چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

Wednesday, February 28, 2024 GMT +3:30

تعریف و استفاده از متغیر (Variable) در PHP

php-variables

در بحث قبل از بخش آموزش مقدماتی PHP با کلیاتی از این زبان برنامه نویسی وب آشنا شدیم، گفتیم که PHP زبان سمت سرور (Server-side) است و پردازش آن توسط مفسر (Processor) سرور انجام و خروجی آن در نهایت به صورت کدهای HTML از سمت سرور به مرورگر (یا هر واسط کاربری دیگر) ارسال می شود، اکنون در ادامه آموزش های مقدماتی این بخش، می خواهیم با یکی از پرکاربردترین و متداول ترین مفاهیم در بین زبان های برنامه نویسی مختلف و به طور خاص برنامه نویسی PHP یعنی مفهوم متغیر (Variable) آشنا شویم که در نوشتن برنامه های کاربردی نقش کلیدی داشته و به دفعات مختلف در سورس کدهایمان تعریف و استفاده می شود، درک مبحث متغیر به عنوان مبحث پایه و مقدمه آشنایی با مباحث پیشرفته تر و پیچیده تر برنامه نویسی با PHP از اهمیت زیادی برخوردار است و توصیه می شود حتما پس از مطالعه و تمرین کافی به مباحث بعدی رجوع کنیم.

مفهوم عبارت متغیر در برنامه نویسی


متغیر (Variable) در برنامه نویسی به معنی نماد و نشانه ای است که در حین اجرای برنامه ها همواره می تواند مقادیر غیرثابت و تغییرپذیری داشته باشد، به طور مثال اگر برنامه ای بنویسیم که نمرات دانش آموزان را به عنوان ورودی دریافت و میانگین آنها را در خروجی چاپ کند، این ورودی و خروجی معمولا به صورت متغیر تعریف می شوند چرا که مقادیر دریافتی و مقدار نهایی ثابت نیست و از دانش آموزی به دانش آموز دیگر متفاوت خواهد بود، اگرچه زبان های برنامه نویسی مختلف از شیوه نگارش (Syntax) خاص خود برای تعریف متغیر استفاده می کنند، اما مفهوم و قاعده کلی بین آنها معمولا به همین صورت است که در بالا گفته شد.

آشنایی با کاربرد متغیر در PHP


متغیرها در PHP برای نگهداری مقادیر با انواع مختلف (رشته ای (String)، عددی (Int)، آرایه (Array)، بولین (Boolean) و...) به کار می روند، در واقع می توان گفت که متغیرها ظرف (Container) نگهداری اطلاعات مختلف یک برنامه تحت وب هستند که هر کجا نیاز باشد می توانیم به آنها دسترسی داشته و حتی محتوای آنها را تغییر دهیم، برای آشنایی با کاربرد متغیر در PHP یک مثال را با هم مرور می کنیم، در نمونه کد زیر تعداد کالاهای تولید شده توسط یک کارگاه فرضی در طی سه سال در متغیرهای مختلف قرار داده شده است، می خواهیم در خروجی میانگین تولیدات این کارگاه در طی سه سال را محاسبه کنیم:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>وبگو | آشنایی با متغیر در PHP</title>
<!-- Webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body {
    font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
    direction: rtl;
    font-size: 12px;
}
</style>
</head>
<body>
<?php
//تعداد تولیدات در طی سه سال به تفکیک سال
$factory_year_1 = 160;
$factory_year_2 = 185;
$factory_year_3 = 195;

//مجموع تولیدات
$factory_all = $factory_year_1 + $factory_year_2 + $factory_year_3;

