پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

Thursday, July 18, 2024 GMT +3:30

دستور switch و case در PHP

php-switch-case

به طور معمول کدنویسی فرآیند تبدیل ایده های ذهنی به زبان ماشین در بستر ابزارهای یک زبان برنامه نویسی نظیر PHP است، منظور از ابزارها دستوراتی هستند که با آنها قابلیت مقایسه، شرط و در کل قدرت تصمیم گیری فراهم می شود و امکان ترجمه ایده ذهنی به شکل کدها میسر می گردد، بر این اساس هر دستوری در زبان برنامه نویسی با هدف رفع نیاز خاصی در فرآیند تبدیل ایده ذهنی به زبان کد ایجاد شده است، به طور مثال برای مقایسه کوچکتر یا بزرگتر بودن اعداد عملگرهای <> در نظر گرفته شده اند یا برای ایجاد حالت شرطی دستورات if و else کاربرد دارند که این موارد را در آموزش های گذشته بررسی کرده ایم، در آموزش پیش رو می خواهیم به دستور دیگری تحت عنوان switch و case بپردازیم که با وجود شباهت به دستور if و else کاربردها و دستورالعمل نگارش (Syntax) خاص خود را دارد.

کاربرد دستور switch در PHP


همانطور که از معنی عبارت switch (تعویض) پیداست از این دستور برای مقایسه یک پارامتر با مورد (case) یا موارد مد نظر استفاده می کنیم و در صورت برقرار (true) بودن مقایسه کدهای قسمت case یا case های مورد نظر اجرا می شود، دستور switch و case شباهت زیادی به دستور شرطی if و else دارد و حتی بعضا به جای هم استفاده می شوند اما فلسفه پیدایش این دو از هم جدا است و در برنامه نویسی پروژه های پیشرفته کاربردهای متمایز دارند، اگر بخواهیم نحوه کاربرد switch و case در PHP را با مثالی از دنیای واقعی توضیح دهیم می توانیم کتابخانه ای را فرض کنیم که با توجه به درخواست (switch) ما از بین کتاب ها (case ها) ی موجود یک یا چند مورد را انتخاب کرده و به عنوان نتیجه تحویل می دهد، یا رستورانی را تصور کنیم که از بین منوی غذاهای مختلف (به عنوان case ها) بر اساس سفارش مورد نظر (به عنوان switch) غذای مورد نظرمان را آماده می کند، هرچند تشبیه دنیای برنامه نویسی با اتفاقات زندگی روزمره دقیقا امکانپذیر نیست اما جهت تسهیل در آموزش و تبادر ذهنی می تواند مفید باشد.

شیوه نگارش (Syntax) دستور switch در PHP


شیوه نگارش یا Syntax دستور switch در PHP بی شباهت به سایر زبان های برنامه نویسی از جمله جاوا اسکریپت نیست، مشابه با جاوا اسکریپت یک متغیر برای مقایسه به switch اختصاص می یابد و از بین case های موجود یک مورد یا بیشتر انتخاب و کدهای آن اجرا می شود، به طور مثال:
<?php
$lang = 'FA';

