نکرده باشد)، مقادیر بین {} در بررسی if اجرا می شود و نوبت به else نمی رسد، اما اگر کاربر قبلا در سایت ثبت نام کرده باشد، ارزیابی رابطه if اول صحیح نیست (چون رابطه می گوید اگر status برابر 0 باشد در حالی که مقدار پیش فرض status را برابر 1 تنظیم کرده ایم) در نتیجه نوبت اجرای دستور else است که پیام "کاربر گرامی شما در سایت ثبت نام کرده اید!" را نمایش می دهد.
مثالی دیگر:
<?php
$country = "ایران";
$state = "شمال";
if($country != '' && $state != ''){
    echo "کاربر گرامی شما از کشور $country و منطقه $state هستید.";
} else{
    echo "کاربر گرامی لطفا نام کشور و منطقه را انتخاب نمائید!";
}
?>
نتیجه اجرای نمونه کد بالا به شکل زیر خواهد بود:
کاربر گرامی شما از کشور ایران و منطقه شمال هستید.
برای بررسی بیشتر کافی است کد بالا را در لوکال هاست یا سرور در یک فایل PHP درج کرده و در مرورگر فراخوانی و اجرا کنیم تا نتیجه کار را ببینیم.

دستور شرطی elseif در PHP


دستور elseif به معنی "در غیر اینصورت اگر" مرحله ای مابین دستور if و else است، به فرض اگر بخواهیم قبل از خاتمه دادن به شرط if با دستور else، چند ارزیابی دیگر را نیز انجام دهیم از elseif استفاده می کنیم، هر شرط elseif با نادرست شدن ارزیابی شرط if (یا elseif) قبل از خود بررسی می شود، اگر نتیجه بررسی شرط elseif نادرست و false شود قاعدتا مفسر PHP از آن عبور کرده و ادامه کدها پردازش می شوند، به طور مثال:
<?php
$num = 1000;
$max = 2000;
if($num > $max) {
    echo "متغیر num از max بزرگتر است!";
} elseif($num == $max) {
    echo "متغیر num با max برابر است!";
} else{
    echo "متغیر num از max کوچکتر است!";
}
?>
خروجی:
متغیر num از max کوچکتر است!
در نمونه کد بالا بر اساس متغیرهای تعریف شده نتیجه ارزیابی دستورات if و elseif نادرست خواهد بود و در نتیجه بخش سوم یعنی else اجرا می شود، در مثال زیر کد را به نحوی تغییر داده ایم تا قسمت دوم یعنی elseif اجرا شود:
<?php
$num = 2000;
$max = 2000;
if($num > $max) {
    echo "متغیر num از max بزرگتر است!";
} elseif($num == $max) {
    echo "متغیر num با max برابر است!";
} else{
    echo "متغیر num از max کوچکتر است!";
}
?>
خروجی:
متغیر num با max برابر است!
نکته مهم اینکه از دستور elseif می توانیم به هر تعداد که بخواهیم مابین if و else استفاده کنیم، مفسر PHP به ترتیب از بالا به پائین مورد به مورد برقرار بودن رابطه آنها را بررسی کرده و اگر یکی از ارزیابی ها درست (true) باشد مقادیر داخل علامت های {} اجرا شده و سلسله دستورات شرطی در همان نقطه خاتمه پیدا می کند.
<?php
$a = true;
$b = false;
$c = null;
if($a == false) {
    echo '$a == false';
} elseif($b == true){
    echo '$b == true';
} elseif($c != null){
    echo '$c != null';
} elseif($a == false || $b == false){
    echo '$a == false || $b == false';
} else{
    echo 'else{}';
}
?>
قاعدتا با توضیحات ارائه شده حدس نتیجه اجرای این کد چندان سخت نیست و آخرین elseif اجرا خواهد شد چرا که متغییر b برابر false مقداردهی شده است (در غیر اینصورت اگر متغیر a برابر با true یا متغیر b برابر با false باشد).