//میانگین سه ساله
$factory_average = $factory_all / 3;
echo 'میانگین تولیدات در طی سه سال: ' . $factory_average;
?>
<hr>
متغیر در PHP با علامت $ در ابتدا شروع می شود، متغیر می تواند مقادیر عددی، رشته ای و... داشته باشد.<br>
زبان PHP را در اصطلاح HTML-embedded گویند، یعنی دستورات PHP را می توان در بین تگ های HTML نوشت و خروجی گرفت.
</body>
</html>
پیش نمایش
تحلیل کد بالا چندان سخت نیست، ابتدا سه متغیر با نام های دلخواه factory_year_1، factory_year_2، factory_year_3 با مقادیر عددی تعریف کرده ایم که تعداد تولیدات یک کارگاه فرضی را در خود نگهداری می کنند:
$factory_year_1 = 160;
$factory_year_2 = 185;
$factory_year_3 = 195;
در گام بعد مجموع تولیدات کارگاه را در متغیری با نام factory_all محاسبه کرده ایم:
$factory_all = $factory_year_1 + $factory_year_2 + $factory_year_3;
در نهایت در متغیر factory_average میانگین سه ساله را محاسبه و با دستور echo از آن خروجی گرفته ایم:
$factory_average = $factory_all / 3;
echo 'میانگین تولیدات در طی سه سال: ' . $factory_average;
نکته 1: در خصوص علامت های محاسباتی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و...) PHP در آموزش های بعدی به صورت جداگانه صحبت خواهیم کرد.
نکته 2: مانند اغلب زبان های برنامه نویسی اگر مقادیر متغیر بین علامت های '' (single quotation) یا "" (double quotation) قرار گیرد، نوع متغیر رشته متنی (String) خواهد بود، به همین ترتیب اگر مقدار متغیر یک عدد باشد نوع آن عددی (Int) تفسیر می شود.
نکته 3: در PHP چند دستور مختلف برای گرفتن خروجی وجود دارد، از جمله print، print_r و echo، در حالت معمول استفاده از echo توصیه می شود (echo از print سریعتر و انعطاف پذیرتر است و چند پارامتر مختلف را می توان با آن به خروجی ارسال کرد، اما print تنها یک پارامتر می پذیرد و در صورت اجرای صحیح، مقادیر 1 را به عنوان نتیجه برمی گرداند).

شیوه های نگارش (Syntax) و استفاده از متغیر در PHP


تعریف و استفاده از متغیرها در PHP مانند هر زبان برنامه نویسی دیگر دارای اصول و شیوه نگارش (Syntax) خاص خود است که در زیر به اختصار آنها را مرور می کنیم:
- متغیر در PHP با علامت $ (dollar) در ابتدا و سپس نام متغیر تعریف و مقدار آن با علامت = اختصاص داده می شود.
- PHP به بزرگ یا کوچک بودن حروف متغیرها حساس است (case-sensitive).
- نام متغیرها در PHP می تواند شامل حروف انگلیسی (a-z A-Z)، اعداد (9-0) و علامت _ (underscore) باشد.
- شروع نام متغیر در PHP نباید با اعداد باشد، به طور مثال این شیوه نامگذاری صحیح نیست:
$1_test = 1;
چند مثال از نحوه صحیح تعریف و استفاده از متغیر در PHP:
$my_var = 'learning PHP is easy!';

$count = 200;

$count_1 = 200;
$count_2 = 300;
$result = $count_1 + $count_2;

$var = 1;
$VAR = 2;

$_php_step = 'PHP Step: ' . 2;
- کدنویسی در زبان PHP معمولا سختگیری های زبان هایی مانند C، C++، Java و... را ندارد، در این زبان ها هنگام تعریف متغیر باید نوع آن را نیز مشخص کنیم (به فرض رشته، عدد، آرایه و...)، اما در PHP این کار به صورت خودکار انجام می شود، در مثال زیر کد اول مربوط به تعریف و استفاده از متغیر در زبان Java و کد دوم مربوط به تعریف و استفاده از همان متغیر در زبان PHP است:
int number;
number = 5;
number = number + 10;
System.out.println(number);

$number = 5;
$number = $number + 10;
echo $number;
- در صورتی که متغیر PHP در علامت های '' (single quotation marks) قرار داده شود، اثر خود را از دست می دهد و مانند یک عبارت متنی در خروجی چاپ خواهد شد، مثال:
<?php
/*
خروجی برابر با:
My Country is $country
*/