switch($lang){
    case 'FA':
    echo 'زبان سایت فارسی است!';
    break;
    case 'EN':
    echo 'The site language is English!';
    break;
}
?>
خروجی نمونه کد بالا به صورت زیر خواهد بود:
زبان سایت فارسی است!
توضیح:
- در مثال بالا ابتدا متغیر فرضی lang برابر FA مقداردهی شده است، این مقدار می تواند به فرض از طریق آدرس URL یا فیلد input در سایت دریافت شود.
- سپس در دستور switch مقادیر متغیر lang به عنوان کلید به ترتیب با case ها مقایسه می شود، رابطه هر مورد که مقدار آن با متغیر lang برابر بود true شده و کدهای آن case اجرا می شود.
- برای مقایسه برابر بودن مقدار متغیر switch با case ها از عملگر === استفاده می شود، یعنی متغیر باید از هر لحاظ (نوع و مقدار) با case ها برابر باشد تا رابطه برقرار و نتیجه true شود.
- قسمت مربوط به break با true شدن هر case باعث پایان اجرای دستور switch و توقف جستجو در موارد بعدی می شود، در واقع وقتی در دستور switch موردی با مقادیر مشابه متغیر lang پیدا می شود مقایسه case آن true شده و قسمت break به اجرای ادامه دستورات خاتمه می دهد.
- اگر در دستور switch برای case ها از break استفاده نکنیم با true شدن یک مقایسه ادامه دستورات تا جایی که دستور break بعدی درج شده ادامه خواهد یافت و احتمالا نتایج غیرمنتظره ای در هنگام اجرای برنامه در پی دارد.
نکته: در مقایسه switch با case ها ممکن است چند case مختلف نتیجه مشترک داشته باشند، در این حالت می توانیم case ها را به صورت چندگانه در یک قسمت ترکیب کنیم، به فرض در نمونه کد زیر اگر زبان سایت فارسی یا عربی باشد جهت نوشتار راست به چپ تنظیم می شود، بر همین اساس اگر زبان سایت انگلیسی یا فرانسه باشد جهت نوشتار از چپ به راست در نظر گرفته می شود:
<?php
$lang = 'FA';

switch($lang){
    case 'FA':
    case 'AR':
    $dir = 'RTL';
    break;
    case 'EN':
    case 'FR':
    $dir = 'LTR';
    break;
}
?>

استفاده از default در دستور switch


فرض کنیم هیچ کدام از case ها با مقادیر متغیر فرضی lang همخوانی نداشته باشند در این صورت ممکن است بخواهیم به کاربر پیامی نشان دهیم یا به طور مثال بگوییم که زبان مورد نظر خود را در فیلد مربوطه وارد کند و یا هر حالتی که نیاز به یک مقدار پیش فرض داشته باشد، برای این منظور از قابلیت دیگری در switch به نام default case یا مورد پیش فرض استفاده می کنیم، به طور مثال:
<?php
$lang = '';

switch($lang){
    case 'FA':
    echo 'زبان سایت فارسی است!';
    break;
    case 'EN':
    echo 'The site language is English!';
    break;
    default:
    echo 'لطفا زبان پیش فرض سایت را انتخاب کنید!';
}
?>
خروجی نمونه کد بالا به صورت زیر خواهد بود:
لطفا زبان پیش فرض سایت را انتخاب کنید!
توضیح:
- با توجه به مثال بالا چون مقدار متغیر فرضی lang برابر خالی یا empty است و هیچ کدام از case ها چنین مقداری ندارند قسمت مربوط به default یا مورد پیش فرض اجرا می شود.
- استفاده از قسمت default اختیاری است اما بهتر است برای مواقعی که ممکن است هیچ کدام از case ها برقرار نباشند یک مقدار پیش فرض در برنامه در نظر گرفته باشیم.

استفاده از دستور switch در حالت داینامیک


در عمل دستورات PHP اغلب به شیوه داینامیک مقداردهی می شوند و کمتر حالت استاتیک کاربرد دارد، به عبارتی داده ها و خروجی های برنامه با توجه به شرایط مختلف می توانند مقادیر متفاوتی باشند، در نمونه مثال ها صرفا جهت کمک به آموزش و فهم بهتر مطلب از متغیرهای استاتیک و از پیش مقداردهی شده استفاده شده است، این مقادیر می توانند به طور مثال با توجه به آدرس URL درخواستی، شناسایی کشور کاربر از روی IP، ارسال مقادیر از طریق فرم HTML و فیلد input و یا هرآنچه که می تواند به عنوان مقادیر متغیر در برنامه دریافت شود قابل تغییر باشد که این بستگی به نیاز برنامه و هدف ما دارد، به طور مثال در نمونه کد زیر روز هفته در تابع date با توجه به تاریخ سرور با عددی متناظر بین 1 تا 7 برگردانده می شود که می توانیم با این مقدار دستور siwtch نوشته و به فرض پیامی متناسب با زمان فعلی را نمایش دهیم:
<?php
$day_of_week = date('N');