مختصرنویسی با عملگرهای سه گانه (Ternary Operators) در PHP


در برنامه نویسی پروژه های کاربردی به دلایل مختلف ممکن است نیاز به مختصرنویسی دستورات شرطی elseif ،if و else باشد که در پاسخ به این نیاز در اغلب زبان ها این هدف با عملگرهای سه گانه یا Ternary Operators تحقق می یابد، منظور از عملگرهای سه گانه ترکیب مقایسه با کاراکترهای ? و : است، در شیوه مختصرنویسی علامت ? جایگزین if و علامت : جایگزین else می شود، به طور مثال اگر دستور شرطی در حالت عادی به شکل زیر باشد:
<?php
$point = 14;
$num = 12;
if($point < $num) {
    echo 'if';
} else{
    echo 'else';
}
?>
شیوه مختصرنویسی آن به صورت زیر خواهد بود:
<?php
$point = 14;
$num = 12;
echo ($point < $num) ? 'if' : 'else';
?>
با ترکیب و توسعه این روش حتی می توانیم دستور شرطی else if را نیز به صورت مختصرنویسی بنویسیم، به طور مثال:
<?php
$point = 14;
$num = 14;
echo ($point < $num) ? 'if' : ($point <= $num) ? 'elseif' : 'else';
?>
استفاده از شیوه مختصر نویسی در برنامه نویسی دلخواه است و معمولا برای نوشتن شرط های ساده از آن استفاده می کنیم.
نکته: مختصر نویسی در زبان جاوا اسکریپت با برنامه نویسی PHP از لحاظ Syntax اندکی متفاوت است.
در جاوا اسکریپت:
(point < num) ? alert('if') : (point <= num) ? alert('else if') : alert('else');
در PHP:
echo ($point < $num) ? 'if' : ($point <= $num) ? 'elseif' : 'else';
sectionدسته بندی: آموزش مقدماتی » PHP
related مطالب بیشتر:
» تعریف و استفاده از متغیر (Variable) در PHP
» توابع کار با آرایه در PHP - بخش اول
» توابع کار با آرایه در PHP - بخش سوم
» توابع (Functions) در PHP
» حلقه for، foreach و while در PHP
commentنظرات (۷۲ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: amirchermahini
زمان: ۱۳:۲۷:۱۵ - تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۵
با سلام و عرض ادب و احترام
و باز هم تشکر بخاطر گرداوری این همه مطلب
واقعا تک و یه دونه هست تا اونجایی حدود دو سال تو اینترنتم ندیدم مطالب اموزشی اون هم این همه یک جا باشه واقعا ممنونم و دمتون گرم خیلی گرم یه سوال:
ایا من برای نوشتن php باید فایل نوشته شده را با پسوند php ذخیره کنم یا html من تازه با نوشتن کدهای html و css اشنا شده و کار میکنم به نظر شما استاد بزرگوار الان بعد از اون دو تا کدام یکی رو کار کنم:
php
java
mysql
ajax
به نظر شما کدوم رو شروع کنم برام راحت تر و کاربردی تره عزیز راستی ایا میتونم php و css و html همه رو توی یه فایل بنویسم و با فرمت html ذخیره و نتیجه کارم رو ببینم .
یا اگه نمیشه من چطور باید از php در html لینک ایجاد کنم در قسمت <head></head> که مانند استایل css که لینک میدیم بتونه فایل php رو فراخوانی کنه
با تقدیر و تشکر از جوابهای شما در خصوص سوالات قبلی واقعا ممنونم از راهنمایی های شما
پاسخ: 
ممنون از نظر لطف شما.
برای اجرای فایل های PHP قبل از هر چیز نیاز به یک سرور یا سرور مجازی دارید که توضیح آن در اینجا مقدور نیست (در صورت عدم آشنایی به آموزش های مقدماتی PHP مراجعه کنید) اما با فرض نصب بودن سرور مجازی در سیستم شما کدهای PHP باید با پسوند php ذخیره شوند و اگر با این زبان آشنا باشید می دانید که در کنار دستورات آن می توان از سایر موارد مانند تگ های HTML و خواص CSS و دستورات JavaScript استفاده کرد. اما از این نظر که کدام یک را شروع کنید، توصیه ما این است از HTML شروع کنید و پس از کسب تجربه نسبی مهارتتان را با CSS تکمیل نمائید، سپس آشنایی نسبی با جاوا اسکریپت، در گام بعدی یکی از زبان های سمت سرور و پایگاه داده آن مانند PHP و پایگاه داده MySQL، البته ابتدا باید دستورات مقدماتی PHP را یاد بیگرید و وقتی که کمی حرفه ای تر شدید با پایگاه داده نیز کار کنید.
نویسنده: amirchermahini
زمان: ۱۵:۲۷:۰۹ - تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۵
با سلام و عرض ادب و احترام حضور برادر بزرگوارم
ممنونم از پاسخ ها و راهنماییهای شما استاد عزیزم
حقیر مدتی است با نوشت به زبان html و css اشنا شدم و تقریبا تراز کردن یک قالب را با css و طراحی ان با html و فتوشاپ رو حدود یک سالی میشه که کار میکنم
و واقعا ممنونم که بعنوان زبان بعدی شما جاوا رو پیشنهاد دادین و یقینا این بهترین راه هستش