$country = 'Iran';
$str = 'My Country is $country';
echo $str;
?>
- برای چاپ مقادیر متغیر در خروجی یا باید آن را در بین علامت های "" (double quotation marks) قرار دهیم یا اینکه با علامت . (نقطه) مقادیر رشته ای داخل '' (single quotation marks) را با متغیر ترکیب نمائیم، مثال:
<?php
/*
خروجی برابر با:
My Country is Iran
*/

$country = 'Iran';
$str = "My Country is $country";
echo $str;
?>

<?php
/*
خروجی برابر با:
My Country is Iran
*/

$country = 'Iran';
$str = 'My Country is ' . $country;
echo $str;
?>

متغیرهای از پیش تعریف شده (Predefined Variables) در PHP


در هنگام تعریف و استفاده از متغیرها در PHP باید دقت داشته باشیم برخی عبارات و نام ها از قبل توسط مفسر PHP رزرو شده اند (Reserved Predefined Variables) و دارای مفهوم و کارکرد خاصی هستند، به طور مثال متغیرهایی که به آنها در اصطلاح Superglobals گفته می شود و در همه قسمت های برنامه در دسترس هستند:
$GLOBALS
$_SERVER
$_GET
$_POST
$_FILES
$_COOKIE
$_SESSION
$_REQUEST
$_ENV
برای مشاهده جزئیات بیشتر در این خصوص می توانیم به راهنمای سایت php.net در آدرس زیر مراجعه کنیم:
http://php.net/manual/en/reserved.variables.php

حدود دسترسی (Scope) متغیرها در PHP


در زبان های برنامه نویسی جهت کنترل دقیق بر روی عناصر مختلف یک برنامه مبحثی تحت عنوان حدود دسترسی یا Scope وجود دارد که به طور خلاصه مشخص کننده این است که یک متغیر، آبجکت و... در کدام قسمت از برنامه در دسترس و قابل استفاده باشد، به طور مثال متغیرها در PHP در حالت عادی به صورت Global تعریف می شوند و در همه قسمت ها در دسترس هستند، البته برای این گفته مثال های نقض وجود دارد، از جمله اینکه متغیر تعریف شده در خارج از یک تابع، درون تابع به صورت معمول قابل استفاده نیست:
<?php
$a = 10;
function myFunc(){
    $b = $a * 2;
    
    return $b;
}
echo myFunc();
?>
در صورت اجرای کد بالا با خطای زیر مواجه خواهیم شد:
Notice: Undefined variable: a
اما اگر نیاز به دسترسی به متغیر خارج از تابع باشد، PHP برای این شیوه دسترسی به متغیرها راهکارهایی در نظر گرفته است، از جمله استفاده از عبارت global در ابتدای نام متغیر:
<?php
$a = 10;
function myFunc(){
    global $a;
    $b = $a * 2;
    
    return $b;
}
echo myFunc();
?>
خروجی کد بالا عدد 20 خواهد بود.
مبحث Scope در PHP جزئیات بیشتری از آنچه گفته شد دارد که در حال حاضر به جهت جلوگیری از پیچیده شدن آموزش ها به همین حد اکتفا می کنیم، در خلال مباحث بعدی به صورت موردی به این موضوع خواهیم پرداخت، جهت آشنایی بیشتر مراجعه به آدرس زیر مفید خواهد بود:
http://php.net/manual/en/language.variables.scope.php

مثال و پیش نمایش آنلاین


برای جمع بندی مطالب این قسمت از آموزش ها، یک مثال کاربردی از مبحث متغیرها در PHP را به همراه پیش نمایش آنلاین آن مرور می کنیم:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>وبگو | شیوه های تعریف و استفاده از متغیر در PHP</title>
<!-- Webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body {
    font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
    direction: rtl;
    font-size: 12px;
}
.ltr {
    display: inline-block;
    direction: ltr;
}
</style>
</head>
<body>
<?php
$_1 = 1;
echo 'چاپ متغیر:[<div class="ltr">$_1</div>]<br>' . $_1;
echo '<hr>';