switch($day_of_week){
    case 1:
    echo 'با توجه به تاریخ سرور امروز دوشنبه است!';
    break;
    case 2:
    echo 'با توجه به تاریخ سرور امروز سه شنبه است!';
    break;
    case 3:
    echo 'با توجه به تاریخ سرور امروز چهارشنبه است!';
    break;
    case 4:
    echo 'با توجه به تاریخ سرور امروز پنجشنبه است!';
    break;
    case 5:
    echo 'با توجه به تاریخ سرور امروز جمعه است!';
    break;
    case 6:
    echo 'با توجه به تاریخ سرور امروز شنبه است!';
    break;
    case 7:
    echo 'با توجه به تاریخ سرور امروز یکشنبه است!';
    break;
    default:
    echo 'اشکالی در دریافت اطلاعات وجود دارد!';
}
?>
توضیح:
- با در نظر گرفتن پارامتر N برای تابع date در PHP مقادیر متناظر با روزهای هفته از عدد 1 (روز دوشنبه) تا عدد 7 (روز یکشنبه) با توجه به تاریخ سرور به عنوان نتیجه برگردانده می شود که می توانیم از این مقدار به عنوان switch استفاده کنیم، آشنایی بیشتر با پارامترهای تابع date:
https://www.php.net/manual/en/function.date.php

استفاده از دستور switch بدون متغیر مقایسه


در مثال ها و نمونه کدهایی که تا این قسمت از آموزش بررسی کردیم دستور switch با یک متغیر همراه بود که برای مقایسه با case ها از آن استفاده کردیم، جالب است که دستور switch و case بدون وجود این متغیر مقایسه ای نیز قابل استفاده است، به طور مثال:
<?php
$number = 20;
switch(true){
    case $number < 20:
    echo 'عدد از 20 کوچکتر است!';
    break;
    case $number > 20:
    echo 'عدد از 20 بزرگتر است!';
    break;
    case $number == 20:
    echo 'عدد با 20 برابر است!';
    break;
}
?>
خروجی نمونه کد بالا به صورت زیر خواهد بود:
عدد با 20 برابر است!
همان طور که مشخص است به جای متغیر مقایسه از عبارت true استفاده و در هر case مقادیر متغیر فرضی number را بررسی کرده ایم.

کجا از if else و کی از switch case استفاده کنیم؟!


در زبان های برنامه نویسی دستور if else و switch case هر دو جزء خانواده دستورات کنترلی (Control Statements) هستند و برای تصمیم گیری در دو یا چندراهی های برنامه ها به کار می روند، این دو شکل از دستورات قابلیت جایگزینی به جای هم را دارند یعنی یک الگوریتم را هم می توانیم با if else و هم با switch case پیاده سازی کنیم، به طور مثال:
<?php
$a = 1;

if($a == 0){
    echo 0;
} else if($a == 1){
    echo 1;
} else if($a == 2){
    echo 2;
}