اما در خصوص شک شما در مورد سرور مجازی من xampp رو طبق اموزش شما در اولین مرحله اموزش نصب کردم و الان هم کدها رو در پوشه مربوطه ذخیره میکنم و باز هم میشن
سوال من اینه که ایا میشه همه کدها رو در فایل ذخیره کرد و اگه میشه با چه پسوندی ذخیره کنم php یا html
البته از الان به بعد دیگه بهش نیازی ندارم و بنا به راهنمایی شما میرم سراغ جاوا و اموزش جاوا شما
من فکر میکردم برای جاوا اول باید php رو یاد بگیرم اما الان که نظر شما اینه اول از اون شروع میکنم
با تشکر از الطاف و راهنماییهای شما
در قسمت جاوا از این ببعد در خدمت شما هستم و امیدوارم با راهنماییهای شما بتونم اون بخش رو هرچه زود تر اموزش ببینم
با ارزوی توفیق واخر هفته پربار برای شما وخانواده محترم
پاسخ: 
پسوند php برای حالتی است که فایل شما دستورات PHP درون خود دارد، برای سایر موارد مانند HTML و CSS استفاده از پسوند html کفایت می کند.
نویسنده: nima
زمان: ۲۰:۳۱:۳۰ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۲
مثل همیشه عالی بود
نویسنده: مهدی
زمان: ۱۶:۲۶:۳۴ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۳
با سلام
چگونه میشود دو شرط برسسی شود و اگر دو شرط هم تایید شد ادامه یابد (else)
پاسخ: 
منظور سوالتان دقیقا مشخص نیست، اما به نظر می رسد می خواهید دو پارامتر را در یک شرط if بررسی کنید، برای این کار کافی است از علائمی مانند && (یا ||) استفاده کنید، به طور مثال در کد زیر اگر متغیر فرضی a و b هر دو برابر با true باشند، کد داخل {} در دستور شرطی if اجرا می شود، در غیر این صورت کد قسمت elseif یا else اجرا می شود:
<?php
$a = true;
$b = false;
if($a == true && $b == true){
echo 'a & b = true!';
}
elseif($a == true){
echo 'a = true!';
}
elseif($b == true){
echo 'b = true!';
}
else{
echo 'a & b = false!';
}
?>
نویسنده: مهدی
زمان: ۱۶:۵۷:۳۹ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۳
میخواهم شرط به این گونه باشد که اگر
$carac<0 و $number>=$ab271[1]
هر دو همزمان برقرار باشند شرط اجرا شود ولی اگر حتی یکی هم برقرار نبود اجرا نشود
پاسخ: 
<?php
if($carac < 0 && $number >= $ab271[1]){
echo 'true!';
}
else{
echo 'false';
}
?>
نویسنده: مهدی
زمان: ۱۸:۱۹:۳۹ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۳
مرسی خیلی به درد بخور بود
نویسنده: roya
زمان: ۱۳:۲۹:۴۴ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
سلام برنامه ای پسورد بگیره بعد داخل همین برنامه بتونیم پسورد رو عوض کنیم از ساده ترین راه حل میخوام نمیدونم چه طوری مرسی اگه میشه کمکم کن
پاسخ: 
سوالتان واضح و منظورتان مشخص نیست، اگر منظور این است که سیستم تعویض پسورد بسازید، باید با PHP و MySQL آشنا باشید، سپس در برنامه خود و در یک فرم HTML سه فیلد پسورد فعلی، پسورد جدید و تکرار پسورد جدید را بسازید، هنگام ارسال اطلاعات این فرم، ابتدا صحیح بودن پسورد فعلی را (با تطبیق آن با دیتابیس) بررسی کنید، سپس برابری پسورد جدید با تکرار آن را چک کنید و در نهایت مقادیر جدید را در دیتابیس جایگزین نمائید.
البته ملاحظه می کنید که تمام این مراحل را باید کدنویسی کنید، کدی آماده برای آن در اختیار نداریم.
نویسنده: محمد مهدی
زمان: ۲۱:۳۹:۵۷ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۷
سلام if های تو در تو که باید بیش از چندین بررسی انجام شود چگونه است؟
یعنی اخرین else نباید if داشته باشد درسته؟
<?php
$num = 2000;
if ($num > $max)
{
echo "1";
}
elseif($num == $max)
{
echo "2";
}
elseif($num == $max)
{
echo "3";
}
elseif($num == $max)
{
echo "4";
}
else
{
echo "5";
}
?>
پاسخ: 
برای درک نحوه به کار بردن صحیح if و elseif کافی است به معنی آنها توجه کنیم:
if = اگر
elseif = در غیر این صورت اگر
else = در غیر این صورت
با این حساب:
اگر (num بزرگتر از max باشد){
چاپ عدد 1
}
در غیر این صورت اگر(num کوچکتر از max باشد){
چاپ عدد 2
}
در غیر این صورت{
چاپ عدد 3 //num با max مساوی است
}
و همین تئوری در عمل:
if($num > $max){
echo 1;
}
elseif($num < $max){
echo 2;
}
else{
echo 3;
}
در ضمن نباید از دستورات شرطی elseif به تعداد بیشتر از یک اما با شرط یکسان استفاده کنید، یعنی این حالت اشتباه است:
elseif($num == $max)
{
echo "2";
}
elseif($num == $max)
{
echo "3";
}
elseif($num == $max)
{
echo "4";
}