$name = 'user';
echo 'چاپ متغیر:[<div class="ltr">$name</div>]<br>' . $name;
echo '<hr>';

$section = 'آموزش مقدماتی';
$category = 'PHP';
$lesson = 2;
echo 'چاپ متغیر:[<div class="ltr">$section . \' \' . $category . \' درس \' . $lesson</div>]<br>' . $section . ' ' . $category . ' درس ' . $lesson;
echo '<hr>';

function testScope(){
    $result = null;
    
    if(defined(@$name)){
        $result = 'متغیر <div class="ltr">$name</div> در دسترس است!';
    } else{
        $result = 'متغیر <div class="ltr">$name</div> در دسترس نیست!';
    }
    
    $result .= '<br>';
    $result .= 'نکته: زمانی که در قسمت echo از علامت single quotation marks استفاده می کنیم، برای درج single quotation های دیگر در این قسمت باید با بک اسلش اثر آنها را خنثی کنیم، در غیر اینصورت خطای Syntax خواهیم داشت، در قسمت خروجی این مثال از این شیوه استفاده شده است.';
    $result .= '<hr>';
    
    return $result;
}
echo 'حد دسترسی به متغیر یا Scope:<br>';
echo testScope();

echo 'حساس بودن PHP به بزرگ یا کوچک بودن حروف متغیر:<br>';
$case = 'case';
$Case = 'Case';
echo $case . ' != ' . $Case;
echo '<hr>';

