article

حلقه for، foreach و while در PHP

php-for-while-loop

تا این مرحله از آموزش های مقدماتی PHP تا حدود زیادی مسیرمان را به سمت یادگیری این زبان پرکاربرد برنامه نویسی وب هموار کرده ایم، پس از آشنایی با مبحث متغیرها، عملگرهای محاسبه، مقایسه و استدلال منطقی، کار با دستورات شرطی if و else و بررسی نحوه استفاده از switch و case در کدنویسی ها، این بار نوبت به آموزش کاربرد حلقه های for، foreach و while در PHP است، از آنجایی که حلقه ها در زبان های برنامه نویسی و به طور خاص در برنامه نویسی PHP کاربردهای فراوانی دارند یادگیری و درک این مبحث می تواند در روند پیشرفت آموزش ها بسیار کمک کننده باشد، در ادامه خواهیم گفت که چرا و چگونه باید از حلقه for، foreach و while در کدنویسی استفاده کنیم.

حلقه (Loop) چیست؟


در اکثر زبان های برنامه نویسی و از جمله PHP حلقه ها برای انجام فرآیندها در دور تکرار کاربرد دارند، در هنگام کدنویسی موقعیت های زیادی پیش می آید که بخواهیم یک فرآیند را با تکرار انجام دهیم، در این مواقع ابزار برنامه نویس معمولا استفاده از حلقه (Loop) است، به طور مثال اگر در یک مسابقه 5 گروه شرکت کننده داشته باشیم و بخواهیم امتیاز کسب شده آنها را در جدول ترسیم کنیم، می توانیم این کار را با حلقه انجام دهیم:
<?php
echo '<table border="1">';
$group = array('A' => 120, 'B' => 125, 'C' => 83, 'D' => 154, 'E' => 123);
foreach($group as $key => $value) {
    echo '<th>' . $key . '</th>' . '<td>' . $value . '</td><tr></tr>';
}
echo '</table>';
?>
با اجرای نمونه کد بالا نتیجه در جدول نمایش داده خواهد شد، به فرض:
A    120
B    125
C    83
D    154
E    123
در این نمونه کد از آرایه و حلقه foreach استفاده شده که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

انواع حلقه در PHP


مانند اغلب زبان های برنامه نویسی در PHP نیز چند نوع حلقه (Loop) وجود دارد که با به حساب آوردن همه آنها می توان تعداد حلقه در PHP را در چهار دسته خلاصه کرد:
حلقه for، حلقه foreach، حلقه while و حلقه do while.
حلقه for برای مواقعی کاربرد دارد که تعداد دور حلقه عدد مشخصی باشد، حلقه foreach برای کار با آرایه ها (کلید و مقدار) مناسب است، حلقه while برای مواقعی که دور حلقه صرفا مبتنی بر برقرار (true) یا عدم برقرار (false) بودن یک شرط است و تعداد دور حلقه از قبل مشخص نباشد کاربرد دارد، در نهایت شکل دیگری از حلقه while تحت عنوان do while وجود دارد که تنها تفاوت آن با while ساده اجرای اولین دور بدون در نظر گرفتن true یا false بودن شرط حلقه است، در ادامه به صورت موردی در خصوص هر کدام از حلقه ها و نحوه کاربرد آنها توضیح خواهیم داد.