چون با اجرای اولین شرط نوبت به موارد بعدی نمی رسد و با عدم اجرای شرط، چون شرط ها بین همه دستورات مشترک هستند، هیچ کدام اجرا نمی شوند! و دستور else اجرا می شود، دستورات elseif متعدد زمانی کاربرد دارند که شرط آنها یکسان نباشد.
نویسنده: elena
زمان: ۰۲:۳۹:۱۷ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
سلام، می خوام یه برنامه بنویسم که نام کاربری و رمز عبور دریافت کنه بعد یه برنامه دیگه میخوام که وقتی فرم عضویت کامل پر شد پیغام خوش آمد بده و در غیر اینصورت error بده
خواهشا سریع تر کمکم کنید
مرسی
پاسخ: 
لطفا از طرح سوالات و مشکلات به صورت کلی اجتناب کنید! نوشتن یک برنامه نیاز به دانستن مقدماتی دارد، مشخص نیست تا چه میزان با مقدمات کار آشنا هستید و خودتان تا چه مقدار از برنامه را نوشته اید؟!
نویسنده: مهدی
زمان: ۲۳:۰۶:۵۸ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۳
با سلام
آیا میشه در دستورات if تو در تو استفاده کرد؟ یعنی شرط if خودش if باشه؟
یه چیزی مثل این:
<?
if(if($age = '20'){$age == '20';}else{$age == '10';}){
echo $age;
}
?>
پاسخ: 
به این صورت خیر! کد شما خطای syntax دارد! اما به طور مثال به روش زیر می شود:
<?php
if(!empty($age)){
if($age == '20'){
$age = '20';
}
else{
$age = '10';
}
echo $age;
}
?>
نویسنده: علیرضا
زمان: ۰۸:۱۱:۰۵ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۲
با سلام من میخوام در php اگر متغیر
$qwe 
برابر با 2 شد.
در صفحه html که درست کردم یک عکس و اگر 1 شد عکس دیگری قرار بگیرد. باید چیکار کنم؟ اصل سوالم این جاست چطوری میتونم در شرطی که در php استفاده کردم رو بیارم؟ خیلی ممنون.
اگر سوالم به موضوع مربوط نمیشه و حذف یا انتقال پیدا کرد حتما از طریق ایمیل بهم اطلاع بدید.
پاسخ: 
این کار را به چند روش می توان انجام داد، به طور مثال اگر متغیر مورد نظر مقادیر 1 بود، نام تصویر را در یک متغیر دیگر مقدار دهی می کنیم:
<?php
$qwe = 1;
$image = NULL;
if($qwe == 1){
$image = 'your-image-1.jpg';
}
elseif($qwe == 2){
$image = 'your-image-2.jpg';
}
?>
<img src="img/<?php echo $image ?>" alt="img">
مسلم است که فرمت فایل شما باید PHP باشد تا کدها قابل اجرا باشند.
نویسنده: علیرضا
زمان: ۰۵:۱۴:۲۹ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۴
این کاری که گفتید انجام میدم اما نمیشه. اگه یه راه دیگه هست بهم بگید.
ممنون خدا خیرتون بده.
پاسخ: 
راه گفته شده اشتباه نیست! باید ببینید کجای کار را اشتباه انجام می دهید، در صورت تمایل فایل را با ذکر جزئیات به آدرس ایمیل ما ارسال کنید تا بررسی گردد.
نویسنده: امیرحسین
زمان: ۰۹:۳۹:۲۴ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
سلام عزیز من تازه تو کار پی اچ پی رفتم یه فرم ساختم می خوام وقتی توش تایپ کنی amir پایینش امیر خوش آمدید رو نمایش بده ولی جز amir تایپ کنی هیچی نیست رو پایینش نمایش بده ببینید کجا اشتباه کردم؟
<form action="" method="post">
<input name="amir" type="text" />
<?php
if ($name == amir) {
echo "امیر خوش آمدید";
}
else "هیچی نیست";
?>
<input type="submit" />
</form>
پاسخ: 
اصلاح شده کد شما:
<form action="" method="post">
<input name="user_name" type="text" />
<?php
//دریافت مقادیر از فیلد فرم
@$name = $_POST['user_name'];
if ($name == 'amir'){
echo "امیر خوش آمدید";
}
else{
echo "هیچی نیست";
}
?>
<input type="submit" value="ارسال" />
</form>
نویسنده: امیرحسین
زمان: ۱۷:۰۳:۲۷ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
خیلی ممنون از لطف شما
نویسنده: امیرحسین
زمان: ۱۷:۳۲:۰۰ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
خیلی کمکم کردین ممنون از آموزش های خوبتون
من با خودم گفتم پی اچ پی رو من نمیتونم یاد بگیرم گفتم یه بار بخونم ببینم چی میشه شما هم که خیلی واضع توضیح میدین و زود درک کننده هست خیلی ممنون امیدوارم همیشه موفق باشی عزیز به درود
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مواردی که به کلی خارج از موضوع این مطلب هستند را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم، غیرضروری و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ کوتاه و مختصر داده خواهد شد!
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- تمام یادداشت ها بررسی و برای هر کاربر زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.