echo 'سورس کدهای این مثال را در برنامه های ویرایشگر PHP مانند برنامه PhpStorm وارد کنید تا به صورت دقیقتری با جزئیات و Syntax ها آشنا شوید.';
?>
</body>
</html>
پیش نمایش آنلاین
نکته: علامت @ (at sign) برای کنترل (Suppress) عدم نمایش خطاهای Notice در خروجی استفاده می شود، به فرض اگر متغیری در کدها به نحوی تعریف یا مقداردهی شده باشد که امکان دارد در هنگام اجرای برنامه آن متغیر یا مقدار فراهم نشود می توانیم برای عدم نمایش خطای Notice توسط مفسر PHP از علامت @ در جایی که پارامتر به کار می رود استفاده کنیم، در مثال بالا برای متغیر name در تابع testScope از این کاراکتر استفاده کرده ایم.
دسته بندی: آموزش مقدماتی » PHP
related مطالب بیشتر:
دستور switch و case در PHP
آموزش برنامه نویسی وب با PHP
حلقه for، foreach و while در PHP
توابع کار با آرایه در PHP - بخش دوم
عملگرها (Operators) در PHP
دیدگاه
more ۲۵ دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است.
more دیدگاه جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای دیدگاه های موجود نمایش داده می شود.
mina
۲۲:۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
سلام خسته نباشید. من چند سال قبل html-css-php-sql رو یاد گرفتم الان تا حدودی متاسفانه فراموش کردم حالا که دوباره شروع کردم به یادگیری خیلی گیجم نمیدونم از کجا شروع کنم. حتی همون زمان هم که این زبان ها رو یاد گرفتم نمیدونستم چجوری یه وبسایت بنویسم. خیلی وضعیتم پیچیده شده ممنون میشم راهنماییم کنید
با توجه به توضیحات شاید بهتر باشد مباحث را از صفر (مبانی وب و HTML) شروع اما در هر مبحثی که واقعا احساس می کنید مسلط هستید با سرعت بیشتری عبور کنید، سپس زبان ها را به ترتیب توصیحات این صفحه یاد بگیرید:
webgoo.ir/help
در کل باید صبور باشید و گام به گام مباحث را یاد بگیرید و به اندازه کافی تمرین و تکرار داشته باشید، در این صورت روند برنامه نویسی وب بسیار روان و شیرین خواهد بود.
بهنام
۱۷:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
سلام
من میخوام برای یک متغیر دو تا مقدار تعیین کنم
مثلا
$abc = "a"
و در همون حین
$abc = "b"
هم باشه واضح تر بگم میخوام بگم اگه متغیر مساوی با میزانی که براش تعیین کردم شد، اونوقت یه کد خاص رو اجرا کنه، وقتی از دستور || یا && استفاده میکنم هنگام تعیین مقدار، برنامه به اشتباه در ازای تمام مقادیر اون کد رو اجرا میکنه نه اون تعداد مقادیری که من تعیین کردم
اگر درست متوجه منظورتان شده باشیم برای اختصاص دو مقدار به یک متغیر در PHP باید از آرایه استفاده کنید و با تابع in_array وجود مقدار مورد نظر در آرایه را بررسی کنید، مثال:
$var = array('a', 'b');
if(in_array('c', $var)){
} else{
}
Reyhan
۱۸:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
سلام میخواستم بدونم چه فرقی میان " " با ' ' داره؟
دابل و سینگل کوتیشن هر دو برای نگهداری مقادیر رشته ای در PHP کاربرد دارند با این تفاوت که حالت سینگل کوتیشن (' ') ساده و سریع است و صرفا برای مقادیر متنی استفاده می شود اما دابل کوتیشن (" ") امکانات بیشتری در اختیارمان قرار می دهد، به طور مثال اگر متغیری را بین علامت های " " استفاده کنیم، مقدار متناظر آن به جای عنوان متغیر جایگزین می شود اما در حالت ' ' متغیر به عنوان پارامتر دستوری پردازش نشده و به صورت متنی صرف تصور می شود:
$var = 1;
echo 'this is $var';
echo "this is $var";
خروجی در حالت اول:
this is $var
خروجی در حالت دوم:
this is 1
همچنین می توانیم از کاراکترهای خاص مانند
\n
برای ایجاد خط جدید و مواردی از این دست در حالت دابل کوتیشن استفاده کنیم:
echo 'this is ' . $var . "\n";
از سینگل کوتیشن معمولا برای ترکیب رشته متنی صرف و متغیرها در PHP استفاده می شود، به فرض:
$var_1 = 1;
$var_2 = 2;
echo 'this is var 1: ' . $var_1 . ' and this is var 2: ' . $var_2;
کوثر
۰۰:۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
if(isset($_GET['id_charity'])) {
من در یک شرط id را دریافت کردم و چند دستور رو انجام دادم برای شرط بعدی باز نیاز به مقدار id دارم که در شرط بالا مقدار دهی شده چگونه میتوانم به اون مقدار دسترسی پیدا کنم؟
راه حل بهینه این است که مقدار دریافتی از URL را به یک متغیر نسبت دهید و سپس در برنامه بررسی ها را روی متغیر داشته باشید، به فرض:
$id_charity = null;
if(isset($_GET['id_charity'])) {
$id_charity = $_GET['id_charity'];
}