حلقه for در php


استفاده از for در php نوعی دیگر از حلقه ها را شکل می دهد، از حلقه for زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم به فرض به تعداد مشخصی دور تکرار، بدون وابستگی به شرایط بیرون حلقه داشته باشیم، در واقع ساختار حلقه ها در php (و در دیگر زبان های برنامه نویسی مشابه)، شباهت های زیادی به هم دارند، اما به منظورهای متفاوتی ایجاد شده اند، در حلقه while، معمولا بخش اصلی شرایط درست یا نادرست شدن یک شرط، در بیرون از حلقه اتفاق می افتد، اما در حلقه for تمام این اتفاقات در درون پارامترهای خود حلقه شکل می گیرد، اجازه بدهید موضوع را با یک مثال روشن کنیم.
<?php
//حلقه for
for ($users=1; $users <= 3; $users++){
    echo "کاربر شماره $users <br />";
}
?>
مثال بالا، خروجی زیر را تولید خواهد کرد.
کاربر شماره 1 
کاربر شماره 2
کاربر شماره 3
توضیح:
- شیوه نگارش یا syntax حلقه for با while کمی متفاوت است، حلقه for در سه عبارت (expression)، ساختار اصلی خود را شکل می دهد، عبارت اول، همان مقادیر پیش فرض برای یک متغیر است، عبارت دوم، تعیین شرط برای خاتمه حلقه است و عبارت آخر، تغییرات مقادیر متغیر در هر دور حلقه است.
- عبارت users در مثال بالا، کاملا فرضی و انتخابی است، معمولا از عبارت i بدین منظور استفاده می کنند.
- دقت کنید که در برنامه نویسی، حلقه هایی که می نویسید، باید در یک مرحله ای به پایان برسند، اگر بررسی شرط حلقه همیشه درست (true) باشد، دور تکرار آن تا بی نهایت ادامه می یابد و این سبب ایجاد یک باگ یا نقض بزرگ در برنامه شما و نهایتا باعث از کار افتادن مرورگر کاربر یا سرور خواهد شد.
در مثال زیر، یک اشتباه عمدی کرده ایم و حلقه را تا بی نهایت ادامه داده ایم، با کمی دقت متوجه خواهید شد.
<?php
//حلقه for تکرار تا بی نهایت!
for ($i=0; $i >= 0; $i++){
    echo "کاربر شماره $i <br />";
}
?>

حلقه foreach در php


نوع دیگری از حلقه های هم خانواده با for با نام foreach برای کار با مقادیر آرایه ها کاربرد دارد، در برنامه نویسی وب، برخی ویژگی ها، ناگزیر به صورت آریه ای از اطلاعات قابل کنترل و پردازش هستند، به عنوان مثال، وقتی در فرم های html، یک فیلد با قابلیت انتخاب چند مقدار را ارسال می کنید، باید برای هر مقدار، یک بار پردازش در سرور انجام شود، تا تفکیک داده ها از هم میسر گردد، این کار در php با foreach انجام می شود، foreach در هر دور حلقه، یک کلید و مقدار از آرایه را پردازش می کند تا زمانی که شرایط ادامه دادن دور حلقه، درست یا true باشد، به مثال زیر توجه کنید.
<?php
$array = array(1=>'Arash', 2=>'Soraya', 3=>'Maryam', 4=>'Sadegh');
foreach ($array as $user) {
    $user = "$user به بخش آموزش php، خوش آمدید <br />";
    echo $user;
}
?>
خروجی مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.
Arash به بخش آموزش php، خوش آمدید 
Soraya به بخش آموزش php، خوش آمدید
Maryam به بخش آموزش php، خوش آمدید
Sadegh به بخش آموزش php، خوش آمدید
توضیح:
- حلقه foreach از دو شیوه نگارش (syntax) پشتیبانی می کند، هم به صورت:
$array as $user
و هم به صورت:
$array as $key => $user
- هر مقدار از آرایه ها، در هر دور حلقه، به عنوان ورودی دریافت می شوند و پس از اعمال پردازش تعیین شده، نوبت به عنصر بعدی می رسد، در مثال بالا، آرایه ما دارای چهار مقدار است، پس دور حلقه  foreach برای هر کدام، یک بار اجرا خواهد شد (for به معنی برای و each به معنی هر).
- درک صحیح نحوه عملکرد حلقه foreach، نیازمند آشنایی با مبحث آرایه ها در php است، لذا در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم.