1 × 2
 refresh
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
form Oliver
در:
چطوری دستور background رو برای جدلمون عکسش رو تنظیم کنیم و بهش طول و عرض بدیم
۱۶:۰۷:۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

form محمد
در:
با عرض سلام ببخشید چطوری میتونم واسه اشتراک کاربر انقضا بزارم مثلا یک ماه داخل دیتابیس ردیف تایم رو درست کردم البته تاریخ رو تبدیل...
۱۹:۱۴:۵۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

form آیدا
در:
سلام من در حال طراحی با html هستم اما طبق فیلم آموزشی پیش میرم از یه جایی به بعد هم تغییرات اعمال نمیشه...
۲۲:۴۷:۴۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

form علی
در:
سلام اگه میشه یه تکه کدی بفرستید که کاربر نتونه عکس مورد نظر رو دانلود کنه و با نگه داشتن روی عکس فقط لینکو ببینه...
۰۹:۳۰:۴۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

form sina2000
در:
با سلام و خسته نباشید طبق کد زیر استفاده میگه متغیر Pdc برای PDO است لطفا نمونه کد برای لایبرری...
۱۵:۰۳:۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

form محمد امین
در:
سلام ممنون از مطلبتون ببخشید من یه سایتی با شی گرایی کامل زدم الان میخوام آدرسشو بهینه کنم آدرس الان من به این صورته:...
۱۸:۲۸:۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

form ترنم
در:
سلام وقتتون بخیر ببخشید من کدهای مربوط منو و زیر منو رو نوشتم ولی موقع اجرا منوی اصلی رو میاره ولی زیر منوها رو...
۱۱:۰۶:۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

form ا
در:
سلام چرا وقتی مطالب مربوط که تو وبلاگم هست رو جستجو میکنم نمیاره ؟؟؟
۲۰:۳۱:۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