if($id_charity !== null){
echo $id_charity;
}
۲۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
سلام
لطفا راهنمایی بفرمایید که چه زمانی قبل از متغیر @ استفاده می شه و کاربردش چیه؟
با تشکر
علامت @ (at sign) برای کنترل (Suppress) عدم نمایش خطاهای Notice در خروجی استفاده می شود، به فرض اگر متغیری در کدها به نحوی تعریف یا مقداردهی شده باشد که امکان دارد در هنگام اجرای برنامه آن متغیر یا مقدار فراهم نشود می توانیم برای عدم نمایش خطای Notice توسط مفسر PHP از علامت @ در جایی که پارامتر به کار می رود استفاده کنیم، مثال های زیر را با و بدون علامت @ اجرا کنید:
<?php
echo @$hello;
$param = @$_GET['q'];
if(1 != 1){
$var = 1;
}
echo @$var;
$array = array(1, 2, 3);
echo @$array[5];
?>
به این صورت خطاهایی که کنترل شده هستند می توانند نادیده گرفته شوند.
mahdi
۱۶:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
سلام استاد عزیز
استاد این سوالو قبلا هم پرسیدم ولی به جواب نرسیدم میخوام داخل جدول بر اساس ایمیل یه جستجو انجام بدم ، مقدار ایمیل رو با متد گت و ایجکس میفرستم به php ولی نقطه ای که داخل ایمیل هست رو تبدیل میکنه به اسلش ، نمیدونم چکارش کنم این حالتی میگیرمش مثلا ایمیل
aaaa@gmail.com
هست و من اینجوری
$_GET['email']
میگیرمش ولی تبدیل میشه به
aaaa@gmail/com
خواستم اسلشارو با نقطه جابجا کنم ولی در یه جدول دیگه میخوام با آدرس یوآرال سرچ انجام بدم که اون به هم میخوره :)) مثل پت و مت عمل کردم ، اینو چکار کنم استاد عزیز؟
این نمونه رشته را با Ajax به فایل PHP ارسال کردیم و مشکل تبدیل خودکار وجود نداشت، برای اطمینان مقادیری که توسط مرورگر ارسال می شود را در Console بررسی کنید تا مشخص شود فرآیند تبدیل در سمت کاربر اتفاق می افتد یا سرور؟
mahdi
۰۸:۵۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹
استاد حل شد، یه تابع برای ایجاد روت در جاوا اسکریپت ساخته بودم که آدرس رو با نقطه میدادم و درون این تابع به اسلش تبدیل میشد و حواسم بهش نبود ولی تغییرش دادم که بعد کوئری استرینگ این تبدیل انجام نشه
خیلی ممنون استاد عزیز
mahdi
۱۳:۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹
سلام استاد عزیز،
فایل منجر باید با دیتابیس کار کنه؟ یعنی باید آدرس فایلها رو در دیتابیس ذخیره کنیم حتما؟ چیزی که من نوشتم فقط بوسیله فایل سیستم هست و هیچ ارتباطی با دیتابیس نداره و آدرس فایل ها هم میتونیم مثل یه فهرست داشته باشیم ، این درسته ؟
خیلی ممنون
بستگی دارد چه انتظاری از سیستم مدیریت فایل داشته باشیم، به فرض اگر اطلاعات آماری و اینکه چه کاربری فایل را آپلود کرده است مهم باشد استفاده از دیتابیس کار را راحت می کند اما اگر به فرض صرفا استفاده از فایل ها در سیستم مهم است و اطلاعات آپلود اهمیت ندارد هیچ نیازی به دیتابیس نیست و کارهای ساده را می شود با دایرکتوری ها هم انجام داد به فرض فایل های هر کاربر در دایرکتوری با نام آن کاربر ایجاد شود.
Roghaye
۰۸:۵۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
در زبان php با استفاده از یک echo چگونه دو متغیر بنویسیم
برای این کار حالت های مختلفی متصور است در متداولترین حالت با کاراکتر نقطه (.) می شود دو متغیر را با یک echo چاپ کرد، مثال:
<?php
$var_1 = 'hello';
$var_2 = 'world';
echo $var_1 . ' ' . $var_2;
?>
۱۲:۳۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
سلام
من در قدیم‌ سیستم‌ مدیریت محتوا استفاده میکردن که وقتی متغیر بدون محتوا ایجاد میکردی ارور نمیداد و‌ نیازی هم به @ قبلش نبود ! ارورها هم بسته نبود! کاری میشه کرد که متغییر خالی تعریف کنیم و @ نذاریم و ارور نداشته باشیم ؟!؟؟؟ کدی برای این کار هست!
مثلا من تمام یه جدول بانک متغیر میکنم تو حالت عادی همشون خالی تا من اطلاعات واردش کنم برای همین باید همرو یه بار تعریف کنم با @ و بعد کارم بکنم میخوام این اتفاق نیوفته و نیازی به تعریف تک تک متغییرها نباشه.
این خطاها از نوع E_NOTICE هستند و به چند روش می توانیم نمایش آنها را مخفی کنیم، ساده ترین حالت استفاده از دستور زیر در بالاترین قسمت کدها است که البته نمایش کل خطاها با هر درجه اهمیتی را مخفی می کند:
error_reporting(0);
اگر بخواهیم فقط خطاهای کم اهمیت نمایش داده نشوند می توانیم از نمونه دستور زیر استفاده کنیم:
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
اطلاعات بیشتر:
https://www.php.net/manual/en/function.error-reporting.php
علاوه بر این برخی برنامه های مدیریت محتوا مثل وردپرس تنظیمات اختصاصی خود را دارند، به فرض در فایل wp-config.php خطوط زیر مربوط به نمایش یا عدم نمایش خطاها است که با مقدار true و false فعال و غیرفعال می شوند:
define('WP_DEBUG', false);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
more لطفا پیش از ارسال دیدگاه نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- به سوالات کلی، زمانبر، مبهم و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آنها نکرده باشید پاسخ مختصر داده شده یا به بخش برنامه نویسی اختصاصی ارجاع داده می شوند.
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین یا به صورت حساب موقت و آزمایشی قرار دهید تا امکان بررسی دقیق مشکل و خطایابی میسر باشد.
- تمام دیدگاه های ارسالی خوانده شده و برای هر کاربر مدت زمان لازم جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید. refresh
10 × 10
4 × 9
20 × 20
=
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
پـــرتو
سلام خوبید؟ ببخشید مزاحم میشم یه سوال کامپیوتری داشتم اونم اینکه این خطای dll یعنی چی و چطوری رفع میشه ؟ بیشتر توی نرم افزارها...
۱۴۰۲/۱۲/۰۵