حلقه while در php


ساختار حلقه while در php به اینصورت است که با بررسی یک شرط، تا هر زمان که مقدار برگردانده شده توسط آن درست (true) باشد، مقادیر داخل {} اجرا می شود، در مثال ساده زیر، یک حلقه را تا زمانی که تعداد کاربران به 5 نرسیده ادامه داده ایم و خروجی فرضی از آن گرفته ایم.
<?php
//مقادیر پیش فرض برای متغیر
$users = 5;
//حلقه while
while ($users > 0){
    echo "کاربر شماره $users <br />";
    $users--;
}
?>
خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.
کاربر شماره 5 
کاربر شماره 4
کاربر شماره 3
کاربر شماره 2
کاربر شماره 1
توضیح:
- ابتدا برای متغیر فرضی users یک مقدار پیش فرض قرار می دهیم تا بعدا در حلقه while یک شرط برای آن تعیین کنیم.
- سپس در قسمت مربوط به حلقه while، بررسی می کنیم، تا زمانی که مقادیر متغیر users بزرگتر از صفر باشد، کد داخل {} اجرا شود.
- درون حلقه یک دستور خروجی echo نوشته ایم که در هر دور (loop)، مقادیر را چاپ می کند و در قسمت آخر، در هر دور حلقه یک واحد از متغیر users کاسته می شود و این کار تا زمانی که مقادیر این متغیر بزرگتر از صفر، یعنی یک است، ادامه می یابد.
- دقت کنید، چون متغیر فرضی ما در این مثال یک عدد بود، می توانیم بر روی آن اعمال ریاضی مثل جمع، تفریق و... را انجام دهیم، در برنامه نویسی سطح بالاتر، موقعیت هایی پیش می آید که انواع متفاوتی از داده ها را باید با توجه به نوع آنها بررسی کنیم.

مثالی دیگر از کاربرد حلقه while در php


<?php
//مقادیر پیش فرض برای متغیر
$users = 5;
$admin = 1;
//حلقه while
while ($users > 0){
    //حلقه تو در تو
    while($admin > 0){
        echo "مدیر سایت، خوش آمدید<br />";
        $admin--;
    }    
    echo "کاربر شماره $users خوش آمدید<br />";
    $users--;
}
?>
خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود.
مدیر سایت، خوش آمدید
کاربر شماره 5 خوش آمدید
کاربر شماره 4 خوش آمدید
کاربر شماره 3 خوش آمدید
کاربر شماره 2 خوش آمدید
کاربر شماره 1 خوش آمدید
توضیح:
- مثال بالا، نحوه استفاده از یک حلقه while درون حلقه ای دیگر به صورت تو در تو را نشان می دهد.
- فرمول و ساختار حلقه با کمی تامل قابل درک است، تنها چیزی که اینجا اضافه کرده ایم، متغیر admin و حلقه مربوط به آن است که در درون حلقه اصلی اجرا می شود.
- استفاده از این شیوه، یعنی حلقه های تو در تو در برنامه نویسی پیشرفته تر با php، کاربرد های خاص خودش را دارد.