switch($a) {
    case 0:
    echo 0;
    break;
    case 1:
    echo 1;
    break;
    case 2:
    echo 2;
    break;
}
?>
خروجی هر دو دستور عدد 1 خواهد بود، با این شباهت سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند این است که کجا باید از if else و کی از switch case استفاده کنیم؟!
در پاسخ باید گفت هر دستوری با فلسفه خاصی ایجاد و معرفی گردیده تا در بهینه ترین شکل ممکن نیاز برنامه نویسان را پوشش دهد، دستورات در برنامه نویسی شبیه ابزارها در دنیای واقعی هستند، پیچ چهارسو را در مواردی با آچار دوسو هم می توانیم باز و بسته کنیم اما قاعدتا در این حالت آچار دوسو شیوه استاندارد نیست و کاربرد و مزیت های آچار چهارسو را نخواهد داشت! به عبارتی برای کار حرفه ای ابزار حرفه ای مورد نیاز است.
با این توضیح بهینه این است که از if else در شرایط زیر استفاده کنیم:
- حالت های شرطی محدود به یک یا چند مورد باشند (با یک یا چند دستور if else کدهای مورد نیاز برنامه نوشته شوند).
- کدهایی که با true شدن شرط اجرا می شوند بیش از چند خط باشند (بهتر است کدهای طولانی را بین بلاک های if else قرار دهیم).
- بررسی و مقایسه ی بیش از یک متغیر در شرط مورد نیاز باشد (گفتیم که عموما در دستور switch صرفا یک متغیر به عنوان کلید مقایسه استفاده می شود).
- عملیاتی به غیر از عملگر === مورد نیاز باشد (اگرچه می توانیم دستور switch را به گونه ای بنویسیم که عملگرهای مقایسه ای به جزء عملگر پیش فرض === در آن استفاده شود، اما استفاده از if else در این شرایط ساده تر است و ارجحیت دارد).
استفاده از switch case نیز در شرایط زیر ارجحیت دارد:
- بررسی و مقایسه صرفا به یک متغیر (به عنوان سوئیچ) وابسته باشد.
- حالت های شرطی بیش از چند مورد باشند (شرایطی که ناچار باشیم if else های تو در توی چند لایه تعریف کنیم).
- زمانی که با true شدن شرط چند مقایسه، نتیجه واحد اجرا شود (گفتیم که می توانیم از چند case متوالی برای اجرای عملیات واحد در دستور switch استفاده کنیم).
نکته: در برنامه نویسی پروژه های کاربردی گاهی تصمیم گیری برای انتخاب شیوه بهینه به دلیل وجوه مشترک دستورات دشوار می شود، در این شرایط باید توجه داشته باشیم که کدام روش مزیت های بیشتری در اختیارمان قرار می دهد، هرچند رسیدن به این مهارت تا حدود زیادی نیازمند کسب تجربه کافی در دنیای برنامه نویسی و به طور خاص برنامه نویسی وب است.
دسته بندی: آموزش مقدماتی » PHP
related مطالب بیشتر:
توابع کار با آرایه در PHP - بخش دوم
حلقه for، foreach و while در PHP
دستورات شرطی (Conditional Statements) در PHP
توابع (Functions) در PHP
عملگرها (Operators) در PHP
دیدگاه
more ۲۱ دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است.
more دیدگاه جدید بر اساس تاریخ ارسال در انتهای دیدگاه های موجود نمایش داده می شود.
محمد
۱۳:۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
با عرض سلام ببخشید چطوری میشه واسه اشتراک خریدن زمان ۱ ماهه گذاشت که بعد از گذشت ۱ ماه پیام بده دوباره اشتراک تهیه کنید از طریق پی اچ پی میشه و از چه دستوری ممنون از زحمات شما