سعید
با تشکر از شما دوست عزیز درست شد. دست شما درد نکنه یه سوال دیگه هم دارم چطور میشه توی استایل تصاویر رو فیت...
۱۴۰۲/۱۲/۰۳

سعید
با تشکر از شما درست شد فقط یه مشکلی دارم میخوام شناسه اون مطلب رو اینطوری براش فراخوانی کنم ولی شناسه رو دریافت...
۱۴۰۲/۱۲/۰۲

سعید
با تشکر از شما خیلی خوب بود. فقط یه مشکلی داره، اگه لینک دانلود داخل عکس باشه کار نمی کنه و بازم لینک رو...
۱۴۰۲/۱۲/۰۲

سعید
با سلام و خسته نباشید من یه تابع با php میخوام که لینک های موجود در یک متن رو برام شناسایی کنه بعد به...
۱۴۰۲/۱۲/۰۱

روح اله
سلام چرا وبلاگ من در نتایج یاهو میاید ولی در نتایج گوگل نمیاید؟
۱۴۰۲/۱۱/۲۶

جواد
سلام خسته نباشید. من میخواستم تعداد نامحدودی عدد رو با هم جمع و تفریق کنم از کدوم حلقه باید در public function کلاسم استفاذه...
۱۴۰۲/۱۱/۲۵

محمد
سلام من گوشی نوکیای جاوا دارم که ساعت گویاش فعال شده و به صورت انگلیسی ساعت رو میگه میخواستم ببینم چطور میشه ساعت گویاش...
۱۴۰۲/۱۱/۲۳

پـــرتو
سلام خوبید؟ ممنون از راهنماییتون من ادرس وبلاگ رو براتون ایمیل کردم واقعا ممنونم مچکرم مرسی
۱۴۰۲/۱۱/۱۸

پـــرتو
سلام خسته نباشید ببخشید مزاحم میشم سوال قبلیم رو یادتونه که گفته بودم یه کد بدین که بشه عکس های داخل پست رو فیکس کنه...
۱۴۰۲/۱۱/۱۵

فاطمه
سلام وقت بخیر وب بازدید کننده داره ولی گویا آدرس وب برای برخی از افراد باز نمیشه چه کاری میتونم انجام بدم تا...
۱۴۰۲/۱۱/۰۹

سیاوش آهی
سلام وقت بخیر استاد، من در سایتم ویدیوهای اموزشی دارم و میخوام با دستورات htaccess امکان دانلود آن را غیرفعال کنم ولی در مرورگر (سایت)...
۱۴۰۲/۱۱/۰۷