حلقه do while در php


گاهی مواقع در دنیای برنامه نویسی وب با php، پیش می آید که بخواهیم یک حلقه را ابتدا یک بار خروجی دهیم (چه شرطی درست باشد و چه نباشد)، سپس بررسی کنیم که آیا شرایط ادامه حلقه مهیا است یا خیر، مفسر php بدین منظور از ساختار do while که بسیار شبیه while معمولی است بهره می گیرد، در do while دور اول حلقه، بدون هیچ پیش شرطی اجراء می شود، اما دورهای بعد مثل این است که به روال عادی حلقه while بازگشت کنیم، مثال زیر روشن است.
<?php
//مقادیر پیش فرض برای متغیر
$users = 0;
do{
    echo "کاربر شماره $users خوش آمدید<br />";
    $users--;
}
//حلقه while
while ($users > 0);
?>
مثال بالا با وجود اینکه در قسمت شرط while گفته ایم که تازمانی که متغیر users از صفر بزرگتر باشد و مقادیر این متغیر هم صفر است، اما خروجی زیر به مرورگر ارسال می شود.
کاربر شماره 0 خوش آمدید
sectionدسته بندی: آموزش مقدماتی » PHP
related مطالب بیشتر:
» دستور switch و case در PHP
» دستورات شرطی (Conditional Statements) در PHP
» تعریف و استفاده از متغیر (Variable) در PHP
» توابع (Functions) در PHP
» توابع کار با آرایه در PHP - بخش سوم
commentنظرات (۵۰ یادداشت برای این مطلب ارسال شده است)
more یادداشت های جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای یادداشت های موجود نمایش داده می شوند.
نویسنده: امین
زمان: ۱۴:۱۲:۲۲ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۲
سلام و خسته نباشید
چطوری میشه از دیتابیس ایمیل ها رو اینجوری انتخاب کنه:
mysql_query("SELECT email FROM mytable WHERE status='1'")
که تو دیتابیس ایمیل اونایی که status آنها برابر 1 است را انتخاب کند و همه را نشان دهد به این صورت:
email1@site.com, email2@site2.com ,...
پاسخ: 
سلام
بخش اصلی پرس و جو را نوشته اید، کافی است در حلقه while از تابع
mysql_fetch_array
استفاده کنید که آموزش آن در بخش MySQL کامل توضیح داده شده است، مثال:
<?php
$query = mysql_query("SELECT email FROM mytable WHERE status='1'")
or die(mysql_error());

$count = mysql_num_rows($query);
$email = NULL;
$loop = 1;

while ($row = mysql_fetch_array($query)){
$email .= $row['email'];

if($loop < $count){
$email .= ', ';
}

$loop++;
}

echo $email;
?>
نویسنده: ابوالفضل
زمان: ۱۶:۱۳:۳۷ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۴
سلام با تشکر از سایت عالیتون
بنده نیاز به کدی که به امین در بخش نظرات همین صفحه داده بودید داشتم که واقعا ازتون سپاسگذارم
حالا یه سوال دارم اگر بخواهیم تعداد ایمیل ها را نمایش دهیم چه کاری باید انجام دهیم
من میخوام تعداد ایمیل های تکراری شمارش شود و خروجی بدهد تعداد ایمیل های تکراری 3 عدد می باشد!
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پاسخ: 
سلام
نمونه کد زیر برای کاری که می خواهید انجام دهید کاربرد دارد:
<?php
$query = mysql_query("SELECT email FROM mytable WHERE status='1'")
or die(mysql_error());

@$same_array = array();
$same_result = NULL;
$loop = 0;

while ($row = mysql_fetch_array($query)){
$same_array[$loop] = $row['email'];
$loop++;
}

$same_count = 0;
$loop = 1;

$same_array = array_count_values($same_array);
foreach($same_array as $key => $value){
if($value > 1){
$same_result .= $key;
$same_count + $value;