با برنامه نویسی PHP انجام این موارد شدنی است منتها سوالتان پاسخ کوتاهی ندارد و محدود به یک دستور خاص نمی شود!، برای هدف مد نظرتان باید یک سیستم نرم افزاری تحت وب طراحی کنید که شامل بخش های مختلف از جمله رابط کاربری (User Interface)، کدنویسی سمت سرور (PHP) و طراحی ساختار دیتابیس (MySQL) است، به زبان ساده باید دیتابیسی داشته باشید که به فرض اطلاعات کاربران سایت در آن نگهداری و زمان انقضاء هر اشتراک در ستون های دیتابیس ذخیره شود، در گام بعد با کدهای PHP می توانیم اطلاعات ارسالی را با دیتابیس تطبیق دهیم و مدت زمان باقیمانده را بدست آوریم و در رابط کاربری موارد مورد نیاز را با خروجی HTML به کاربر نمایش دهیم، نتیجه اینکه باید با مباحث زیر آشنا باشید:
- کدنویسی HTML و CSS
- کار با دستورات PHP و از جمله تابع date، سشن و کوکی.
- کار با دیتابیس MySQL و اجرای پرس و جو در PHP.
محمد
۲۲:۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
سلام مجدد ببخشید طبق فرمایش شما من در دیتابیس جدولی ساخته بودم فقط مشکلم اینجاست چطوری میتونم توسط کوکی یا سیشن با تابع دیت انقضا بزارم واسه اشتراک کاربر . ایا باید کوکی رو ذخیره کنم داخل سیشن بعدا کوکی رو داخل دیتابیس ذخیره کنم اگر امکانش هست فقط کد دستوری که چطوری دستورش رو بنویسم واسم ارسال کنید ممنون میشم واقعا گیر کردم در این موضوع تشکر فراوان از تشکر شما .
به طور خلاصه کاری که باید برای این برنامه انجام دهیم این است که:
1- ابتدا کاربر در سایت ثبت نام می کند، در این مرحله نیاز به وجود سیستم ثبت نام داریم.
2- پس از ثبت نام و ذخیره اطلاعات اولیه کاربر در دیتابیس باید قسمت اختصاص اشتراک داشته باشیم، با فرض طراحی این قسمت اشتراک به این صورت است که با هر خرید کاربر تا مدت زمان خاصی مجاز به استفاده از خدمات سایت است و این حداکثر زمان را در ستونی در دیتابیس به صورت تاریخ و زمان (ستون از نوع DATETIME) ذخیره می کنیم به فرض:
2020-06-15 11:32:55
3- در هنگام ورود کاربر به سیستم و قصد استفاده از اشتراک تاریخ و زمان فعلی را با مقادیر موجود در قسمت اشتراک های فعال برای آن کاربر بررسی می کنیم (برای ورود و خروج نیاز به سشن کوکی است)، مثال:
SELECT id FROM $tbl_name WHERE `username` = '$username' AND `valid_date` > '$now_date' LIMIT 1
با بررسی تعداد id برگردانده شده اگر مقدار 1 و زمانی باقیمانده بود یعنی کاربر هنوز فرصت دارد و در غیر اینصورت پیغام خطا نمایش می دهیم.
توصیه ما این است چند آموزش مرتبط با این موضوع (شامل نحوه ساخت فرم عضویت، سیستم ورود و خروج و هوشمندسازی پنل مدیریت) در سایت را در قسمت آموزش های کاربردی MySQL دقیق مطالعه کنید، تقریبا تمام موضوعات مورد نیاز به همراه نمونه کدها برای طراحی سیستم خرید اشتراک در آنها توضیح داده شده که می توانید الگوبرداری کنید و کدهای مورد نیازتان را بنویسید.
سحر
۱۳:۵۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
با فرض اینکه همه ماه های سال ۳۰ روزه باشند برنامه ای بنویسید که شماره روزی از سال دریافت کرده و نام ماه و شماره روز آن راچاپ کند
مثال:
اگر کاربر عدد ۲۵ وارد کند باید ۲۵ فروردین چاپ کند
اگر کاربر عدد ۴۰ وارد کند باید ۱۰ اردیبهشت چاپ کند
اگر کاربر عدد۱۸۰ وارد کند باید ۳۰ شهریور چاپ کند
تابع زیر برای نمایش ماه شمسی مطابق با الگوی مد نظر مناسب است:
<?php
function showJalaliMonth($day){
$months = Array('فروردین', 'اردیبهشت', 'خرداد', 'تیر', 'مرداد', 'شهریور', 'مهر', 'آبان', 'آذر', 'دی', 'بهمن' , 'اسفند');
$days = Array(30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360);