form amir
در:
سلام من اگه بخوام با وارد کردن یه id داخل یک text کل اون ردیف پاک بشن باید چه کنم مثلا یک text دریافت میکنم...
۰۱:۴۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

form محمدباقر حسیبیان
در:
من این مشکل برام پیش اومده که موقع ورود به پروژه م توی لوکال هاست wamp صفحه سفیده و هیچی رو نشون نمیده و کد...
۱۶:۴۲:۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

form ...
در:
سلام دو سایت نوشته ای مربوط به من رو چند سال قبل لینک دانلود قرار دادن من ازشون خواستم بردارنش ولی اینکارو نکردن سایت...
۱۷:۲۶:۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

form مجتبی
در:
سلام میشه یک کد جاوا رو به php تبدیل کرد تا لود سایت سریع تر بشه؟
۱۳:۰۴:۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

form متین
در:
سلام ؛ من تازه شروع به یادگیری کردم ؛ مطلب بسیار کاربردی بود ؛ ممنون از شما دوست عزیز.
۰۱:۵۰:۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

form mahdi
در:
سلام استاد عزیز و گرامی امیدوارم که حالتون خوب باشه ، اگه براتون ممکنه لطفا یه آموزش خوب در زمینه وردپرس بهم معرفی کنید ،...
۲۱:۴۸:۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

form امید
در:
در برنامه نویسی کاربر با چه دستوری میتواند به صفحه اصلی برگردد
۱۹:۰۶:۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
form ali
در:
با سلام من یک پروژه طراحی کردم میخوام که وقتی کاربر روی ادامه مطلب کلیک کرد در خود صفحه بقیه مطالب را ببینه...
۱۸:۴۷:۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
form علی
در:
سلام و تشکر از زحمات ارزشمند شما احتراما بنده امروز از یک شماره تلفن ثابت از طریق یک رایانه و یک موبایل به طور...
۱۸:۰۱:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
form oscar
در:
درود. اگر بخوایم در نمایش تاریخ و زمان که به صورت لحظه ای خودش در صفحه رفرش میشه، فقط عبارت " Mon Jun 22 2020...
۱۵:۵۹:۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
form علی
در:
با سلام چطور میشه فقط یک صفحه مورد نظرمون رفرش بشه نه همه صفحات سایت
۰۰:۰۳:۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
form Farzad
در:
الان وقتی فایل رو میخواد دانلود بکنه از خودش فایل میسازه ، به این صورت یعنی بعد از پوشه file هر پوشه ای باشه...
۱۸:۵۶:۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
form Farzad
در:
سلام ، خسته نباشید من فایل هایی که در هاست میزارم به این شکل هست: یعنی مشخص نیست فایل ها تو چه پوشه...
۱۳:۳۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
form شیما طیبی
در:
سلام خیلی مطلب مفیدی بود . همیشه به وبلاگ نویسی به چشم یه کار خسته کننده نگاه میکردم ولی خب یه مقدار نظرم تغییر کرد....
۲۳:۵۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
form احسان
در:
سلام من یک کد اسکریپت دارم که به صورت عددی تبدیل شده است. میخواستم بپرسم چطوری میتونم اسکریپت به حالت اولیه نوشته شده برگردانم و...
۲۱:۰۲:۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
form علی
در:
ممنون از پاسختون اما روش بالا جهت دانلود فایل کاربرد داره . من میخواستم به صورت استریم ویدئو پخش بشه اما آدرس مستقیم ویدئو...
۰۰:۳۷:۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
form محمد
در:
سلام مجدد ببخشید طبق فرمایش شما من در دیتابیس جدولی ساخته بودم فقط مشکلم اینجاست چطوری میتونم توسط کوکی یا سیشن با تابع دیت انقضا...
۲۲:۳۸:۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
form محمد
در:
با عرض سلام ببخشید چطوری میشه واسه اشتراک خریدن زمان ۱ ماهه گذاشت که بعد از گذشت ۱ ماه پیام بده دوباره اشتراک تهیه کنید...
۱۳:۱۳:۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
form ehsan
در:
سلام و خسته نباشید. من قالب جدید تهیه کردم ولی ایکن هاش کار نمیکنن. اگه وبلاگم نگا کنین متوجه میشین. ایکن شبکه های اجتماعی...
۱۷:۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
form ملیکا
در:
سلام به شدت کمک میخام
۱۶:۳۱:۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
در انتظار بررسی: ۰