if($loop < count($same_array)){
$same_result .= ', ';
}
}
$loop++;
}

echo 'ایمیل های تکراری: '.$same_result.'<br>';
echo 'تعداد: '.$same_count;
?>
نویسنده: ابوالفضل
زمان: ۱۶:۰۸:۰۹ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
بینهایت ازتون سپاسگذارم...
نویسنده: yahya
زمان: ۱۲:۵۸:۴۹ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۳
با سلام و تشکر از زحمات بی دریغ شما
من یک کد به صورت زیر دارم
for (....) {
...
...
for (...){
....
if (...){
(*****)
}
....
....
}
...
}
می خواهم اگر شرط برقرار باشد از حلقه دوم خارج شده و به ابتدای حلقه اول باز گردم. لطفا راهنمایی کنید.
پاسخ: 
سلام
به دو حالت زیر این کار ممکن است؛ نمونه کد:
<?php
for($i = 0; $i < 4; $i++){
for($r = 0; $r < 2; $r++){
if(1 == 1){
echo '1<br>';
break;
}
echo '2';
}
}
?>
در این حالت با TRUE شدن شرط، حلقه دوم قطع و به ابتدای حلقه اول می رسیم (تا زمانی که چرخه حلقه اول ادامه دارد، این روند تکرار می شود).
<?php
for($i = 0; $i < 4; $i++){
for($r = 0; $r < 2; $r++){
if(1 == 1){
echo '1<br>';
$i = 4;
break;
}
echo '2';
}
}
?>
به این صورت با یک بار TRUE شدن شرط، حلقه اصلی را به پایان می بریم.
نویسنده: yahya
زمان: ۱۵:۱۹:۳۴ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۴
با سلام مثل این که سوالم را صحیح مطرح نکرده ام.
من در این کد نیاز دارم که با برقرار شدن شرط از حلقه دوم خارج شوم به طوری که ادامه حلقه اول که بعد از حلقه دوم آمده اجرا نشود و به ابتدای حلقه اول بازگشته و حلقه اول ادامه یابد.
مثلا اگر حلقه اول در وضعیت i=2 باشد بعد از برقراری شرط در حلقه دوم، اولین خطی که اجرا شود حلقه اول با i=3 باشد.
پاسخ: 
سلام
برای این کار باید یک حالت وضعیتی فرضی تعریف کنید و دستورات ادامه حلقه اصلی را با شرط برقرار بودن وضعیت حلقه دوم اجرا یا نادیده بگیرید، مثال:
<?php
$status = TRUE;
for($i = 0; $i < 4; $i++){
for($r = 0; $r < 2; $r++){
if($i == $r){
echo '1';
$status = FALSE;
break;
}
else{
$status = TRUE;
}
echo '2';
}
if($status == TRUE){
echo '3';
}
echo '<br>';
}
?>
تفسیر این کد ممکن است در نگاه اول دشوار باشد، اما با نگاه به خروجی:
1
21
223
223
مشخص است که در اولین دور i=0 است، در اولین دور حلقه دوم r=0 است، لذا i == r برقرار است، عدد 1 چاپ می شود، حلقه دوم break شده و نوبت به چاپ عدد 2 نمی رسد، چون status برابر FALSE است، لذا عدد 3 نیز چاپ نمی شود، در دور دوم حلقه اصلی، i=1 است، در دور اول حلقه دوم، r=0 است، لذا i==r برقرار نیست، عدد 2 چاپ می شود، حلقه دوم به ابتدای خود برگشته و r=1 می شود، لذا i==r برقرار است، عدد 1 چاپ شده و چون status برابر FALSE می شود، مانند اولین دور حلقه اصلی، عدد 2 و 3 چاپ نمی شوند و این چرخه تا زمانی که دور حلقه اصلی دوام دارد، به همین منوال ادامه پیدا می کند.
نویسنده: yaser
زمان: ۱۹:۵۴:۲۴ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۹
سلام. من با php و mysql می خوام 5 تا مطلب از یک موضوع را با شماره نشون بدم مثل کد زیر:
1-متن 1
2-متن 2
پاسخ: 
سلام
سوالتان کامل نیست، لطفا به آموزش های بخش SELECT در MySQL مراجعه نمائید.
نویسنده: sahar
زمان: ۰۰:۰۹:۲۲ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
سلام و خسته نباشید
توی دیتابیس جدولی دارم که یکسری کد رو که کاملا یکتا هستند و نمیتونن تکراری باشن رو نگهداری میکنه حالا میخوام از توی این جدول با یک حلقه تک تک این کدها رو فقط یک بار انتخاب کنم تا یکسری پردازش و کارهایی روش انجام بدم و باید روی همه این کدها این پردازش ها انجام بشه حالا حلقه ای که نوشتم هر کد رو چند بار انتخاب می کنه چکار کنم فقط یکبار هر کد انتخاب بشه؟
پاسخ: 
سلام