پـــرتو
خب الان این تگ رو کجا بزارم؟ و تاثیر سراسری یعنی چی؟؟ در مورد هارد هم منظورتون از چندنمونه فایل در دسترس باشد یعنی چی؟؟؟...
۱۴۰۲/۱۱/۰۵

سجاد
با سلام و خسته نباشید من برای جستجو از این فرم استفاده می کنم رو انتخاب می کنم گزینه های جستجو بر...
۱۴۰۲/۱۱/۰۳

پـــرتو
سلام خسته نباشید ببخشید مزاحم میشم می خواستم یه سوال بپرسم اونم اینکه من یه مشکلی کدم داره اینکه عکس وقتی داخل پست می گذارم...
۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مریم
سلام. من از قالب های سایت پیچک که استفاده میکنم مطالب رو نشون نمیده و به جاش مینویسه archive title. اما از قالب های پیش...
۱۴۰۲/۱۰/۲۶

بهاره هوشمندی
توی اکشن callback فقط کوئری ها هستند و من دستور die رو جای مناسب گذاشتم چون جای دیگه نمیشه گذاشت! این کوئری ها هستند که...
۱۴۰۲/۱۰/۲۳

بهاره هوشمندی
با تشکر از شما استاد بزرگوار اینو تست کردم لینک رو به درستی شناسایی نمی کنه و ارور میده! وگرنه همون مسیر خودش رو...
۱۴۰۲/۱۰/۲۳

بهاره هوشمندی
با سلام استاد با sleep نمیشه متن به کاربر نشون داد فقط میشه تاخیر ایجاد کرد واسه همین die بهتره ولی من نمی دونم...
۱۴۰۲/۱۰/۲۳

بهاره هوشمندی
با سلام و خسته نباشید واسه ترجمه از این تابع استفاده میکنم
۱۴۰۲/۱۰/۲۲

بهاره هوشمندی
با سلام متاسفانه هرکاری کردم نشد! یه هفته ست درگیرش هستم انگار هیچ راهی نداره البته احتمالا به دستور die باشه ولی اون...
۱۴۰۲/۱۰/۲۱

بهاره هوشمندی
با سلام و خسته نباشید وقتی میخوام با گوگل ترانسلیت متنی رو با php ترجمه کنم عکس ها رو خراب می کنه چون توی...
۱۴۰۲/۱۰/۲۱

بهاره هوشمندی
من تونستم یه جوری کدها رو توی قالب بذارم ولی چون کال بک اصلا فایل ویو نداره و یک چک کنه است هیچ جوری پیام...
۱۴۰۲/۱۰/۱۹

بهاره هوشمندی
با تشکر از شما من فقط اکشنش رو دارم که اکشن به تنهایی کار نمی کنه! :( الان این کد رو توی قالب...
۱۴۰۲/۱۰/۱۹

بهاره هوشمندی
با سلام و با تشکر از شما استاد خیلی خوب بود من توی فریمورک yii صفحه callback ندارم کاربر زمان زیادی برای اکشن...
۱۴۰۲/۱۰/۱۸

بهاره هوشمندی
با سلام لینک رو نگاه کردم خوب بود ولی من میخوام برای کاربر بنویسم که تا ۱۰ ثانیه صبر کنه که کاربر صفحه رو...
۱۴۰۲/۱۰/۱۸

بهاره هوشمندی
با سلام و خسته نباشید استاد لود کردن کوئری های سایت من واسه یه صفحه زیاده و ۱۰ تا ۱۵ ثانیه طول میکشه که...
۱۴۰۲/۱۰/۱۷

سجاد مهدوی
با سلام ببخشید می تونید توی سایت نوبیتکس ثبت نام کنید و با api هایی که دادن یه کد بنویسید که اعلام موجودی رو...
۱۴۰۲/۱۰/۱۰
  در انتظار بررسی: ۱
 پاسخگویی به سوالات ممکن است تا ۲۴ ساعت زمان ببرد.