foreach($days as $key => $value){
if($day <= $value){
return $months[$key];
}
}

return false;
}

echo showJalaliMonth(320);
?>
Negar
۱۶:۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
سلام میشه بگید چطور عددی که از کاربر دریافت کردم رو بفهمم عدد اوله یا نه؟
برای بررسی اعداد اول در PHP می توانید از نمونه کد زیر استفاده کنید:
<?php
//عدد اول (Prime Number) عددی طبیعی بزرگتر از ۱ است که نتوان آن را به صورت ضرب دو عدد طبیعی کوچکتر نوشت
function isPrime($num) {
//عدد 1 اول نیست
if($num == 1) {
return false;
}

//2 تنها عدد زوج اول است
if($num == 2) {
return true;
}

//اگر عدد بر 2 بخش پذیر باشد اول نیست (اعداد زوج)
if($num % 2 == 0) {
return false;
}

//عدد را به بالا گرد کرده و ریشه مربع آن را به دست می آوریم
$ceil = ceil(sqrt($num));

//در حلقه بخش پذیر بودن یا نبودن عدد بر i بررسی می شود (شروع دور حلقه از 3 و افزایش 2 واحدی i در هر دور)
for($i = 3; $i <= $ceil; $i = $i + 2) {
if($num % $i == 0) {
return false;
}
}

return true;
}
//فراخوانی
$num = 251;
if(isPrime($num)) {
echo $num . ' is Prime!';
} else {
echo $num . ' is Not Prime!';
}
?>
محمدرضا
۱۹:۰۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
سلام وقت شما بخیر
لطف بفرمائید با switch و default کدی رو بنویسید که:
اگه متغیر a یک باشد متغیر b دو شود متغیر c سه شود متغیر d چهار شود و حاصل ضرب b و c و d در متغیر e ذخیره شود در غیر اینصورت خطا رخ دهد.
و اینکه چطوری به html وصل میشن. سپاسگزارم از شما دوست عزیز
با توجه به توضیحات می توانید از نمونه کد زیر الگوبرداری کنید:
<?php
$a = 1;
$b = 0;
$c = 0;
$d = 0;
$e = 0;
switch($a) {
case 1:
$b = 2;
$c = 3;
$d = 4;
$e = $b * $c * $d;
echo '<strong>' . $e . '</strong>';
break;
default:
echo '<strong>Error!</strong>';
}
?>
در مورد "اتصال به HTML" عبارت اتصال خیلی معنی نمی دهد چون معمولا HTML صرفا محصول و خروجی دستورات PHP است اما جهت نمونه نحوه ترکیب آنها را در کد بالا نوشته ایم.
محمدرضا
۰۴:۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳
سلام و خدا قوت حضور شما بزرگوار.
اول یه تشکر و قدردانی از شما دارم که زمان میزارید و جواب همه دوستان رو میدید. سپاسگزارم از شما دوست عزیز.
در خصوص اتصال به html منظورم همین عددیه که من الان باید وارد ورودی کنم تا خروجی ها رو در لیبل بهم تحویل بده. مثلا نحوه وارد کردن ۱ در یه تکست باکس و خروجی های b و c و d و در نهایت حاصل ضرب در لیبل e .
سپاسگزارم بابت زحمت هایی که به شما میدم. خدا خیرتان دهد.
خواهش می کنیم، در مورد اتصال باید با چند مبحث آشنا باشید از جمله تگ form و تگ های زیرمجموعه آن در HTML و نحوه کار متد POST و GET در برنامه نویسی PHP، یک مثال ساده از نحوه تعامل فرم وب با کدهای سرور:
<form action="#" enctype="multipart/form-data" method="post">
<label for="input_a">A:</label>
<input name="input_a" id="input_a" type="number">
<input type="submit" value="Submit">
</form>