هر ستون باید یک شماره id اختصاصی داشته باشد و در حلقه یک متغیر قرار دهید که در هر دور یک مقدار افزایش یابد، این متغیر را در پرس و جوی خود در قسمت WHERE به عنوان شماره آی دی استفاده کنید.
راه حل بهتر این است که یک بار کل نتایج را استخراج کرده و در حلقه while به صورت تک تک بر روی آنها پردازش ها را انجام دهید.
نویسنده: sahar
زمان: ۰۰:۳۱:۳۱ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
واقعا ممنون از کمکتون ایشالله خدا همیشه هواتون رو داشته باشه همونجوری که شما تا جایی که می تونید دست بقیه رو می گیرید.
اون راهنمایی رو انجام دادم اما فرقی نکرد. من یه مشکل دیگه هم دارم اونم اینه که توی این حلقه یه حلقه دیگه هم دارم که هر وقت به جواب رسید باید از این حلقه داخلی خارج بشه من این کار رو با break انجام دادم اما نتیجه نگرفتم. راستش هر کاری رو این کدها انجام میدم نتیجه اش حتی یه تغییر کوچیک هم نمیکنه!!!حتی واسه امتحان حلقه اصلی رو برداشتم اما بازم همون جوابی رو گرفتم که هر بار می گیرم!!
این موضوع پروژمه که باید همین چهارشنبه تحویل بدم اما درست اجرا نمیده...
ببخشید خیلی حرف زدم
پاسخ: 
خواهش می کنیم، ببینید شما از کدهایی حرف می زنید که ما هیچ تصور روشنی از آنها نداریم!، در صورت تمایل می توانید فایل هایتان را با ذکر جزئیات دقیق مشکل از طریق ایمیل (در بخش تماس با ما موجود است) ارسال کنید تا بررسی شوند.
نویسنده: sahar
زمان: ۱۸:۵۱:۳۱ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
واقعا ممنون. همین الان براتون با توضیحات کامل میفرستم.
سایتتون محشره. اصلا یه دونست
نویسنده: امیرحسین
زمان: ۲۲:۰۸:۱۱ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۵
سلام استاد مهربان خسته نباشید
یه سوال خیلی کوچیک داشتم
<?php
$user = fopen('user.html', 'a');
foreach($_POST as $name => $value){
fwrite($user, $name);
fwrite($user, ': ');
fwrite($user, $value);
fwrite($user, '<br />');
}
fwrite($user, '<hr />');
fclose($user);
echo '<span id=\'sent\'>پیغام شما با موفقیت ارسال گردید</span>';
exit;
}
?>
من از این کد استفاده میکنم هیچ مشکلی نداره فقط در این قسمت
$user = fopen('user.html', 'a');
درون پرانتز fopen
'a' اینجا حتما باید a نوشته بشه اگر چیز دیگه ای مثلا s یا هرچیزی بنویسیم کد به درستی کار نمیکنه چرا میشه یکم توضیح بدید ممنون میشم
پاسخ: 
سلام
fopen یک تابع درونی PHP برای فراخوانی یک فایل است که رفتار آن با تنظیم پارامترهایی به عنوان آرگومان تعریف می شود، این پارامترها به صورت استاندارد و از پیش تعریف شده هستند لذا نمی توانید هر مقدار دلخواه را تنظیم کنید، به فرض a به معنی فراخوانی فایل صرفا برای نوشتن، قرار دادن نشانه گر در انتهای فایل و اگر فایل وجود نداشت، آن را ایجاد کردن است، اطلاعات بیشتر:
http://php.net/manual/en/function.fopen.php
نویسنده: میثم
زمان: ۱۵:۱۹:۰۸ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
سلام.
از شما به خاطر ارائه این آموزش تشکر می کنم.
یه سوال داشتم.
چطور میشه توی حلقه while کدی نوشت که Loop ها با فاصله زمانی اجرا بشن. به عبارت دیگه یه دور اجرا بشه و بعد از مثلا 10 ثانیه دور بعدی اجرا بشه و .... تا اینکه شرط حلقه while به پایان برسه؟
پاسخ: 
سلام
انجام این کار با PHP توصیه نمی شود، PHP یک زبان سمت سرور است و معمولا باید بلافاصله پس از اجرای کدها، خروجی را به مرورگر ارسال کند، روش توصیه شده استفاده از جاوا اسکریپت و آژاکس (Ajax) برای موارد اینچنین است، با این حال می توانید از تابع sleep در PHP استفاده کنید (در این صورت نیاز است که output_buffering را خاموش کنید)، مثال:
<?php 
@ini_set("output_buffering", "Off");
@ini_set('implicit_flush', 1);
@ini_set('zlib.output_compression', 0);
@ini_set('max_execution_time',1200);