<?php
$a = @$_POST['input_a'];
?>
به این صورت اطلاعات فیلد input بر اساس پارامتر name آن در کدهای PHP قابل دریافت است، در اینجا فرض ما بر این است که فرم HTML و کدهای PHP در یک فایل با پسوند php قرار دارند.
more لطفا پیش از ارسال دیدگاه نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- به سوالات کلی، زمانبر، مبهم و مشکلاتی که تلاشی برای رفع آنها نکرده باشید پاسخ مختصر داده شده یا به بخش برنامه نویسی اختصاصی ارجاع داده می شوند.
- کدها و اسکریپت های طولانی را ترجیحا در یک صفحه وب آنلاین یا به صورت حساب موقت و آزمایشی قرار دهید تا امکان بررسی دقیق مشکل و خطایابی میسر باشد.
- تمام دیدگاه های ارسالی خوانده شده و برای هر کاربر مدت زمان لازم جهت پاسخگویی در نظر گرفته می شود، لطفا از طرح سوالات متعدد در بازه زمانی کوتاه خودداری کنید. refresh
10 × 10
8 × 6
20 × 20
=
آخرین دیدگاه ها
more برای دسترسی سریع به یادداشت مربوطه می توانید از لینک مطلب در کادر زیر استفاده کنید.
سیدعباسی
با تشکر از شما خیلی ممنون مشکلم درست شد فقط یه مشکل دارم چطوری می تونم با php متنی که می نویسم یه قسمت...
۱۴۰۳/۰۴/۲۶

پرتو
سلام ببخشید مزاحم میشم جواب سوال من کو؟
۱۴۰۳/۰۴/۲۵

سیدعباسی
ببخشید برای سوال و کد قبلی که براتون نوشتم میخوام با کد قبلی یک لینک رو بررسی کنم بعد عکسهای اون مطلب رو پیدا کنم...
۱۴۰۳/۰۴/۲۵

سیدعباسی
با تشکر از شما متوجه شدم با این کد چطوری میتونم عکس یک مطلب رو دربیارم و لینکش رو جدا کنم؟ روی کد...
۱۴۰۳/۰۴/۲۵

سیدعباسی
سلام من دو روز پیش یه کد براتون فرستادم واسه ارسال متن به تلگرام اونو درست کردم فقط این کد ازش می خوام...
۱۴۰۳/۰۴/۲۴

سیدعباسی
با سلام من مطالب سایتم رو با این تابع به تلگرام ارسال می کنم فقط مشکلی که باهاش دارم اینکه هیچ تگی رو قبول...
۱۴۰۳/۰۴/۲۲

سارا اکبری
لطفا کد کپچا رو درست کنید هر چی کپچا رو میزنیم میگه اشتباهه حتما باید کپچا رو دستی خودمون رو دکمش بزنیم رفرش بشه بعد...
۱۴۰۳/۰۴/۲۱

سارا اکبری
سلام استاد عزیز وقت بخیر بنده ی تعداد افراد انلاین ساده نوشتم ببینید برای پروژه های بزرگ اوکیه و مشکلی پیش نمیاد ؟...
۱۴۰۳/۰۴/۲۱

پرتو
سلام خوبید؟ خسته نباشید ببخشید مزاحم میشم ممنون از جوابتون راستش بعضی وقتا از بس سوالاتم زیاده روم نمیشه ازتون بپرسم مثل امشب که چیکار...
۱۴۰۳/۰۳/۱۳

پرتو
سلام خوبین؟ خسته نباشید یه سوال من منوی سمت راست قالبم نوشته هاش چسبیده به بردر باید چیکار کنم که درست شه؟ یعنی منظورم اینکه...
۱۴۰۳/۰۳/۰۹

پرتو
سلام خوبید؟ بلاکفا باز دچار مشکل شده یا فقط برای من دچار مشکل شده؟ منظورم اینکه خیلی دیر باز میشه و فقط برای فایرفاکس هم...
۱۴۰۳/۰۳/۰۱
  در انتظار بررسی: ۲
 پاسخگویی به سوالات ممکن است تا ۲۴ ساعت زمان ببرد.