header( 'Content-type: text/html; charset=utf-8' );

echo "Testing time out in seconds\n";
for($i = 0; $i < 1150; $i++){
echo $i." -- ";
if(sleep(1)!=0){
echo "sleep failed script terminating";
break;
}
flush();
ob_flush();
}
?>
نویسنده: میثم
زمان: ۲۰:۰۶:۱۶ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
ممنون. دستتون درد نکنه. کارم راه افتاد.
نویسنده: میثم
زمان: ۲۰:۲۴:۴۸ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
از آموزشتون ممنونم. هاست من اجازه استفاده از تابع sleep رو نمی ده.
ببخشید می دونم که وقت شما رو هم می گیرم امکانش هست بفرمایید که چطور میتونم با جاوا یا آژاکس به هدفم برسم؟
پاسخ: 
استفاده از جاوا اسکریپت و آژاکس نیازمند آشنایی قبلی است، به طور خلاصه می توانید از توابعی مانند setTimeout استفاده و با وقفه هایی، درخواست های آژاکسی را به سرور ارسال کنید، به جهت مفصل بودن مبحث، باید به آموزش های مربوطه مراجعه نمائید.
نویسنده: میثم
زمان: ۲۱:۳۴:۳۳ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷
از راهنمایی شما ممنونم.
نویسنده: علی
زمان: ۲۱:۳۹:۴۹ - تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۲
با سلام
ببخشید من یک حلقه while تعریف کردم که هر زمان آن شرط برقرار شد حلقه for داخل حلقه while به پایان برسد حال سوال من این است که چگونه شمارنده در این حلقه تعریف کنم تا به من بگوید پس از برقراری شرط while حلقه چند بار تکرار شده تا به جواب رسیده است
ممنون
پاسخ: 
سلام
از حلقه هایی صحبت کرده اید که هیچ تصور روشنی از آنها نداریم!، لطفا به همراه سوال یک نمونه کد نیز قرار دهید، به نظر می توانید یک متغیر با نام فرضی loop و مقدار پیش فرض 0 در بیرون حلقه تعریف و درون حلقه با ++ مقدار آن را در هر دور افزایش دهید.
more لطفا پیش از ارسال یادداشت نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مواردی که به کلی خارج از موضوع این مطلب هستند را در فرم منوی "تماس با ما" مطرح و پاسخ را از طریق ایمیل دریافت کنید.
- به سوالات کلی، مبهم، غیرضروری و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آن نکرده باشید پاسخ خاصی داده نخواهد شد.
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین قرار دهید تا امکان تست و بررسی وجود داشته باشد.
- تمام یادداشت ها بررسی و برای هر کاربر زمان مشخصی جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لذا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید.
7 × 8
 refresh
نکته:
با توجه به تاریخ نگارش آموزش های سایت و پیشرفت تکنولوژی های مرتبط با وب در سالیان اخیر، محتوای برخی از مطالب قدیمی ممکن است نیاز به ویرایش و به روزرسانی داشته باشد که این کار هم زمان با تهیه نسخه جدید «وبگو» به مرور در حال انجام است، لطفا در استفاده از مطالب سایت به این نکته دقت داشته و حتی المقدور از چند منبع مختلف استفاده نمائید.
آخرین دیدگاه ها
form حسن
در:
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم تابع
file_get_contents
سمت سرور اجرا میشه؟ یعنی یوزر نمیفهمه که تابع اجرا شده؟ و اینکه ادرس url...
۱۱:۳۱:۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

form مونا
در:
سلام من یک وبلاگ ساختم همه چیزش درست بود ولی یک انجمن به نام قاتی پاتی که هدفش شناساندن و معرفی وبلاگ نویسان هست اومده...
۱۵:۳۱:۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

form نرگس
در:
یه سوال دبیرمون بهم داده که با استفاده از آرایه پنج نمره رو دریافت کرده و در حلقه for معدلشان را محاسبه کرده و نمایش...
۱۳:۰۳:۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

form محمد صادق نصرتی رامش
در:
چکونه لینک بگذارم و پول در بیاورم؟
۱۶:۰۵:۳۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

form مصطفی
در:
ببخشید چرا قسمت جستجوی سایتتون عمل نمیکنه!؟ دنبال مقاله راجع سشن ها و ساخت پنل مدیریت برای سی ام اسم میگردم یادمه یه مقاله قبلا...
۰۰:۱۹:۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

form مصطفی
در:
سلام نه هر چه کردم کد درست عمل نکرد و مجبور شدم یک ایندکس بسازم لینک بزارم با این کار قصد دارم هم بتونم سایت...
۲۱:۵۶:۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

form مصطفی
در:
سلام ادرس سایت من
www.ory.ir
است من 2 تا قالب درست کردم در دو پوشه اما با دستور زیر در روت مشکل دارم و...
۰۸:۰۳:۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

form مصطفی
در:
سلام . وقتی داریم یک رکورد رو آپدیت میکنیم ، چطوری بفهمیم کدوم ستون ها داره آپدیت میشه و اونارو بفرستیم به یک view ؟
۱۴:۳۴:۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

form یه سوال کننده
در:
سلام. ببخشید من یه سری فایل dbf دارم که نمیدونم چطور تبدیلش کنم به فایل اکسل که فرمتش درست باشه. مربوط به فایل برنامه 118...
۰۴:۴۴:۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

form adel
در:
سلام با تشکر از سایت خوب شما. یه سوال داشتم چگونه تمام این کدها را در جاوا اسکریپت همزمان قرار دهیم. من مثلا دستور این...
۲۱:۲۵:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

form یه سوال کننده
در:
سلام. ببخشید چطور میشه ایمیل هایی رو میفرستن که ریپلای زدن رو ایمیلی که از طرف ما نبوده بیشتر تو تبلیغات دیدم امیدوارم منظورم و...
۰۳:۲۳:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

form پرتو
در:
با عرض سلام و خسته نباشید امیدوارم حالتون خوب باشه من دو سه سال پیش وبلاگم رو حذف کردم ایا امکانش هست برگرده؟ ادرس...
۱۴:۵۵:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

form علی
در:
سلام من نمی تونم html tag رو چطور در وبلاگم قرار بدم وبلاگم اینه
tagtak.blog.ir
۱۰:۲۳:۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

form حمید
در:
سلام. خسته نباشید. من میخاستم استایل فیلدهای فرمم رو تغییر بدم منتهی نمیدونم از چه کدهایی باید استفاده کنم. برای اینکه فرمی به شکل...
۱۰:۳۶:۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

form سمیه
در:
سلام ممنون بابت آموزش مفیدتون توی تگ ها هرچیزی که در تگ head قرار بگیره نمایش داده نمیشه، اما ممنون میشم...
۲۰:۴۹:۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